Liên kết glucosid

Xem 1-9 trên 9 kết quả Liên kết glucosid
 • 121. Lipid là nhóm hợp chất A. Tự nhiên, đồng chất B. Tan hoặc ít tan trong nước C. Tan trong dung môi phân cực D. Tan trong dung môi hữu cơ E. Không tan trong dung môi không phân cực 122. Lipid có câú tạo chủ yếu là : A. Acid béo B. Alcol C. Este của acid béo và alcol D. Liên kết glucosid E. Liên kết peptid

  doc10p blousetrang_217 29-04-2010 449 101   Download

 • - Loại osid thuần nhất (hay còn gọi là holosid) gồm toàn o se. - Loại osid không thuần nhất (heterosid) loại này ngoài các o se ra còn có nhóm ghép không phải glucid.

  pdf17p heoxinhkute 17-08-2010 100 16   Download

 • _Pectin là cơ chất của enzyme pectinase. Pectin là polysaccharide dị thể. Về bản chất hoá học, pectin là polygalacturonic được phân bố rộng rãi trong các mô thực vật, hoà tan trong dịch thực vật. Có nhiều trong các loại quả, củ, đặc biệt là trong cùi trắng của bưởi, cam, chanh. _Pectin là hợp chất cao phân tử mạch thẳng, mạch chính của phân tử do các acid galacturonic kết hợp với nhau bằng liên kết -1,4-glucosid tạo nên....

  pdf44p huong1061991 09-11-2012 362 141   Download

 • Chương 9 Sự trao đổi saccharide 9.1. Sự phân giải saccharide 9.1.1. Sự phân giải polysaccharide và disaccharide Ngoài biện pháp dùng acid để phân giải thì polysaccharide và disaccharide còn có thể bị phân giải bởi sự thủy phân hay bởi quá trình phosphoryl- phân (phosphorolysis).

  pdf30p northernlight 19-07-2011 224 72   Download

 • Sự trao đổi saccharide 9.1. Sự phân giải saccharide 9.1.1. Sự phân giải polysaccharide và disaccharide Ngoài biện pháp dùng acid để phân giải thì polysaccharide và disaccharide còn có thể bị phân giải bởi sự thủy phân hay bởi quá trình phosphoryl- phân (phosphorolysis).

  pdf30p thloan 10-08-2010 133 44   Download

 • Glucoamylase xúc tác cho phản ứng thủy phân các liên kết 1,4 1,6 -glucoside bắt đầu từ đầu không khử của chuỗi polysaccharide. Sản phẩm chủ yếu được tạo thành dưới tác dụng của enzyme này là glucose và dextrin. - Peptide hydrolase xúc tác cho phản ứng thủy phân liên kết peptide tạo thành peptide phân tử thấp, amino acid. Các peptide hydrolase khác nhau có tính đặc hiệu khác nhau đối với liên kết peptide. ...

  pdf12p iiduongii8 07-05-2011 86 34   Download

 • Cellulose là một thành phần quan trọng cấu tạo nên lớp thành tế bào thực vật. Đó là một loại polysaccharide có cấu trúc phức tạp. Việc phân hủy cellulose bằng các tác nhân lý hóa gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hƣởng đến tốc độ của nhiều quá trình sản xuất công nghiệp. Endo-β-1,4-glucanase (3.2.1.4) là một trong ba loại enzyme thuộc hệ enzyme thủy phân cellulose (cellulase).

  pdf97p carol123 19-07-2012 65 27   Download

 • Glycogen là chất dự trữ glucid của động vật Nó cũng gồm 2 liên kết α -D 1-4 và α-D 1-6 glucoside Cứ cách 8-10 phân tử glucase có một liên kết nhánh α-D 1-6.

  ppt19p tulip_12 14-01-2013 105 13   Download

 • Tên chung quốc tế: Dextran 70. Mã ATC: B05A A05. Loại thuốc: Dịch truyền thay thế huyết tương. Dạng thuốc và hàm lượng Dextran 70 dung dịch trong dung dịch natri clorid 0,9%. Dextran 70 dung dịch trong dung dịch glucose 5%. Dược lý và cơ chế tác dụng Dextran 70 là dung dịch keo ưu trương, chứa 6% dextran trọng lượng phân tử cao, trung bình 70000. Liên kết polyme chủ yếu là liên kết 1,6 - glucosid.

  pdf9p sapochedam 14-05-2011 43 7   Download

Đồng bộ tài khoản