Lôi lão hổ

Xem 1-20 trên 547 kết quả Lôi lão hổ
 • Nói về Phương Đức cùng Thế Ngọc xuống ghe đi ít ngày đến Cang Châu, rồi thêu ghe nhỏ qua Tây Hồ thấy cảnh đẹp, xe ngựa đầy đàng, dưới sông thì thuỷ lục, ghe, tàu lại qua đông đảo, lâu đài đàn ca xướng hát nghe rất thanh thao, trước sông tiền đường trời thanh, nước lạnh phong quang u nhà, thật là, đất phồn hoa phú quý.

  pdf0p khanhbang 11-06-2009 85 2   Download

 • Khái niệm phúc lợi phúc lợi là khoản thù lao gián tiếp trả dưới dạng hỗ trợ về cuộc sống dành cho người lao động

  ppt10p dinhtungqx1 13-05-2011 607 118   Download

 • 5 lầm tưởng về quyền lợi người lao động. Hầu hết người lao động hiện nay đều hiểu rất ít về những điều họ được hưởng và những điều không nằm trong quyền lợi của họ về công việc và trong văn phòng. Chúng tôi xin liệt kê 5 lầm tưởng thường thấy về quyền lợi người lao động.

  pdf3p kimyen_ir 03-08-2010 164 32   Download

 • Hầu hết người lao động hiện nay đều hiểu rất ít về những điều họ được hưởng và những điều không nằm trong quyền lợi của họ về công việc và trong văn phòng. Chúng tôi xin liệt kê 5 lầm tưởng thường thấy về quyền lợi người lao động. 1. Bạn nghĩ rằng: Tuyển dụng không thể sa thai bạn nếu không có một lý do chính đáng Thực tế, bạn có thể sa thải vì bất cứ lỗi gì, dù là nhỏ nhất.

  pdf4p maybay_thaboom 01-07-2010 72 14   Download

 • Chủ tịch Hồ chí Minh từ khi rời gia đình lần thứ hai để vào Huế học tập rồi đi tìm đường giải phóng dân tộc và về nước lãnh đạo cách mạng, xây dựng đất nước cho đến khi vĩnh biệt chúng ta, Người chỉ về thăm quê được hai lần là tháng 6-1957 và tháng 12-1961. Trong hai lần đó, Người lưu lại trên đất Nghệ An nếu tính trọn ngày thì chỉ có 6 hôm. Nhưng hoài bão của Người đối với tỉnh nhà là rất lớn lao. 43 ngày trớc lúc tạ thế tức ngày...

  doc23p sieunhanxanh 30-07-2010 62 12   Download

 • - Ơn đức của lão tiền bối khiến cho kẻ khuất người còn đều phải cảm kích... Cô ngó lại Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp: - Vãn bối xin để thằng em này ở lại trông nom di thể cho vong mẫu. Bà già lạnh lùng ngắt lời: - Lão thân ở nhà tranh rửa sạch bụi trần. Cả đứa nhỏ lên ba cũng không được bước chân vào.

  doc13p tranminhthuong 14-07-2010 31 11   Download

 • Thẩm Mộc Phong nói : - Nhân huynh nói quá lời . Nhân huynh có điều chi dạy bảo ? Tiểu đệ rửa tai để nghe đây . Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm : - Thẩm Mộc Phong là kẻ kiêu ngạo , chưa ăn nói lịch sự với ai bao giờ . Lão họ Nhân râu bạc kia được lão coi trịnh trọng như vậy tất không phải nhân vật tầm thường. Lại nghe lão râu bạc mặc bào tía hỏi : - Trong rượu thịt này đã hạ độc rồi chẳng lẽ cũng phân biệt ai...

  doc8p tranminhthuong 14-07-2010 42 5   Download

 • Quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống nhân ái của dân tộc ta. Nhân dân đã trải qua mấy ngàn năm chinh phục thiên nhiên, chống thiên tai, bão lụt, khai hoang mở đất. Nhân dân ta lại phải chống chọi với nạn ngoại xâm liên miên từ phương Bắc xuống, rồi chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược.

  doc10p makynguyen 10-03-2013 30 5   Download

 • Sở Côn Sơn gật đầu khen : - Ðúng lắm ! Chỗ dụng tâm của Thẩm Mộc Phong là như vậy đó.. . Kim Lan ngắt lời : - Lão tiền bối biết rõ nội tình là hai vai gánh nặng thêm sức nặng ngàn cân. Sở Côn Sơn ngạc nhiên hỏi : - Tại sao lão phu lại phải gánh thêm sức nặng ngàn cân.

  doc8p tranminhthuong 14-07-2010 32 3   Download

 • Tôn Bất Tà còn đang do dự , đột nhiên thấy bọn võ sĩ áo đen cản đường tới tấp lùi sang bên để nhường lối . Lão chú ý nhìn ra thì thấy chàng thiếu niên mặt vàng một tay ôm Phụng Trúc bị thương , một tay cầm kiếm mở đường huyết lộ . Thanh kiếm trong tay chàng vọt ra những bông hoa như bánh xe. Kẻ nào cản đường chẳng chết cũng bị trọng thương . Lão thấy thế vừa kinh hãi vừa khâm phục . Chàng thiếu niên cầm kiếm mở đường đó chính là...

  doc8p tranminhthuong 14-07-2010 27 3   Download

 • Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản....

  doc130p maixuantuyen59cdt1 26-09-2010 3800 1105   Download

 • Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách...

  ppt96p trancongphuc 17-10-2010 1749 712   Download

 • Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản...

  pdf125p hvanthuc 20-06-2010 1331 701   Download

 • Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, là vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Quá trình hoạt động của Người trong suốt những năm đầu của thế kỷ XX đã đóng vai trò quyết định đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930).

  doc24p yyydegayyy 31-12-2010 1197 543   Download

 • Tiền công là một phạm trù kinh tế tổng hợp, nó luôn được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó. Tiền công có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người lao động vì nó là nguồn thu nhập quan trọng giúp đảm bảo được cuộc sống của bản thân và gia đình họ. Đối với mỗi doanh nghiệp thì tiền công chiếm một phần đáng kể trong chi phí sản xuất, và đối với một đất nước thì tiền công là sự cụ thể hóa quá trình phân phối...

  doc77p tiencuong 20-07-2009 1955 449   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản....

  doc51p miencattrangcd2002 17-09-2010 609 366   Download

 • Tiền công là một phạm trù kinh tế tổng hợp, nó luôn được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó. Tiền công có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người lao động vì nó là nguồn thu nhập quan trọng giúp đảm bảo được cuộc sống của bản thân và gia đình họ. Đối với mỗi doanh nghiệp thì tiền công chiếm một phần đáng kể trong chi phí sản xuất, và đối với một đất nước thì tiền công là sự cụ thể hóa quá trình phân phối của...

  doc46p xmasstree 22-05-2010 631 329   Download

 • Mục tiêu của công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại được phát sinh trong quá trình sản xuất, tạo nên một điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau làm giảm sút sức khỏe cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động, nhằm bảo vệ s...

  doc17p anhditimem_hn 15-01-2011 910 324   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản sửa đổi 1992), đồng thời cũng là đảng duy nhất được phép hoạt động. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố, Đảng cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, người lao động và lấy chủ nghĩa Marx-Lenin (Marxism-Leninism) và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng....

  doc14p xuanhai266 16-03-2012 904 307   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng

  doc130p kakamrken 31-12-2009 580 252   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản