Xem 1-20 trên 591 kết quả Lọc sơ cấp
 • Ebook Xử lý tín hiệu và lọc số (Tập 1) đề cập những vấn đề khái niệm cơ bản của xử lý tín hiệu bao gồm biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền biến số n, trong miền z, trong miền tần số liên tục, trong miền tần số rời rạc, ngoài ra còn trình bày khá chi tiết về tổng hợp bộ lọc số FIR pha tuyến tính.

  pdf387p giangmk123 01-04-2010 1696 948   Download

 • Ebook Xử lý tín hiệu và lọc số (Tập 1) đề cập những vấn đề khái niệm cơ bản của xử lý tín hiệu bao gồm biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền biến số n, trong miền z, trong miền tần số liên tục, trong miền tần số rời rạc, ngoài ra còn trình bày khá chi tiết về tổng hợp bộ lọc số FIR pha tuyến tính.

  pdf387p transang1 25-09-2012 272 124   Download

 • Ebook Xử lý tín hiệu và lọc số: Tập 1 đề cập những vấn đề khái niệm cơ bản của xử lý tín hiệu bao gồm biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền biến số n, trong miền z, trong miền tần số liên tục w, trong miền tần số rời rạc, ngoài ra chương 5 sẽ trình bày khá chi tiết hệ tổng hợp bộ lọc FIR pha tuyến tính.

  pdf216p meodomayman 01-08-2012 154 94   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp (Tập 1)" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc kiến thức phần "Phương pháp tam thức bậc hai" bao gồm: Phương trình bậc hai, tam thức bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf202p tramnamcodon_04 08-04-2016 47 27   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức về hàm số và đồ thị bao gồm: Hàm số, các bài toán định tính, các bài toán định lượng, các bài toán định hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf244p tramnamcodon_04 08-04-2016 41 25   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp (Tập 1)", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Lượng giác" bao gồm: Biến đổi lượng giác, phương trình và hệ phương trình lượng giác, bất phương trình, hệ bất phương trình, ứng dụng lượng giác... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p tramnamcodon_04 08-04-2016 39 23   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp (Tập 3)" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập về: Phương trình, bất phương trình, hình học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf218p tramnamcodon_04 08-04-2016 28 20   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp" cung cấp cho người đọc các kiến thức về đẳng thức và bất đẳng thức bao gồm: Biến đổi đại số, bất đẳng thức, giá trị lớn nhất nhỏ nhất, ứng dụng bất đẳng thức trong phương trình và bất phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf196p tramnamcodon_04 08-04-2016 28 18   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán Vật lý sơ cấp (Tập 1)" do Vũ Thanh Khiết biên soạn giới thiệu các nội dung: Ôn tập kiến thức cơ bản, dao động cơ học (dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn, dao động điều hòa của vật chịu tác dụng của lực có dạng của lực đàn hồi). Mời các bạn tham khảo.

  pdf137p tramnamcodon_04 08-04-2016 26 18   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp (Tập 3)", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quỹ tích, bài toán cực trị, phương pháp xác định tâm và bán kính hình cầu nội tiếp và ngoại tiếp khối đa diện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf242p tramnamcodon_04 08-04-2016 27 17   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán Vật lý sơ cấp (Tập 1)", phần 2 giới thiệu các nội dung: Sóng cơ học - Sóng âm, dòng điện xoay chiều, máy biến thế truyền tải điện năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf192p tramnamcodon_04 08-04-2016 20 12   Download

 • Cuốn sách "Tuyển tập các chuyên đề luyện thi Đại học môn Toán - Đại số sơ cấp" gồm 68 chuyên đề cung cấp cho người học các kiến thức về Đại số sơ cấp. Mỗi chuyên đề đều có phần lý thuyết, bài tập mẫu, bài tập chọn lọc và bài tập tự giải. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách,

  pdf184p tramnamcodon_05 10-04-2016 25 9   Download

 •  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 7: Thiết kế bộ lọc số" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bước thực hiện bộ lọc số, các yêu cầu của bộ lọc, thiết kế bộ lọc FIR dùng phương pháp cửa sổ, thiết kế bộ lọc IIR từ các bộ lọc thời gian liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p doinhugiobay_12 15-01-2016 21 6   Download

 • Cuốn sách "Bài toán nâng cao và chọn lọc số nguyên" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập có đáp án về các phép toán trong tập số nguyên, ước và bội của số nguyên, một số bài toán tổng hợp số nguyên. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf23p tilado 08-01-2016 13 5   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp (Tập 3)" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Phương trình và bất phương trình" bao gồm: Phương trình, bất phương trình và hệ phương trình, phương trình, bất phương trình và hệ chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình, bất phương trình và hệ chứa dấu giá trị tuyệt đối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf161p tramnamcodon_04 08-04-2016 11 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp" cung cấp cho người đọc các kiến thức về đẳng thức và bất đẳng thức bao gồm: Biến đổi đại số, bất đẳng thức, giá trị lớn nhất nhỏ nhất, ứng dụng bất đẳng thức trong phương trình và bất phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf196p tramnamcodon_03 02-04-2016 10 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp" cung cấp cho người đọc các kiến thức về hàm số và đồ thị bao gồm: Hàm số, các bài toán định tính, các bài toán định lượng, các bài toán định hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf244p tramnamcodon_03 02-04-2016 13 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp (Tập 3)" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập phần "Phương trình và bất phương trình". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf161p tramnamcodon_04 08-04-2016 13 3   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp (Tập 3)" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Hình học" bao gồm: Một số bài toán cơ bản, thiết diện của khối đa diện, quỹ tích, bài toán cực trị, phương pháp xác định tâm và bán kính hình cầu nội tiếp và ngoại tiếp khối đa diện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf298p tramnamcodon_04 08-04-2016 18 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "555 bài tập Vật lí sơ cấp chọn lọc 12 (Tập 1)" do Trần văn Dũng biên soạn cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản và các dạng bài tập về dao động và sóng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf170p tramnamcodon_02 01-04-2016 11 2   Download

Đồng bộ tài khoản