Linux suse 10

Xem 1-17 trên 17 kết quả Linux suse 10
 • Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux phiên bản Suse 10 lên ổ đĩa cứng.

  pdf9p vusuakhongduong 24-04-2009 304 102   Download

 • SUSE Linux is gaining popularity everywhere, and you'll soon see why. This friendly guide will help you install and configure the newest version, then help you work with digital media, build a network, get acquainted with Firefox (the super-secure browser that has everybody excited),explore Skype and Linphone Internet phone services, and much more!

  pdf386p bluesky_12 19-12-2012 40 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 9', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p xingau2 03-08-2011 27 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 2', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p xingau2 03-08-2011 33 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 3', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p xingau2 03-08-2011 30 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 5', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p xingau2 03-08-2011 35 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 8', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p xingau2 03-08-2011 28 4   Download

 • SUSE Linux là một hệ điều hành được sử dụng khá phổ biến ở Châu Âu. Đây là một trong những sản phẩm chiến lược của hãng Novell. Bên cạnh hệ điều hành SUSE Linux Enterprise được phân phối có phí, Novell còn hỗ trợ dự án xây dựng một sản phẩm mã nguồn mở & miễn phí, đó là hệ điều hành OpenSUSE.

  pdf5p caphe_123 19-07-2013 46 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 4', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p xingau2 03-08-2011 33 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 6', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p xingau2 03-08-2011 30 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 7', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p xingau2 03-08-2011 33 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 10', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p xingau2 03-08-2011 32 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wiley publishing suse linux 9 bible phần 10', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p xingau1 02-08-2011 19 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'suse linux 10 for dummies phần 1', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p xingau2 03-08-2011 35 4   Download

 • Các hệ điều hành mà Microsoft hỗ trợ như các phiên ngoài theo Windows 2008 Hyper-V như sau:. Windows Server 2008 x86 và x64. Windows Server 2003 SP2 hoặc cao hơn x86 và x64. Windows 2000 Server với SP4 và Windows 2000 Advanced Server với SP4. Windows Vista x86 và x64. Windows XP SP2 hoặc x86 và x64 sau này. SUSE Linux Enterprise Server 10 x86 SP1 hoặc sau này và x64

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 85 27   Download

 • Module mod_security là một module mạnh mẽ. Kết hợp với các luật được định nghĩa, bạn có thể chặn nhiều lỗ hổng của máy chủ được mở ra do việc viết mã php hay perl không tốt.Không may mắn là mod_security không phải là một phần của bản SLES10. Để cài đặt mod_security cần cài đặt một vài module của hãng thứ 3. Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt mod_security trên SLES10.

  pdf7p abcdef_43 03-11-2011 32 3   Download

 • 130 5 Installing a Guest Session on Hyper-V The operating systems that Microsoft supports as guest sessions under Windows 2008 Hyper-V are as follows: . Windows Server 2008 x86 and x64 . Windows Server 2003 SP2 or higher x86 and x64 . Windows 2000 Server with SP4 and Windows 2000 Advanced Server with SP4 . Windows Vista x86 and x64 . Windows XP SP2 or later x86 and x64 . SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 or later x86 and x64 NOTE When attempting to install an operating system that may not be officially supported by Microsoft, you might find that a network adapter driver,...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 35 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản