Lĩnh vực nội vụ

Xem 1-20 trên 1082 kết quả Lĩnh vực nội vụ
 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 19 1   Download

 • Du lịch Việt Nam đã cam kết tham gia chương trình hμnh động ASEAN với 5 nội dung lμ: xúc tiến ASEAN - một điểm du lịch chung; tạo điều kiện đi lại trong ASEAN; xúc tiến đầu tư du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển du lịch bền vững về môi trường vμ tiếp tục tham gia trong khuôn khổ AFAS. Trong Hiệp định Thương mại Việt-Hoa Kỳ, DLVN đã cam kết 2 phân ngμnh lμ dịch vụ khách sạn, nhμ hμng vμ dịch vụ lữ hμnh.

  pdf5p grayswan 19-04-2011 115 49   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế là sự vận dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế phục vụ yêu cầu chiến lược về kinh tế, chính trị và an ninh của quốc gia. Mỗi mục tiêu nổi trội hơn mục tiêu kia trong từng giai đoạn nhất định, nhưng ở giai đoạn hiện nay mục tiêu kinh tế nổi trội hơn cả. Muốn phát triển, không bị tụt hậu, các quốc gia phải hội nhập kinh tế.

  pdf5p grayswan 19-04-2011 86 24   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ của Hà Nội - Thực trạng và giải pháp nhằm hệ thống hóa các vấn đề hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và một số vấn đề về ngành dịch vụ. Phân tích đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ của Hà Nội.

  pdf114p pink_12 26-05-2014 37 9   Download

 • Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, lĩnh vực dịch vụ phát triển vô cùng nhanh chóng và là khu vực đầu tư siêu lợi nhuận. Từ một ngành phát triển tự phát, chiếm tỉ trọng không đáng kể, giờ đây dịch vụ đã trở thành một ngành mũi nhọn của nhiều quốc gia, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế cũng như tạo việc làm nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác.

  doc19p hangonah_1511 19-10-2011 86 32   Download

 • Đừng rơi vào cái bẫy của việc bắt đầu một công việc kinh doanh đặc biệt chỉ bởi vì có ai đó nói với bạn rằng "Đây là một điều chắc ăn". Những khách hàng tiềm năng sẽ chỉ bỏ đồng tiền mà họ khó khăn lắm mới kiếm được khi bạn thuyết phục được họ rằng họ đang sử dụng đồng tiền xác đáng, đúng giá trị. Bởi vậy, bạn cần phải biết điều mà bạn đang làm, bất kể là nhiệm vụ nào.

  pdf7p qwedcxsaz 30-09-2012 78 20   Download

 • Mục tiêu của đề tài “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển các lĩnh vực công nghệ ưu tiên” là nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực khoa học công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên ở nước ta phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf197p tsmttc_009 27-07-2015 47 16   Download

 • Luận văn gồm các nội dung như: dịch vụ viễn thông và sự cần thiết phải thu hút và sử dụng FDI trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, thực trạng hoạt động thu hút và sử dụng FDI trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

  pdf120p seven_12 12-03-2014 38 12   Download

 • 1.2. Ban Tôn giáo hoặc Sở có chức năng quản lý công tác tôn giáo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp 1quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác tôn giáo tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp...

  doc11p lawcao 30-09-2009 139 10   Download

 • Tài liệu Câu hỏi về Lĩnh vực văn phòng cung cấp cho các bạn những câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới lĩnh vực văn phòng như các quyết định về văn phòng,cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của văn phòng,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf27p xedapkophanh115 14-04-2015 41 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Thanh tra Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quy...

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 48 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhà ở và các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p aotuong123 09-01-2012 40 7   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu các tranh chấp trong một số lĩnh vực pháp luật" cung cấp cho báo cáo viên các vụ việc liên quan tới pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, hình sự, dân sự, hành chính, lao động,… đã diễn ra trên thực tế, quyết định của Tòa án và những bình luận pháp luật của các tác giả về những vụ việc trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc204p haohiepdocument 07-04-2016 21 7   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Các quy định về văn thư lưu trữ phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây. Cuốn sách được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về văn thư lưu trữ, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf353p change16 29-07-2016 31 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p aotuong123 09-01-2012 30 6   Download

 • Báo cáo chuyên đề: Đánh giá lĩnh vực y tế của Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO và các khuyến nghị chính sách có kết cấu nội dung bao gồm 9 phần như sau: Những đổi mới chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ, CSSKND; quan hệ giữa HNQT và cung cấp dịch vụ y tế; những thay đổi trong chất lượng dịch vụ y tế; tác động đến lĩnh vực y tế khi hội nhập quốc tế; sự tác động của HNQT với các nhóm đối tượng; các kênh truyền tải tác động của hội nhập quốc tế; bài h...

  pdf48p thaodien102 16-11-2015 26 5   Download

 • Tài liệu trình bày những nội dung chính sau: Nhu cầu về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực công, Triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2000-2010, ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015, phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo2 10-08-2016 11 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  pdf3p titihaudau 13-06-2011 17 4   Download

 • Từ góc độ công tác văn thư, lưu trữ, bài viết giới thiệu với độc giả một số nội dung cơ bản về quản lý và lưu giữ hồ sơ, chứng từ điện tử khi thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế ở Việt Nam.

  pdf5p uocvong07 14-10-2015 15 4   Download

 • Cuốn sách "Các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về công tác tôn giáo, những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, nhằm phục vụ công tác thanh tra của Bộ Nội vụ về lĩnh vực này. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf34p change16 29-07-2016 18 4   Download

Đồng bộ tài khoản