Load balancing

Xem 1-20 trên 102 kết quả Load balancing
 • Như chúng ta đã biết trong hệ thống mạng khi cần cân bằng tải cho những dịch vụ như: Web, Mail, FTP, VPN, File, Print service… thì chúng ta cần phải cấu hình hệ thống Load Balancing hoặc Clustering. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách cấu hình dịch vụ Network Load Balancing trên Windows Server 2008 để cân bằng tải cho hệ thống Web

  pdf11p minhqui710 10-09-2010 463 192   Download

 • Mục đích của bài lab này sẽ giúp cho hệ thống server web của bạn high available tới 99% với khả năng handle được số lượng connection cao hơn so với hiện tại. Trong bài lab gồm 3 phần: Phần I: Cài đặt IIS. Phần II: Cài đăt Network Load Balancing và cấu hình. Phần III: Cài đặt DFS và cấu hình. Phần I: Cài đặt IIS. Phần này tôi không đề cập tới vì đã có đăng trên diễn đàn rồi Phần II: Cài đăt Network Load Balancing và cấu hình. A: Cài đặt. 1/ Mở Server Manager –...

  pdf18p thanhtung_hk 05-11-2010 235 114   Download

 • Load balancing improves network performance by distributing traffic efficiently so that individual servers are not overwhelmed by sudden fluctuations in activity. Server Load Balancing is a guide to this critical component of high availability, clustering, and fault tolerance, all of which provide the infrastructure for reliable Internet sites and large corporate networks.

  pdf183p ken333 06-07-2012 79 26   Download

 • This book is meant to be a resource for anyone involved in the design, production, overseeing, or troubleshooting of a site that employs server load balancing (SLB). Managers and other high-level people can use this book to improve their understanding of the overall technology. Engineers and site architects can use this book to give insight into their designs and implementations of SLB. Technicians can use this book to help configure and troubleshoot SLB implementations, as well as other in-the-trenches work....

  pdf182p tailieuvip13 19-07-2012 38 10   Download

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 14 - Cấu hình IGRP Load Balancing nhằm mục tiêu phải cấu hình sao cho router Athena1 có 2 router qua mạng 14.1.0.0 của router Athena3 và việc truyển dữ liệu qua mạng 14.1.0.0 phải được chia ra trên 2 router đó.

  pdf0p gaugau1905 02-12-2015 20 4   Download

 • Learn to implement clustering and load balancing solutions with Windows 2000 and Windows Server 2003, and deliver nearly 100 percent uptime. With a focus on real world production-based problems, the author delivers detailed high availability solutions that will give you the tools to roll out and troubleshoot these technologies.

  pdf401p ken333 14-06-2012 80 21   Download

 • Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình tính năng Webserver Load Balancing trên Forefront TMG Server để thực hiện việc cân bằng tải các máy chủ web bên trong. Giới thiệu Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình tính năng Webserver Load Balancing trên Forefront TMG Server để thực hiện việc cân bằng tải giữa các máy chủ web bên trong.

  pdf11p thanhtung_hk 05-11-2010 219 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 9: installing and configuring network load balancing', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p vutrung 03-09-2009 133 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 10: network load balancing cluster administration', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p vutrung 03-09-2009 141 51   Download

 • Tham khảo sách 'data center networking: integrating security, load balancing, and ssl services using service modules', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf108p kieuoanh 11-08-2009 156 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 11: troubleshooting a network load balancing cluster', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p vutrung 03-09-2009 120 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 7.2.9 load balancing across multiple paths', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p thanhha 27-08-2009 142 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 8: concepts of a network load balancing cluster', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p vutrung 03-09-2009 103 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 7.3.8 unequal cost load balancing with igrp', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p thanhha 27-08-2009 110 17   Download

 • Mạng SelfDefending, nhận dạng các dịch vụ mạng Dựa (IBNS), hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), và khách truy cập. , và hội nhập 3750. Đẳng cấp thế giới quản lý mạng Cisco WCSFirewall Load Balancing (FWLB) đã được phát triển để khắc phục một số hạn chế của công nghệ tường lửa.

  pdf19p kennguyen8 08-11-2011 59 12   Download

 • Vista has two paths to network 10.0.0.0, but they have unequal IGRP metrics. You will configure unequal-cost load balancing and use advanced debug features to verify your work.

  pdf3p laquang 03-09-2009 67 9   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article An MPSoC-Based QAM Modulation Architecture with Run-Time Load-Balancing

  pdf15p sting05 10-02-2012 18 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: A scalable multi-sink gradient-based routing protocol for traffic load balancing

  pdf16p dauphong12 07-02-2012 21 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Load Balancing Routing with Bounded Stretch

  pdf16p sting08 20-02-2012 18 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Handoff Triggering and Network Selection Algorithms for Load-Balancing Handoff in CDMA-WLAN Integrated Networks

  pdf14p dauphong17 21-02-2012 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản