Liên kết doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 911 kết quả Liên kết doanh nghiệp
 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện liên kết doanh nghiệp - nông dân nhằm nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua các phương thức nông nghiệp hợp đồng.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 10 4   Download

 • Trở thành tân chủ tịch hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới Vodafone, Arun Sarin tiếp tục theo đuổi chiến lược liên kết doanh nghiệp theo mô hình kinh tế có quy mô.

  doc0p honeyoop 03-03-2009 228 38   Download

 • Bài viết nhằm nhận dạng các yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua phương thức nông nghiệp hợp đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở Việt Nam, các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến kết quả liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân là:một mức giá mua sản phẩm hợp lý cho nông dân.

  pdf8p documemktqd 24-02-2014 88 13   Download

 • Qua phân tích thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, bài viết Liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài: Thực trạng, vấn đề và giải pháp đưa ra những giải pháp tăng cường liên kết có hiệu quả, thúc đẩy thu hút FDI vào VN trong thời gian tới.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 26 6   Download

 • Bài viết Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân - Thực trạng và giải pháp phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 11 4   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về những kỳ vọng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và một số nội dung khác.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 18 3   Download

 • Kết quả nghiên cứu Mối quan hệ giữa chất lượng và sự bền vững trong liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp với nông dân cho thấy giữa chất lượng và sự bền vững của liên kết có mối quan hệ thuận chiều. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf8p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 9 3   Download

 • Bài viết với tên gọi “Hoạt động liên kết trường đại học với doanh nghiệp – Áp dụng cho Việt Nam” đặt trong bối cảnh hệ thống giáo dục đào tạo bậc đại học của Việt Nam đang trong quá trình cải cách, và một trong những vấn đề quan trọng là đẩy mạnh việc xây dựng quan hệ hợp tác giữa trường đại học với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf8p bautroibinhyen17 13-02-2017 9 3   Download

 • Ngoài vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp có thể tìm vốn qua hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu, mua chịu hàng hóa, đi thuê tài chính hay liên doanh liên kết. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp hơn 40% tổng sản phẩm quốc nội, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các kênh huy động vốn chính thức, do quy mô nhỏ, uy tín chưa cao.

  pdf6p concopme 07-01-2011 149 95   Download

 • Luận án đã chỉ ra việc vận dụng những lý thuyết cơ bản về khu công nghiệp phù hợp với đặc điểm ngành công nghiệp dệt may. Từ phân tích những nét khái quát thực trạng phát triển công nghiệp dệt may trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ, luận án đã đi sâu phân tích thực trạng trình độ tích tụ, tập trung hóa sản xuất các doanh nghiệp dệt may trong vùng, các tổ chức hữu cơ quan trọng trong vùng theo chuỗi giá trị sản phẩm dệt may.

  pdf220p change04 08-06-2016 22 10   Download

 • Liên kết doanh nghiệp đang trở thành xu hướng chung và nổi bật ở các nước trên thế giới. Ngoài hình thức liên kết phổ biến như liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh... thì mô hình tạm gọi là “công ty trong công ty” hiện đang phổ biến ở các nước phát triển.

  pdf4p ngocminh84 05-10-2012 33 8   Download

 • Bài viết Liên kết phát triển nông nghiệp giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm những nội dung về liên kết giữa nông dân với nông dân, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, một số giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 13 4   Download

 • Luận án đã chỉ ra việc vận dụng những lý thuyết cơ bản về khu công nghiệp phù hợp với đặc điểm ngành công nghiệp dệt may, từ phân tích những nét khái quát thực trạng phát triển công nghiệp dệt may trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng bắc bộ, luận án đã đi sâu phân tích thực trạng trình độ tích tụ, tập trung hoa sản xuất các doanh nghiệp dệt may trong vùng, các tổ chức hữu cơ quan trọng trong vùng theo chuỗi giá trị sản phẩm dệt may.

  pdf13p change04 08-06-2016 16 1   Download

 • Ý nghĩa và mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính: Đánh giá khái quát tình hình tài chính nhằm xác định thực trạng và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, biết được mức độ độc lập về mặt tài chính cũng như những khó khăn về tài chính mà doanh nghiệp đang phải đương đầu, nhất là lĩnh vực thanh toán. Qua đó, các nhà quản lý có thể đề ra các quyết định cần thiết về đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết, mua bán, cho vay......

  doc75p maimagia 10-05-2010 1651 791   Download

 • Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là một bộ báo cáo gồm nhiều loại báo cáo tài chính khác nhau do doanh nghiệp lập và báo cáo cho các tổ chức có liên quan theo quy định. Ở Việt Nam,theo quy định của bộ tài chính thì doanh nghiệp phải lập các BCTC theo định kỳ có thể là tháng, quý hay năm bao gồm các loại báo cáo: Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính Bài viết này đi giới thiệu tổng...

  pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 1512 791   Download

 • MỤC TIÊU - Xem lại một số khái niệm liên quan đến lợi nhuận - Xác định chính xác các loại lợi nhuận phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. - Nắm bắt các phương pháp chủ yếu để phân tích lợi nhuận chung, lợi nhuận theo kết cấu và từng loại lợi nhuận cụ thể. - Nắm bắt phương pháp để phân tích tình hình phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. - Định hướng để tiếp tục tiến hành bước phân tích tiếp sau....

  ppt38p bongsenbac04 31-03-2010 1862 770   Download

 • Trong xu hướng quỗc tế hoá đời sống kinh tế thế giới, với những cấp độ toàn cầu hoávà khu vực hoá, lực lượng sản xuất phát triển vượt ra ngoài phạm vi biên giới của mỗi quốc gia, sự phân công lao động , quốc tế phát triển cả về bề rộng lẫn bề sâu; vai trò của các công ty đa quốc gia được tăng cường, việc hình thành các liên kết khu vực ngày một phát triển, hầu hết các quốc gia đang chuyển sang mô hình kinh tế với việc khai thác ngày càng triệt đ...

  pdf46p nhattruong 17-07-2009 2165 613   Download

 • Giáo trình quản trị doanh nghiệp của ThS.

  pdf15p dongta08 19-01-2012 1200 522   Download

 • Tài liệu mô tả các thủ thuật về máy tính. Giải pháp tiết kiệm chi phí điện thoại cho doanh nghiệp. Giải pháp này xây dựng một hệ thống voice hợp pháp cho doanh nghiệp, công ty có nhu cầu kết nối liên lạc điện thoại.

  doc5p timgikhongbiet 29-05-2009 559 232   Download

 • Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc. Có ba loại tài liệu liên quan đến công việc - bản mô tả công việc, bản yêu cầu chuyên môn và bản tiêu chuẩn kết quả công việc, Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực. Quản lý nguồn nhân lực bao gồm tất cả những quyết định và hoạt động quản lý có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp...

  pdf61p daisy15 17-08-2010 317 225   Download

Đồng bộ tài khoản