Lĩnh vực đất đai

Xem 1-20 trên 1215 kết quả Lĩnh vực đất đai
 • Tài liệu tham khảo về Phụ lục danh mục mẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai. Kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  doc51p david_phuong08091981 24-09-2010 1845 130   Download

 • Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thể loại biên bản vi phạm hành chính được lập khi các sai phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được phát hiện. Căn cứ vào các biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, người có thẩm quyền sẽ đưa ra các quyết định cử phạt hành chính đối với các hành vi phạm trong sử dụng đất đai hoặc thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai.

  doc3p 123_hongphuong 23-05-2015 1065 108   Download

 • 1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của ng-ời sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà ch-a đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. ...

  pdf21p phuocql31 18-11-2009 2705 213   Download

 • Đó là: khiếu kiện nhiều nhất (70% các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai), nhiều biểu hiện tiêu cực nhất (số lượng quan chức bị mất chức, xử lý hành chính, xử lý hình sự liên quan đến đất đai nhiều nhất), và thất thoát nhiều nhất. Riêng số tiền sai phạm trong quản lý đất đai các năm qua đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng, và hiện vẫn chưa thể đánh giá hết thất thoát.

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 54 24   Download

 • Bài tập môn Hệ thống thông tin đất đai trình bày về mối quan hệ giữa nội dung xây dựng hệ thống thông tin đất đai với 14 nội dung còn lại của quản lý Nhà nước về đất đai theo quy định trong Điều 22 của Luật đất đai; đề xuất thêm những CSDL thành phần khác cho CSDL đất đai tại mục h, khoản 2, điều 121 của Luật đất đai và giải thích lí do; tìm hiểu trên báo chí và mạng internet và đưa ra đánh giá về tình hình thực hiện các dịch vụ công điện tử trong ...

  pdf15p donnhasoledad 17-03-2015 67 19   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ về tất cả các mặt của cuộc sống. Sự phát triển quá nhanh này gắn với sự cũ kỹ của hệ thống hánh chính nhà nước cồng kềnh, vận hành kém hiệu quả, đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế về trình độ và việc đề ra những biện pháp để cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước là rất cần thiết.

  doc21p crystalheart115 23-01-2010 271 112   Download

 • Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đặt ra những yêu cầu to lớn đối với công tác quản lý Nhà nước về mọi mặt của đời sống kinh tế -xã hội, trong đó quản lý nhà nước về đất đai là một nội dung quan trọng nghiên cứu các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các mối quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai ngày càng nóng...

  pdf101p songngu1311 05-12-2012 497 194   Download

 • THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  doc7p vandungtl 23-05-2011 123 24   Download

 • Một trong những nội dung hoạt động năm 2006-2007 của nhóm Chuyên đề Hệ thống thông tin đất đai và môi trường (ELIS) thuộc Chương trình hợp tác Việt Nam Thụy Điển về tăng cường năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường SEMLA là điều tra khảo sát xây dựng báo cáo hiện trạng, kế hoạch, nhu cầu phát triển thông tin đất đai và môi trường ở cấp Trung ương và địa phương phục vụ phát triển hệ thống ELIS.

  pdf151p boy_them_yeu 04-07-2013 42 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 182/2004/nđ-cp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p lawvhxh11 19-11-2009 113 11   Download

 • Cuốn sách Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm, cụ thể hơn về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai từ các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đến công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf75p lalala7 07-12-2015 34 9   Download

 • Ebook "Hệ thống hóa những văn bản mới nhất về đất đai, nhà ở và những chính sách hiện hành" do Huy Thông tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành sẽ giới thiệu tới bạn đọc văn bản mới nhất do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành ban hành trong lĩnh vực đất đai, nhà ở. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf201p lalala7 07-12-2015 24 6   Download

 • Những bất hợp lý giữa các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong lĩnh vực đất đai Ở nước ta hiện nay mới chỉ có Uỷ ban kiểm toán nhà nước là thiết chế hiến định, còn 4 thiết chế còn lại hoặc chưa có hoặc có tồn tại nhưng thiếu tính độc lập. Chức năng của các thiết chế này cần phải được quy định trong Hiến pháp.

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 20 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf1p mungtetmoi 21-01-2013 48 2   Download

 • Cuốn sách Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai là tập hợp những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phân cấp quản lý đất đai từ các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đến công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

  pdf72p lalala7 07-12-2015 20 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Hệ thống hóa những văn bản mới nhất về đất đai, nhà ở và những chính sách hiện hành" do Huy Thông tuyển chọn qua phần 2 sau đây. Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc văn bản mới nhất do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành ban hành trong lĩnh vực đất đai, nhà ở.

  pdf258p lalala7 07-12-2015 13 2   Download

 • Nghị định số 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, căn cứ Luật Đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc19p bachma45 27-11-2015 20 1   Download

 • Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND ban hành quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong lĩnh vực đất đai; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf23p codon_09 29-03-2016 9 0   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính chung cấp xã áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực đất đai ban hành kèm theo Quyết định 27 /2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  pdf5p meomayhu 15-06-2011 33 5   Download

 • Lĩnh vực đất đai là một vấn đề phức tạp, nóng hổi và nảy sinh nhiều tranh chấp trong xã hội, đặc biệt là mối quan hệ giữa người dân và nhà đầu tư cũng như với Nhà nước về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  pdf100p lalala7 07-12-2015 24 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản