Lịch s ử

Xem 1-20 trên 35 kết quả Lịch s ử
 • Tìm hiểu lịch sử mĩ thuật là một việc làm rất cần thiết cho một họa.sĩ một giảng viên mí thuật, nó góp phần làm phong phú nh ững kinh.nghiẹm trong sáng tác vào giảng dạy làm them hiểu tiến trình lịch s ử phát.triển của mĩ thuật để từ đó nhận ra được vị trí

  doc30p mrspecialxhp 20-11-2013 110 37   Download

 • “Biểu hiện trình độ phổ biến của hiện tượng trong điều kiện lịch s ử cụ thể. Nó được tính bằng cách so sánh mức độ của hai hi ện t ượng khác nhau nhưng có mối quan hệ với nhau”

  ppt66p cr7cr9 28-04-2011 951 216   Download

 • Tài liệu tham khảo lịch sử nước Mỹ

  pdf185p thanhutvp 11-11-2010 168 82   Download

 •  Cuốn sách "Around the U.S.A in 90 days - Vòng quanh đất nước Hoa Kỳ trong 90 ngày: Phần 1" giới thiệu tới người đọc các kiến thức khi đến Hoa Kỳ từ việc chuẩn bị thủ tục di chú và hải quan, việc đổi tiền, phương tiện di chuyển công cộng, làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn muốn đi du lịch tới Hoa Kỳ tham khảo trước khi lên đường. Mời các bạn cùng tham kahor chi tiết nội dung.

  pdf204p tsmttc_002 20-05-2015 78 35   Download

 •  Nối tiếp phần 1 của ebook "Around the U.S.A in 90 days - Vòng quanh đất nước Hoa Kỳ trong 90 ngày", phần 2 trình bày các nội dung: Hỏi thăm đường đi nước bước, mua xăng, xe hỏng, một vụ tai nạn nhẹ ở Chicago, một lời mời dự bữa cơm tối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 của cuốn sách này.

   

   

  pdf202p tsmttc_002 20-05-2015 54 30   Download

 • Nhiều tháng qua, bạn đọc đã được đọc một số tin tức và xem những hình ảnh đặc sắc của Việt Nam. Thay đổi không khí, đoàn chúng tôi mở rộng biên giới săn ảnh, chu du vùng Trung Mỹ gồm 6 nước nhỏ như Guatemela, Honduras, El Savador, Nicaragua, Panama và đã chọn Costa Rica là chặng dừng chân lần này

  doc5p hoangdung 15-03-2009 53 5   Download

 • Điểm chính yếu của loạt bài này thật ra bắt nguồn và xoay quanh ở chỗ đặt một câu hỏi đối với những nền tảng cơ bản các nhà nghiên cứu hoặc các học giả vẫn thường xuyên xử dụng từ trước đến giờ.

  pdf15p thuylinh 10-06-2009 41 3   Download

 • Năng lượng là khái niệm quan trọng trong vật lý, dù không cơ bản như khối lượng. Lịch sử của khái niệm này bắt đầu từ cơ học cổ điển, đến điện từ học, rồi trải qua cuộc cách mạng về việc đồng nhất với khái niệm nhiệt lượng trong nhiệt động lực học và đến giờ là quan niệm hiện đại của thuyết tương đối và thuyết lượng tử.

  pdf20p banhtieu5k 15-10-2011 16 3   Download

 • Đ NG C NG S N VI T NAM ra đ i ch m d t đ c cu Ả Ộ Ả Ệ ờ ấ ứ ượ ộc khủng hoảng về đường lối cứu nước của dân tộc ta mà Nguyễn Aí Quốc là vị anh hùng của dân tộc sau nhiều năm bôn ba ở hải ngoại đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam : đó là tư tưởng của chủ nghĩa Chủ Nghĩa Mác- LêNin , tinh thần của CMVS .Sau khi tìm được con đường cứu nước Nguyễn Aí Quốc đã ra sức truyền bá tư tưởng...

  doc12p nhut_mctc_ttt 25-04-2010 3694 827   Download

 • Boä vi xöû lyù ngaøy caøng phaùt trieån hoaøn thieän vaø ñöôïc söû duïng haàu heát trong caùc heä thoáng ñieàu khieån trong coâng nghieäp cuõng nhö trong caùc thieát bò daân duïng. Chính nhôø vai troø, chöùc naêng cuûa vi xöû lyù ñaõ ñem laïi nhieàu öu ñieåm, nhieàu tính naêng ñaëc bieät cho caùc heä thoáng ñieàu khieån.

  pdf17p meoconlylom 05-07-2011 301 139   Download

 • Thực tế khách quan của một quốc gia đang không ngừng phát tri ển, của một đất nước luôn hướng đến nền dân chủ vững mạnh và của một dân tộc ngày ngày vươn mình ra với bè bạn năm châu, thì s ứ m ệnh bảo v ệ công lý, đảm bảo công bằng xã hội được đề cao là tất yếu và chính đáng. Không có giai đoạn nào trong lịch sử phát triển của đất nước trước đây, vị thế và vai trò của nghề luật sư lại được coi trọng như hiện nay. Có thể nói,...

  pdf17p nhokkeen 09-05-2013 353 104   Download

 • Các loại rượu phổ biến 1. Loại Brandy, Cognac (V.S.O.P, X.O, V.S…) Chỉ chung các loại rượu mạnh chưng cất từ rượu Vang (Nho) hay từ trái cây đã lên men. Thường thì Brandy phải qua hai lần chưng cất để đạt tỷ lệ cồn 70 – 80 phần trăm rồi mới ủ cho rượu dịu bớt trong các thùng gỗ sồi nhờ quá trình oxy hóa, trong quá trình ngâm thùng gổ, Brandy bắt đầu có màu hổ phách và có mùi nho. Bước tiếp theo là pha trộn, nhiều loại Brandy được pha trộn với nhau cho đến...

  pdf6p meoconlaoca 23-06-2011 147 76   Download

 • VIN (Vehicle Identification Number) là s khung xe nh ng trên th ố ư ực tế nó chứa đựng các thông tin chi tiết để nhận dạng chính xác loại xe của bạn và loại động cơ lắp trên đó. Số VIN của xe tương tự như ADN trên người nên từ đó ta có thể biết được nguồn gốc của xe.

  doc16p hieugtvt47 24-02-2011 154 44   Download

 • Từ những vật liệu sẵn có, những tri thức khoa học, kinh nghiệm, nhu cầu thực tế thực tế, quan niệm về ý nghĩa và giá trị thẩm mỹ của các hình thức kiến trúc, mỗi nền văn hóa thường để lại hàng loạt các công trình kiến trúc có chung những phong cách kiến trúc riêng, đặc trưng cho các thời kỳ lịch sử.

  pdf44p cabongkhoto 17-06-2011 70 29   Download

 • Phân bố các hoạt động kinh tế chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: môi trường, xã hội, chính trị, lịch sử, v.v... Địa chất có thể ảnh hưởng tới tính sẵn có của nguồn lực, địa hình, chi phí vận tải, và chất lượng đất từ đó tác động tới các hoạt động kinh tế.

  pdf17p kfcngonngon 25-04-2011 33 6   Download

 • Dạo chơi ở Washington DC Đến với thành phố nổi tiếng của nước Mỹ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc hiện đại, thưởng thức những món ăn ngon và thăm quan các thắng cảnh đẹp nơi này. Đến với U.S. Capitol, nơi lưu giữ những tư liệu lịch sử về nước Mỹ. Đây là tòa nhà có kiến trúc rất đẹp. Tòa nhà này mất 6 năm để xây dựng. Đến với Washington DC, bạn có thể đi mua sắm tại nhiều cửa hàng thời trang sang trọng. ...

  pdf7p snailssmall3 14-05-2011 52 6   Download

 • NGỮ VĂN 8....HAI CHỮ NƯỚC NHÀ.. (Hướng dẫn đọc thêm). -Trần Tuấn. Khải-.. HAI CHỮ NƯỚC NHÀ Làm cho xiêu tán hao mòn,. Lạ gì khác giống dễ còn thương đâu!. Chèn ¶i B¾c m© sÇu ¶m ®. y ¹m, Thảm vong quốc kể sao xiết kể,. Câi giêi Nam giã th¶m ® u hiu,. × Trông cơ đồ nhường xé tâm can,.

  ppt20p binhminh_11 07-08-2014 86 6   Download

 • Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (18 U.S.C. § 1961 et seq.), commonly known as the RICO act, was passed by the U.S. Congress in 1970. RICO was intended to provide a more effective means to prosecute members of organized crime.

  pdf25p yeutrasua 27-11-2010 30 5   Download

 • CHƯƠNG IV XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG NGẠCH QUÂN HOÀN CHỈNH. QUÂN CỐT TINH KHÔNG CỐT NHIỀU, NGỤ BINH Ư NÔNG, TOÀN DÂN LÀ LÍNH Thời Lý - Trần cũng như nhiều giai đoạn khác trong lịch sử dân tộc, vấn đề củng cố quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập tự chủ luôn luôn được nhà nước và nhân dân ta quan tâm đặc biệt.

  pdf5p lulu10 19-07-2011 27 5   Download

 • TRÇN L£ B¶O pgs.ts trÇn lª b¶o Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi tư ơng t c M i c ng đ ng dân t c n i riêng m i khu c n i 1. i ni m Đông chung, trong u tr nh i t nhiên h i, đ u t o cho c ng đ ng khu c s ng c a m nh nh ng gi tr ăn h a riêng. Nh ng gi tr ăn h a n y đư c s ng c, o ư u theo ch s , s tr th nh gi tr ăn h a truy n th...

  pdf13p bengoan258 06-12-2011 22 4   Download

Đồng bộ tài khoản