» 

Lịch Sử 8 Bài 29

 • Giáo án Lịch sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã...

  doc 6p thanhthanh090909 03-04-2014 6 0

 • Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  I –MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : HS cần : - Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của khai thác thuộc địa. – Hiểu được cơ sở dẫ đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới. 2. Tư tưởng...

  pdf 9p abcdef_25 11-09-2011 376 49

 • Lịch sử lớp 8 Bài 29

  - Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi: giai cấp phong kiến, nông dân, công nhân đều có biến đổi; Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản mới ra đời; Xu hướng cách mạng mới đã xuất hiện.

  doc 11p beu1001 17-09-2010 648 34

 • Lý thuyết ô tô part 8

  Chiếc Benz Motorwagen, chế tạo năm 1885, được trao bằng sáng chế ngày 29 tháng 1 năm 1886 của Karl Benz là chiếc xe đầu tiên sử dụng động cơ đốt trong. Năm 1888, diễn ra một đột phá mới trong lĩnh vực xe hơn với lần lái xe lịch sử của Bertha Benz. Bà đã lái chiếc xe do chồng mình chế tạo vượt khoảng cách hơn 106 km hay năm mươi dặm. Sự kiện này chứng tỏ khả năng áp dụng vào thực tế...

  pdf 15p zues10 12-07-2011 105 55

 • TỪ ĐIỂN SONG NGỮ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - 1

  Chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô nhiễm) Năng lực và thu nhập Khả năng chi trả. 4 Ability to pay theory 5 Abnormal profits 6 Abscissa 7 Absenteeism 8 Absentee landlord 9 Absolute advantage 10 Absolute cost advantage 11 Absolute income hypothesis 12 Absolute monopoly 13 Absolute prices 14 Absolute scarcity 15 Absolute value 16 Absorption approach 17 Abstinence 18 Accelerated depreciation 19 Accelerating inflation 20 Accelerator 21 Accelerator coefficient 22 Accelerator...

  pdf 28p cnkbmt10 24-10-2011 50 25

 • Thực lục về cuộc đấu tranh chống ngoại xâm dưới thời quân Minh cai trị_10

  Ngày 29 tháng 8 năm Vĩnh Lạc thứ 5 [30/9/1407] Ngày hôm nay Tiền Quân Đô đốc Thiêm sự Cao Sĩ Văn mang binh đến Quảng Nguyên, giao tranh ác liệt với giặc tử trận. Lúc bấy giờ tuy đã bình định xong, nhưng các vùng khe núi tại các châu Thất nguyên (1), dư đảng giặc họ Hồ vẫn ra vào cướp phá.

  pdf 6p kiki10 23-07-2011 11 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản