Lĩnh vực kinh tế - xã hội

Xem 1-20 trên 1409 kết quả Lĩnh vực kinh tế - xã hội
 • Bài viết "Xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững về các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường các tỉnh Tây Nguyên" với mục tiêu giúp cho việc cảnh báo sớm, ngăn ngừa các hậu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu còn là công cụ để liên kết các ý tưởng, các suy nghĩ và các giá trị khác nhau.

  pdf11p gis4sd 27-05-2016 20 3   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại...

  doc27p buiduongson3 08-05-2010 573 140   Download

 • Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội do TS.

  pdf392p 124357689 16-06-2012 274 94   Download

 • Theo Uỷ ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP), với tốc độ tăng trưởng 8,4%, mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây, là một con số biết nói lên tất cả, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á trong năm 2005. Kết quả điều tra kinh tế xã hội trong khu vực của ESCAP cho thấy, ngành sản xuất là động lực chủ yếu của nền kinh tế và tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp được ghi nhận ở mức 10,6%.

  doc48p kuxataza 28-11-2010 142 44   Download

 • Địa lý kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giúp bạn đọc nắm được khái quát chung của tỉnh Bình Dương, lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội,...Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập và nghiên cứu thuộc lĩnh vực Địa lý.

  pdf44p langtuthangpro 08-07-2014 75 33   Download

 • Trong hơn 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội 2001 – 2010 đất nước ta đã đạt được những thay đổi mới cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,26% năm. Đến cuối năm 2010 GDP bình quân đạt 1.168 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện.

  doc0p luvantho 11-11-2011 103 32   Download

 • Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của miền núi, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, dự án và tổ chức triển khai thực hiện trên các lĩnh vực trong nhiều năm qua, đã góp phần phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, tạo cơ sở cho sự phát triển. Ngân sách nhà nước đầu tư khá lớn cho khu vực miền núi. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội tại miền...

  pdf51p tuyetmuadong2013 15-04-2013 97 27   Download

 • Kinh tế-xã hội là một lĩnh vực rất rộng lớn, là khái niệm nói về các hoạt động sản xuất, dịch vụ và mọi mặt của đời sống, vật chất và tinh thần. Nội dung chủ yếu của các bản đồ kinh tế-xã hội là sự thể hiện các đối tượng, hiện tượng, các quá trình và điều kiện kinh tế xã hội.

  doc20p phamktm56 19-09-2012 77 20   Download

 • Phần 2 của cuốn sách Tư liệu Kinh tế - xã hội 64 tỉnh thành phố giới thiệu về số liệu những năm 2000 - 2003 của 64 tỉnh và thành phố được thu thập, xử lý và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Tài liệu phục vụ cho các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf891p thuytrang_1 07-01-2015 38 19   Download

 • Quyết định 79/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội

  pdf2p hoanglinh 19-08-2009 283 14   Download

 • Nếu trên các lĩnh vực kinh tế – xa hội, chủ nghĩa tư bản hiện đại luôn tìm đủ cách để điều chỉnh và thích nghi với những điều kiện mới nhằm vượt qua những cuộc khủng hoảng, tìm con đường phát triển, thì trong lĩnh vực chính trị cũng vậy.

  pdf9p caott9 20-07-2011 54 13   Download

 • Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội,...

  pdf24p konbetocroi 30-11-2012 42 12   Download

 • Quá trình đô thị hóa ở tỉnh Phú Yên đã góp phần làm thay đổi về nhiều mặt ở lĩnh vực dân số và kinh tế – xã hội (KT-XH). Đô thị hóa (ĐTH) làm thay đổi các quá trình dân số như phân bố dân cư, di dân, hành vi dân số…, đồng thời cũng làm thay đổi điều kiện sống của dân cư theo hướng tích cực.

  pdf11p nganga_02 09-09-2015 37 10   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Luật Thanh tra năm 2010 và hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội" qua phần 2 sau đây. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai làm trong lĩnh vực Thanh tra và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

  pdf203p lalala8 26-12-2015 17 6   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp" phân tích, đánh giá chung về tình hình kinh tế xã hội của nước ta, đi sâu phân tích một số ngành và lĩnh vực hoạt động cụ thể như Công nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy sản, thương mại dịch vụ, dân số, lao động và việc làm và các vấn đề xã hội có liên quan. Mời các bạn tham khảo.

  pdf190p doinhugiobay_05 01-12-2015 15 4   Download

 • Bài viết Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 sau đây đề ra một số mục tiêu chiến lược đối với nước ta trên các lĩnh vực kinh tế; văn hóa, xã hội; môi trường trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020.

  pdf1p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 3 0   Download

 • Bài viết Ngành, lĩnh vực cần duy trì sở hữu nhà nước trong tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 phân tích chủ trương, chính sách của Đảng và NN về xây dựng kinh tế NN, củng cố vị trí của doanh nghiệp NN trong từng thời kỳ.

  pdf14p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 1 0   Download

 • Bài viết Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 và những giải pháp cho kế hoạch 2011 - 2015 trình bày tổng quát tình hình 5 năm 2006 - 2010 và giải pháp thực hiện kế hoạch 2011 - 2015 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, môi trường.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 0 0   Download

 • Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Những vấn đề xã hội Đảng ta quan tâm bao gồm các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của con người và xã hội như: dân số và nguồn nhân lực, lao động và việc làm, giáo dục và y tế, đạo đức và văn hoá, những đảm bảo về an ninh và an toàn xã hội của đời sống cá nhân và cộng...

  pdf6p danghuytru 28-10-2010 2094 451   Download

 • M c tiêụ u 1. Nghiên cứu lý thuyết chung về hoạt động đầu tư 2. Tập hợp các lý thuyết về dự án đầu tư và hiệu quả KTXH dự án đầu tư 3. Làm căn cứ để thực hiện các chuyên đề tiếp theo Cá ch tiếp cận 1. Các tài liệu liên quan về dự án đầu tư ( Như luật đầu tư , Luật xây dựng, Giáo trình …) 2. Các dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải

  ppt6p luckyman1610 07-05-2010 826 436   Download

Đồng bộ tài khoản