Logic học

Xem 1-20 trên 2418 kết quả Logic học
 • 1. Kẻ phạm tội ko thể ko có hành vi phạm pl. Mà ông X ko là kẻ phạm tội. Do vậy, ông X ko thể có hành vi phạm pl: a. đúng b. sai vì P trái dấu c. sai vì M 2 lần k chu diên Câu b đúng 2. Ko kẻ xu nịnh nào là có lòng tự trọng. Mà ông X ko có lòng tự trọng. Vậy chắc chắn ông X là kẻ xu nịnh. SL trên là: a. đúng b. sai do P trái dấu c. sai vì M 2 lần k chu diên Câu b đúng

  doc11p voducanh22 21-03-2013 192 78   Download

 • Chương 10 SUY LUẬN QUY NẠP. I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CẤU TRÚC 1. Định nghĩa. Suy luận quy nạp là suy luận trong đó từ việc nhận thấy sự lặp đi lặp lại của một tính chất nào đó ở một số đối tượng thuộc một lớp nhất định người ta rút ra kết luận chung rằng toàn bộ các đối tượng thuộc lớp đó đều có tính chất đã nêu.

  pdf13p yeutrasua 29-11-2010 822 74   Download

 • Bách Khoa Thư I (thường được gọi là Tiểu Lôgíc học) tóm lược tinh tuý của bộ [Đại] Khoa học Logíc, và là định bản về Lôgíc học, cũng là về phép biện chứng nổi tiếng của Hegel. Được dịch, giới thiệu và chú giải cặn kẽ đến từng tiểu đoạn.

  pdf197p xingau3 05-08-2011 117 69   Download

 • Chương 5 PHÁN ĐOÁN. I. KHÁI QUÁT VỀ PHÁN ĐOÁN 1. Định nghĩa Như ta đã biết, khái niệm phản ánh đối tượng, nghĩa là phản ánh một sự vật, hiện tượng, hoặc một lớp các sự vật, hiện tượng nào đó. Nhưng trong thế giới khách quan, các sự vật và hiện tượng không bao giờ đứng riêng rẽ, chúng bao giờ cũng có những mối liên hệ với các sự vật và hiện tượng khác

  pdf31p yeutrasua 29-11-2010 725 68   Download

 • Phán đoán là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng. Phán đoán là cách thức liên hệ giữa các khái niệm, phản ánh mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong ý thức của con người.

  ppt71p nguyendacbun 10-06-2011 307 66   Download

 • Chương 6 KHÁI QUÁT VỀ SUY LUẬN. Đến nay chúng ta đã nghiên cứu các hình thức biểu thị tư tưởng cơ bản như khái niệm và phán đoán. Ngoài những hình thức biểu thị tư tưởng, tư duy còn có các hình thức sản sinh ra tư tưởng mới từ các tư tưởng đã có, rút ra các tri thức mới từ tri thức đã biết

  pdf10p yeutrasua 29-11-2010 774 65   Download

 • Bách Khoa Thư I (thường được gọi là Tiểu Lôgíc học) tóm lược tinh tuý của bộ [Đại] Khoa học Logíc, và là định bản về Lôgíc học, cũng là về phép biện chứng nổi tiếng của Hegel. Được dịch, giới thiệu và chú giải cặn kẽ đến từng tiểu đoạn.

  pdf331p xingau3 05-08-2011 94 60   Download

 • tài liệu “Bách khoa thư các khoa học triết học – Khoa học logic” được biên soạn với mục đích để thử nhận diện mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của tác phẩm trong sự nghiệp.Là sức mạnh bản thể tồn tại cho mình, Khái niệm là cái gì tự do,và; vì lẽ từng mỗi moomen của nó là cái toàn bộ giống như bản thân.

  pdf331p overnight_cb 20-12-2009 89 49   Download

 • Lời nói đầu Mình cũng như các bạn, khi học môn logic này đã gặp phải những khó khăn khi tiếp cận nó. Mình được biết rằng, nhiều bạn cũng vì khi mở nó ra toàn bằng tiếng Anh, mở từ điển ra để dịch thì vẫn rất khó hiểu nhiều lúc ghép lại cũng không nhìn ra được vấn đề nên việc học nhiều lúc cũng bí.

  pdf13p zues06 25-06-2011 98 46   Download

 • DANH NHÂN TRIẾT HỌC B. Russell - Nhà triết học, nhà nhân văn học kiệt xuất của thế kỷ XX B. Russell là nhà triết học, lôgíc học, toán học, xã hội học và chính luận kiệt xuất của thế kỷ XX, người đoạt giải thưởng Nobel về văn học. Ông là nhà tư tưởng luôn khát khao tìm kiếm chân lý, cố gắng sử dụng những thành tựu của các khoa học khác cho triết học.

  pdf19p meoheo4 30-04-2011 98 40   Download

 • Bàn về logic học nghe có vẻ xa lạ đối với việc giáo dục trẻ con trong gia đình. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của xã hội hiện nay, không thể nói hết được về tầm phát triển trong nhận thức về thế giới xung quanh của con trẻ. Việc suy nghĩ một cách logic không phải là bản năng của con người, nhưng lại chính là một trong những kỹ năng sống quan trọng.

  pdf5p sonyt707 24-09-2010 84 36   Download

 • Hiện nay, Logic học ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Sự phát triển của khoa học tự động hóa và trí năng nhân tạo cũng có sự đóng góp của Logic học. Ở Việt Nam, Logic học chưa được nghiên cứu nhiều. Chính vì vậy, sách "Logic Quy Nạp Và Vai Trò Của Nó Trong Nhận Thức Khoa Học" được biên soạn nhằm đáp ứng sự thiếu hụt đó.

  pdf198p muathu102 19-03-2013 72 34   Download

 • PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HAY ÁP DỤNG: Nguyên lí quy nạp mà ta rút ra được ở trang 21 lecture 1 có { nghĩa rất quan trọng. Đối với chúng ta, thì sau khi học xong nguyên lí này sẽ rút ra được phương pháp chứng minh một dạng bài toán rất hay gặp ở môn logic này : Đó là chứng minh một tập công thức xây dựng đúng wff thỏa mãn một tính chất nào đó.

  pdf7p zues06 25-06-2011 87 33   Download

 • Theo quan điểm phổ biến hiện nay thì logic học là khoa học về các hình thức, các quy luật của tư duy.

  ppt23p nguyendacbun 10-06-2011 80 30   Download

 • I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KHÁI NIỆM. 1- Định nghĩa. Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng, phản ánh những thuộc tính bản chất của sự vật, hiện tượng. Mỗi sự vật, hiện tượng đều bao gồm nhiều thuộc tính, khái niệm chỉ phản ánh những thuộc tính bản chất, bỏ qua những thuộc tính riêng biệt, đơn lẻ, không bản chất của sự vật, hiện tượng.

  pdf26p abcdef_44 26-10-2011 100 28   Download

 • Slide 5.20: Ngữ nghĩa Định nghĩa: Cho Φ1,…,Φn là các công thức logic vị từ. Thì quan hệ thứ tự Φ1,…,Φn⊨Ψ thoả mãn nếu và chỉ nếu khi M ⊨lΦi với 1≤i≤n, thì M ⊨lΨ, với tất cả các mô hình M và môi trường l.

  pdf13p zues06 25-06-2011 46 27   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã trình bày quan điểm của mình về khái niệm “lôgíc hình thức”.

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 88 26   Download

 • Trang 14: quy nạp Quy nạp toán học là một trường hợp đặc biệt của một nguyên lí tổng quat hơn. Trường hợp tổng quát, khi một tập được xác định một cách quy nạp, quy nạp có thể được sử dụng để chứng minh những vấn đề về những phần tử của tập đó. Định nghĩa quy nạp là cái gì?

  pdf13p zues06 25-06-2011 53 25   Download

 • Nhận dạng bất đồng trong tranh luận. Nhận dạng các vướng mắc trong hoạt động thực tế. Nghĩ ngược quan niệm thông thường. Lắng nghe người không am hiểu. Những câu hỏi xuất hiện bất chợt. Phân tích cấu trúc logic các công trình khoa học.

  ppt200p fc_born 31-05-2013 33 22   Download

 • .Ngay buổi đầu logos dùng để chỉ “sự biến hoá không ngừng của mọi vật theo quy luật khách quan, tất cả đều sinh ra trong đấu tranh và tất yếu phải sinh ra.Tính tất yếu nội tại ấy được gọi là logos”.Theo nghĩa đó logic được gọi là logic khách quan như ta thường gọi.Những cách nói như “logic các sự kiện”,”logic của sự vật”,… được hiểu theo nghĩa đó.

  ppt11p yemine 20-10-2011 44 21   Download

Đồng bộ tài khoản