Lò xo xoắn

Xem 1-20 trên 41 kết quả Lò xo xoắn
 • Lò xo là chi tiết máy có độ đàn hồi cao, khối lượng và kích thước nhỏ gọn. Trong các thiết bị và dụng cụ, lò xo được sử dụng để tạo lực ép (Trong bộ truyền bánh ma sát, khớp nối...), tích luỹ cơ năng và làm việc như một động cơ (Dây cót đồng hồ, đồ chơi trẻ em...), giảm chấn và dao động (lò xo trong các máy vận chuyển...)

  pdf106p nguyenvantri88 28-08-2010 297 135   Download

 • Công dụng: tạo lực ép, tích luỹ cơ năng, giảm chấn, phục hồi chuyển động, đo lực. Vật liệu chế tạo lò xo: vật liệu thép có tính đàn hồi: thép các bon trung bình, thép crom vanadi, thép silic mangan, thép silic vanadi. Nhiệt luyện: d nhỏ hơn hoặc bằng 10mm nhiệt luyện trước khi quấn nguội, sau khí quấn rám lại.

  pdf0p tranphong56 07-09-2010 316 130   Download

 •   Bài giảng Áp kế lò xo cung cấp cho các bạn những kiến thức về áp kế lò xo ống; chân không kế và áp – chân không kế lò xo ống; áp kế lò xo ống xoắn; áp kế lò xo màng; áp kế lò xo hộp; khí áp kế hộp kim loại (gọi tắt là khí áp kế hộp); các bộ phận quan trọng của áp kế lò xo; các đặc trưng kỹ thuật và đo lường cơ bản của áp kế lò xo.

   

   

  ppt72p nguyenanhws 20-05-2015 62 20   Download

 • Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 13: Lò xo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, vật liệu chế tạo lò xo, lò xo xoắn ốc trụ chịu nén, lò xo xoắn ốc trụ chịu kéo, lò xo xoắn ốc trụ chịu xoắn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên các ngành Cơ khí dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p doinhugiobay_08 24-12-2015 25 11   Download

 • Bài giảng môn "Cơ sở thiết kế máy (Phần 3) - Chương 15: Lò xo: cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm chung, vật liệu chế tạo lò xo, lò xo xoắn ốc nén, lò xo xoắn ốc kéo, lò xo xoắn ốc xoắn, lò xo lá, lò xo đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p doinhugiobay_18 11-03-2016 18 5   Download

 • Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 13: Lò xo" trình bày các kiến thức: Khái niệm chung, vật liệu chế tạo lò xo, lò xo xoắn ốc trụ chịu nén, lò xo xoắn ốc trụ chịu kéo, lò xo xoắn ốc trụ xoắn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

  pdf0p doinhugiobay_18 11-03-2016 15 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2019:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn - Phương pháp xác định kích thước của lò xo quy định phương pháp xác định kích thước của lò xo xoắn trụ nén và kéo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc11p thangnamvoiva19 13-09-2016 4 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2031:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn - Yêu cầu kĩ thuật áp dụng cho lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn phù hợp với các yêu cầu của TCVN 2018-77 ÷ TCVN 2030-77 và TCVN 14-74.

  doc13p bautroibinhyen12 04-01-2017 7 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2024:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 1 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 1 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,50 đến 1400 N.

  doc14p thangnamvoiva19 13-09-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2027:1977 về Lò xo xoắn trụ nén loại II, cấp 4 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén loại II, cấp 4 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 4500 đến 100000N. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc6p bautroibinhyen12 04-01-2017 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2028:1977 về Lò xo xoắn trụ nén loại III, cấp 1 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén loại III, cấp 1 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 12,5 đến 1000 N. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p bautroibinhyen12 04-01-2017 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2029:1977 về Lò xo xoắn trụ nén loại III, cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén loại III cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 315 đến 14000N. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc7p bautroibinhyen12 04-01-2017 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2030:1977 về Lò xo xoắn trụ nén loại III, cấp 3 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén loại III, cấp 3 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 6 000 đến 20 000 N. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bautroibinhyen12 04-01-2017 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2018:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn - Phân loại áp dụng cho lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn có tỷ số Do/d từ 4 đến 12. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva19 13-09-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2020:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp I bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại I, cấp 1 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,00 đến 850 N. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p thangnamvoiva19 13-09-2016 9 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2021:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại I, cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,00 đến 800 N.

  doc14p thangnamvoiva19 13-09-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2022:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 3 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 3 có lực khi biến dạng lớn nhất P3 từ 140 đến 6000 N.

  doc7p thangnamvoiva19 13-09-2016 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2023:1977 về Lò xo xoắn trụ nén loại 1, cấp 4 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén loại I, cấp 4 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 2800 đến 90000 N. Mời các bạn tham khảo.

  doc6p thangnamvoiva19 13-09-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2025:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,25 đến 1250N.

  doc14p thangnamvoiva19 13-09-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2026:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 3 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 3 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 236 đến 10000N. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p thangnamvoiva19 13-09-2016 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản