Logic mệnh đề

Xem 1-20 trên 141 kết quả Logic mệnh đề
 • Trong bài học này sẽ trang bại cho người học nhưng kiến thức về: Biểu diễn tri thức, logic mệnh đề (Cú pháp và ngữ nghĩa của Logic mệnh đề, dạng chuẩn tắc, luật suy diễn), logic vị từ cấp một (Cú pháp và ngữ nghĩa logic vị từ cấp một, chuẩn hoá các công thức, các luật suy diễn). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p namthangtinhlang_04 15-11-2015 93 19   Download

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 5: Sử dụng logic mệnh đề và vị từ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về phép toán mệnh đề, biểu diễn sự kiện đơn giản, biểu diễn isa và instance, các hàm và vị từ khả tính toán, luật phân giải, phân giải mệnh đề, đưa về clause form.

  pdf35p anhgau456 23-11-2015 19 4   Download

 • Bài giảng "Hệ chuyên gia – Chương 2.2: Logic mệnh đề - Logic vị từ cấp một" trình bày các kiến thức: Logic mệnh đề (Cú pháp và ngữ nghĩa của logic mệnh đề, dạng chuẩn tắc, luật suy diễn), logic vị từ cấp một (cú pháp và ngữ nghĩa logic vị từ cấp một, chuẩn hóa các công thức, các luật suy diễn).

  pdf28p bautroibinhyen11 03-01-2017 15 2   Download

 • Là bảng ghi tất cả các trường hợp chân trị có thể xảy ra đối với dạng mệnh đề E theo chân trị của các biến mệnh đề p, q, r. Nếu có n biến, bảng này sẽ có dòng, chưa kể dòng tiêu đề. Hai dạng mệnh đề E và F được gọi là tương đương logic nếu chúng có cùng bảng chân trị. Ký hiệu: E  F. Dạng mệnh đề được gọi là hằng đúng nếu nó luôn lấy giá trị 1. Dạng mệnh đề gọi là hằng sai (hay mâu thuẩn) nếu nó luôn lấy giá trị 0....

  ppt20p lqvang02 02-02-2013 201 67   Download

 • Phép toán nối rời của hai mệnh đề a, b là một mệnh đề đọc là a hoặc b, kí hiệu là a ν b (hoặc a+b), sai khi cả hai mệnh đề cùng sai và đúng trong trường hợp còn lại. a kéo theo b là một mệnh đề, kí hiệu là a b, chỉ sai khi a đúng và b sai và đúng trong các trường hợp còn lại.

  ppt20p lqvang02 02-02-2013 100 39   Download

 • Định nghĩa : Mệnh đề chỉ có một giá trị đơn (luôn đúng hoặc sai) được gọi là mệnh đề nguyên từ ( atomic proposition ). Các mệnh đề không phải là mệnh đề nguyên từ được gọi là mệng đề phức hợp (compound propositions).

  pdf73p luckystar_1201 08-11-2013 61 8   Download

 • bái giảng logic mệnh đề sưu tầm từ internet

  pdf14p vuotnguc 27-04-2009 1325 374   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về Hệ toán mệnh đề

  pdf32p kanguru_91 30-09-2010 236 93   Download

 • Giới thiệu về logic Logic mệnh đề Cú pháp logic mệnh đề Ngữ nghĩa logic mệnh đề Suy dẫn trong logic mệnh đề Chứng minh trong logic mệnh đề Logic • Cần một công cụ để biểu diễn và sử dụng tri thức của con người • Logic: “khoa học về lập luận, chứng minh, suy nghĩ hay suy diễn” • Sử dụng logic làm một công cụ để biểu diễn và xử lý tri thức

  pdf34p viethung2512 28-09-2011 147 56   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn tập môn Toán, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liêu "Logic Toán". Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung về đại số mệnh đề, hệ số mệnh đề, hệ toán tân từ, logic mờ, định lý suy diễn, logic mệnh đề,...

  pdf205p quangduy2011 24-10-2015 43 20   Download

 • Logical Agents: Chapter 6 sau đây bao gồm những nội dung về Knowledge-based agents, Logic tổng quát, Logic mệnh đề, tương đương logic; suy luận logic và chứng minh định lý, phương pháp hợp giải, lập luận tiến, lập luận lùi.

  pdf83p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 7 1   Download

 • Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Thế nào là mệnh đề, chân trị của mệnh đề, các phép toán mệnh đề. - Thực hiện được các phép toán mệnh đề. - Hiểu được các ứng dụng của phép toán logic trong lập trình và trong đời sống hàng ngày. • Kiến thức cơ bản cần thiết Các kiến thức cơ bản trong chương này bao gồm: - Kiến thức về phép toán đại số, phép toán hình học cơ bản. - Có khả năng suy luận.

  pdf94p phuctran399 30-10-2010 401 156   Download

 • Trong chương này chúng ta sẽ trình bày các đặc trưng của ngôn ngữ biểu diễn tri thức. Chúng ta sẽ nghiên cứu logic mệnh đề, một ngôn ngữ biểu diễn tri thức rất đơn giản, có khả năng biểu diễn hẹp, nhưng thuận lợi cho ta làm quen với nhiều khái niệm quan trọng trong logic, đặc biệt trong logic vị từ cấp một sẽ được nghiên cứu trong các chương sau.

  doc11p diemanh 11-03-2009 399 138   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về Đại số mệnh đề

  pdf33p kanguru_91 30-09-2010 328 113   Download

 • Nội dung chương 1: Mệnh đề, Dạng mệnh đề, Qui tắc suy diễn, Vị từ, lượng từ; Quy nạp toán học. Định nghĩa: Mệnh đề là một khẳng định có giá trị chân lý xác định, đúng hoặc sai. Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh… không là mệnh đề. Ví dụ: - mặt trời quay quanh trái đất - 1+1 =2 - Hôm nay trời đẹp quá ! (ko là mệnh đề) - Học bài đi ! (ko là mệnh đề) - 3 là số chẵn phải không? (ko là mệnh đề)...

  pdf69p phamthienluat 15-12-2010 678 92   Download

 • Mệnh đề (lôgíc) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Cho mệnh đề P. Mệnh đề “Không phải P” được gọi là mệnh đề phủ định của P và kí hiệu là P . P và P là hai khẳng định trái ngược nhau. Nếu P đúng thì P sai, nếu P sai thì P đúng.

  doc4p hoangyeudoi110 13-02-2011 580 77   Download

 • Trong Đại số, có lẽ phần khó khăn nhất với sinh viên chính là Logic mệnh đề và Không gian vector, Ánh xạ tuyến tính! Trong loạt bài viết này, mình sẽ đề cập và làm rõ phần Logic mệnh đề để các bạn có cái nhìn tổng quan về Logic mệnh đề, ứng dụng và phương pháp Logic mệnh đề Đối với khá nhiều bài toán Logic nhờ cách đặt “ẩn” tương ứng, rồi diễn đạt các điều kiện được cho trong mỗi bài toán bằng các “biều thức logic”.

  pdf4p abcdef_38 20-10-2011 197 56   Download

 • II. Phương pháp logic mệnh đề Phương pháp logic mệnh đề là phương pháp chuyển bài toán về dạng logic mệnh đề, rồi dùng các luật khẳng định của logic mệnh đề mà suy ra đáp án. Phương pháp này gồm 3 bước sau đây: 1) Chọn các biến mệnh đề thích hợp, tương ứng, diễn đạt các mối quan hệ, hiện trạng… được cho trong bài toán bằng các công thức của logic mệnh đề.

  pdf4p abcdef_38 20-10-2011 152 52   Download

 • LOGIC Vị Từ CấP MộT Logic mệnh đề cho phép ta biểu diễn các sự kiện, mỗi kí hiệu trong logic mệnh đề được minh họa như là một sự kiện trong thế giới hiện thực, sử dụng các kết nối logic ta có thể tạo ra các câu phức hợp biểu diễn các sự kiện mang ý nghĩa phức tạp hơn. Như vậy khả năng biểu diễn của logic mệnh đề chỉ giới hạn trong phạm vi thế giới các sự kiện.

  pdf10p vitconhaman 11-08-2011 89 27   Download

 • Giáo trình Trí tuệ nhân tạo có cấu trúc gồm 9 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây cung cấp những nội dung kiến thức như: Logic mệnh đề, logic vị từ cấp một, các chiến lược tìm kiếm mù, các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf50p allbymyself_06 21-01-2016 76 27   Download

Đồng bộ tài khoản