» 

Logic Học

 • Giáo trình về môn Logic học

  Tài liệu tham khảo - Giáo trình Logic học dành cho sinh viên các trường Đại học.

  pdf 64p chau_2007 28-11-2010 1329 634

 • Giáo trình Logic học đại cương - Nguyễn Anh Tuấn

  Đặc thù của lôgíc học là khoa học Giải thích 3 nghĩa khác nhau của thuật ngữ “lôgíc”. Khách thể của lôgíc học là tư duy. Đây là khoa học về t- duy. Có nhiều khoa học khác cũng nghiên cứu tư duy

  pdf 89p star_move286 13-08-2010 1150 558

 • Bài giảng: Nhập môn logic học

  Mục đích yêu cầu: Trong phần này sinh viên cần nắm vững những nội dung chính sau đây: 1. Đối tượng, nhiệm vụ của Logic học. 2. Mối quan hệ giữa Logic học hình thức và Logic học biện chứng. 3. Thực chất của logic học duy tâm. 4. Quá trình phát triển của khoa học về Logic học. 5. Vai trò ý nghĩa của Logic học đối với nhận thức và các khoa học chuyên ngành. Tử nguyên : Trong tiếng hy lạp...

  pdf 0p huemanvdoc 23-11-2009 1228 434

 • Chuong1: Logic học là gì?

  Thuật ngữ "Logic" được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic: Tiếng Anh; Logique; Tiếng Pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là Logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng, lý tính, quy luật v.v... Ngày nay logic học được định nghĩa là: "Khoa học về các quy luật và hình thức của tư duy đúng, chính xác", hay "logic học là khoa học về quy luật và hình thức cấu tạo sự suy nghĩ chính xác"

  pdf 12p hoanhp 09-09-2009 2157 430

 • Bài giảng Nhập môn Logic học - Phạm Thành Hưng

  Bài giảng Nhập môn Logic học giúp sinh viên nắm được đối tượng, nhiệm vụ của logic học, mối quan hệ gữa logic học hình thức và logic học biện chứng, thực chất của logic học duy tâm, quá trình phát triển của khoa học về logic và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc 170p chi_chi_trang 07-05-2011 905 414

 • Lôgíc học đại cương - Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Anh Tuấn

  Lôgíc học đại cương là một môn học chung cho các trường ĐH-CĐ trên cả nước. Nội dung sách gồm 6 bài: Nhập môn Lôgíc, phán đoán, các quy luật lôgíc, suy luận, chứng minh và giả thuyết. Cuối mỗi bài có ôn tập và câu hỏi. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu.

  pdf 89p mrduonganhtuan 21-02-2011 808 403

 • Bài giảng các phương pháp giải các bài tập của Logic học

  Lôgic học là khoa học nghiên cứu về các quy luật và hình thức của tư duy nhằm phản ánh đúng đắn hiện thực.Lôgic hình thức là khoa học nghiên cứu về các quy luật và hình thức của tư duy

  doc 221p phanlinhthanh1992 25-09-2012 827 235

 • Logic Học chương đại cương về logic học

  Logic Học chương đại cương về logic học - Tính qui luật trong sự vận động và phát triển của thế giới khách quan. Đây chính là Lôgíc của sự vật, Lôgíc khách quan. - Tính qui luật trong tư tưởng.

  pdf 11p abcdef_44 26-10-2011 604 184

 • Giáo trình logic học đại cương - NXB Chính trị Quốc gia

  Giáo trình logic học đại cương gồm 11 chương, trình bày về đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của logic học; khái lược lịch sử logic học; khái niệm; phán đoán; các quy luật cơ bản của logic hình thức truyền thống, suy luận; luận chứng; giả thuyết; logic biện chứng; cặp phạm trù logic biện chứng;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 337p 951628473 04-05-2012 297 157

 • NHẬP MÔN LOGIC HỌC PHẦN 1

  Chương 1 ĐỐI TƯỢNG CỦA LOGIC HỌC. Logic học là khoa học xuất hiện rất sớm trong lịch sử. Nó xuất hiện vào thế kỷ thứ IV trước công nguyên, khi sự phát triển của khoa học nói riêng và tư duy nói chung đã đòi hỏi phải trả lời câu hỏi

  pdf 17p yeutrasua 29-11-2010 956 112

 • Giáo trình Logic học đại cương - TS. Nguyễn Như Hải

  Giáo trình Logic học đại cương được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức về logic học cho mọi người đặc biệt là đội ngũ học sinh, sinh viên. Giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất, và trình bày nắng gọn, dễ hiểu nhất, với mong muốn giúp cho người học dễ học dễ nhớ. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 230p namde03 19-03-2013 231 109

 • VẤN ĐỀ VÀ TƯƠNG LAI CỦA LOGIC HỌC

  Dựa vào phương pháp của Socrates về giải thích ý nghĩa của từ và làm rõ các khái niệm, chúng ta cần trả lời các vấn đề đại loại như “logic là gì” bằng định nghĩa biểu đạt các điều kiện cần và đủ. Chúng tôi sẽ chỉ ra, đối với các thành viên của khái niệm logic học, không tồn tại một đặc tính chung làm cho định nghĩa trên trở thành có thể, trái lại, giữa chúng chỉ có...

  doc 8p votinhdaophap 31-12-2009 148 101

 • Giáo trình Logic học part 1

  Tài liệu “Giáo trình Logic học” được biên soạn với mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cùng đông đảo độc giả là sinh viên các trường đại học, các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng

  pdf 34p dongta03 03-01-2012 184 92

 • Nhập môn Logic học - Phạm Đình Nghiêm

  Cuốn sách Nhập môn Logic học gồm 14 chương, trình bày các nội dung: Đối tượng của logic học, phân tích ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ logic vị từ, các quy luật cơ bản của tư duy, khái niệm, phán đoán, khái quát về suy luận, suy luận trực tiếp, tam đoạn luận nhất quyết đơn và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf 189p 123859674 27-06-2012 348 87

 • Giáo trình Lôgíc học đại cương - trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

  Tên gọi “Lôgíc học” có nguồn gốc từ một từ cổ Hy lạp là “Logos” vốn có hai nghĩa: Thứ nhất, là từ, lời nói, câu, quy tắc viết; Thứ hai, là tư tưởng, ý nghĩ, sự suy tư.

  pdf 200p tienlam2312 02-12-2012 230 84

 • Logic học part 1

  Tài liệu “Logic học” được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu nước ngoài về logic học. Đồng thời với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm trong lĩnh vực này, các tác giả đã cố gắng biên soạn, sắp xếp chương mục một cách khoa học, cung cấp cho bạn đọc không chỉ những tri thức cơ bản, mà còn 1 số vấn đề mang tính chất chuyên sâu

  pdf 31p myxaodon19 13-12-2011 106 60

 • Giáo trình Logic học part 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình logic học part 2', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta03 03-01-2012 100 57

 • Giáo trình Logic học part 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình logic học part 3', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta03 03-01-2012 79 50

 • Giáo trình Logic học part 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình logic học part 4', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta03 03-01-2012 94 48

 • Giáo trình Logic học part 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình logic học part 5', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dongta03 03-01-2012 87 47

 • + Xem thêm 2412 Logic Học khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản