Lĩnh vực xuất bản

Xem 1-20 trên 1207 kết quả Lĩnh vực xuất bản
 • Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản. Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm

  doc15p angola 12-05-2009 476 82   Download

 • Đề tài tập trung vào các công việc sau: Hệ thống hóa, phân tích một số vấn đề lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu, giới thiệu bức tranh tổng quan về thực tiễn phát triển báo chí, xuất bản thể giới, ảnh hưởng của khoa học công nghệ đến sự phát triển và vai trò của báo chí, xuất bản đối với xã hội hiện đại; phân tích một số điểm chủ yếu về quản lý nhà nước, khoa học quản lý đối với các tổ chức báo chí, xuất bản đồng thời rút ra nh...

  pdf160p whocare_d 08-09-2016 13 4   Download

 • Trong ngành công nghiệp thiết kế, thiết kế dành cho lĩnh vực ấn bản và web là những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Để tìm hiểu sâu hơn về sự khác biệt này, chúng ta có thể so sánh cả hai dựa trên những tiêu chí chủ yếu như sau: thể loại thiết kế, người xem, bố cục, màu sắc, công nghệ và công việc. Cần chú ý là chủ yếu bài viết này chỉ tập trung các vấn đề về thiết kế cho việc kết xuất web chứ không bàn về kỹ thuật lập trình. Nếu bạn đọc...

  pdf9p logomay 15-06-2013 33 5   Download

 • Bài viết giới thiệu tới người đọc quan hệ giữa biên tập, in và phát hành dưới góc độ sáng tạo văn hóa; quan hệ biên tập, in và phát hành dưới góc độ là các bộ phận của một ngành kinh tế - kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p vovanvovan2013 13-05-2016 4 1   Download

 • Cuốn sách thứ hai do Nhà xuất bản Trẻ và Công ty cổ phần Tinh Văn phối hợp thực hiện mang tên Đường vào nghề- Khách sạn, vừa ra mắt bạn đọc, với mục đích cung cấp thông tin toàn diện về hoạt động của ngành khách sạn, cũng như những thông tin về nhu cầu tuyển dụng ở đây. Cuốn sách này sẽ là cẩm nang hướng nghiệp hữu ích giúp bạn tìm việc, đồng thời đem lại cho bạn cái nhìn đầy đủ và đúng đắn hơn về những người làm việc trong lĩnh vực này. ...

  pdf10p muadongamap222 05-05-2010 751 263   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm tìm hiểu đánh giá thực trạng và tình hình phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn và đề xuất giải pháp. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf114p kimkhanhkh 18-03-2014 181 93   Download

 • Báo chí - xuất bản ở nước ta là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu trong đời sống của xã hội, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân. Báo chí - xuất bản là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Thông qua việc sản xuất, phổ biến những ấn phẩm báo chí - xuất bản, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời...

  pdf148p vascaravietnam 15-08-2012 140 70   Download

 • ...Điều 3.

  pdf17p truongan 10-07-2009 207 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p minhthanh 14-08-2009 208 18   Download

 • Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đang làm thay đổi căn bản cuộc sống của con người và đưa nhân loại tiến sang một giai đoạn phát triển mới. Những thành tựu và việc ứng dụng của công nghệ thông tin đã đặt ra cho tất cả các quốc gia một yêu cầu cấp bách là phải nhanh chóng phát triển và làm chủ trong lĩnh vực công nghệ mới mẻ này nếu không muốn trở thành kẻ ngoài cuộc trong bức tranh phát triển kinh tế của thế kỷ XXI....

  pdf99p coxetuanloc 07-01-2013 40 17   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay với mục tiêu nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trong thời gian tới. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf7p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 40 15   Download

 • Bài giảng Lớp đào tạo của AuthorAID về kỹ năng viết trong lĩnh vực nghiên cứu - Xuất bản một bài tạp chí: Khái quát quy trình giúp các bạn nắm bắt được những quy trình trong việc xuất bản một bài tạp chí từ việc quyết định xuất bản cái gì cho tới việc nộp bài viết, chỉnh sửa và kiểm tra bản in thử. Bài giảng Lớp đào tạo của AuthorAID về - Xuất bản một bài tạp chí: Khái quát quy trình

  ppt22p thuytrang_1 30-11-2014 68 9   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu gia hạn giấy phép nhập xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

  pdf3p giomuaxuantoi 14-05-2010 78 8   Download

 • Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân Việt Nam ( sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá nhân); tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động...

  doc17p lawcao 21-09-2009 115 7   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục Gia hạn giấy phép nhập xuất khẩutiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

  pdf3p giomuaxuantoi 14-05-2010 61 7   Download

 • Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu "Tập huấn : Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ môi trường cấp xã trong lĩnh vực bảo vệ môi trường".

  ppt36p codon_01 13-11-2015 23 6   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Thông tin và Truyền thông Báo chí Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

  pdf5p meoconmengu 24-02-2011 53 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Thông tin và Truyền thông Xuất bản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành c...

  pdf4p taituongchienxuxu 29-11-2010 54 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Xuất bản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bư...

  pdf3p yy_caily 27-12-2010 45 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm khẳng định vị trí, tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa trong nền kinh tế hiện nay; hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, tinh thần và trí tuệ; đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả tiêu thụ sách giáo khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

  pdf8p lalala10 04-03-2016 12 4   Download

Đồng bộ tài khoản