» 

Lối Sống Của Sinh Viên

 • Bài thuyết trình về đạo đức và lối sống của sinh viên Việt Nam trong thời đại ngày nay

  Đạo đức – lối sống là một vấn đề rộng lớn , chúng ta không thể bàn hết chỉ trong một bài thuyết trình ngắn ngủi. Với tư cách là một người sinh viên tôi xin được đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong vấn đề lớn đạo đức lối sống của sinh viên Việt Nam trong thời đại ngày nay.

  doc 4p tamtimuoi123 12-03-2011 2155 355

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta.

  doc 25p hyog2in 24-04-2011 1105 438

 • Tử tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng,và sự vận dụng tư tưởng đó vào đạo đức lối sống của sinh viên hiện nay

  HỒ CHÍ MINH là con người đa tài, nhưng lại có cuộc đời sống rất giản dị, gần gũi với nhân dân.nhưng đàng sau cái con người giản dị đó đã có một hoài bão bão lớn cho cả đồng bào,cho cả dân tộc việt nam và hơn hết đó là cho cả loài người bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới.

  doc 100p hoangvanthai90 19-04-2011 503 213

 • Tiểu luận: Dùng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay

  Tiểu luận với đề tài "Dùng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay" trình bày các nội dung sau: cặp phạm trù bản chất - hiện tượng, vận dụng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng để phân tích lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay.

  doc 12p galaxyhehe 24-06-2014 8 2

 • Đề tài " Thực trạng lối sống sinh viên hiện nay "

  Trong những năm gần đây xã hội đang thay đổi từng ngày với một tốc độ chóng mặt. Nó bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng từ khắp nơi xâm nhập vào. Vì thế mà xã hội ngày càng phát triển nhưng bên cạnh đó nó cũng làm thay đổi về tư tưởng về lối sống của nhiều người. Đặc biệt ở đây , một vấn đề rất được quan tâm là lối sống của sinh viên ngày nay. Nói đến...

  doc 31p boyhua260990 14-11-2010 2751 823

 • Báo cáo " Thực trạng lựa chọn các giá trị đạo đức nhân văn trong lối sống của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh hiện nay "

  Thực trạng lựa chọn các giá trị đạo đức nhân văn trong lối sống của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Qua nghiên cứu trên chứng tỏ giá trị truyền thống trong gia đình, sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ- một giá trị nhân văn rất quan trọng trong đạo lý làm người nói chung và của Việt nam ta nói riêng vẫn được sinh viên đánh giá ở bậc cao nhất. Đồng thời nghiên...

  pdf 6p butmauluc 31-08-2013 18 6

 • Một số giải pháp cơ bản để nâng cao văn hóa lối sống cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay - ThS. Nguyễn Thị Tùng

  Tài liệu Một số giải pháp cơ bản để nâng cao văn hóa lối sống cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay do ThS. Nguyễn Thị Tùng biên soạn nhằm đưa ra những giải pháp cho vấn đề xuống cấp về văn hóa lối sống của một số sinh viên hiện nay. Đó là chìa khóa cho sự hình thành nhân cách của sinh viên sau này.

  pdf 7p thuytrangseven 18-08-2014 4 0

 • ĐỀ TÀI: Áp dụng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của SVVN hiện nay

  Hiện nay, Việt Nam chúng ta đã và đang tiến hành xây dựng đất nước theo công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là một quá trình khó khăn, đầy thử thách mặc dù trong những năm vừa qua chúng ta đã đạt được một số thành tựu khả quancòn mặt bên trong gọi là bản chất. Trong cuộc sống, sự vật và quá trình nào cũng có cả hai mặt ấy, chúng luôn luôn vận động và...

  doc 0p tengteng2 12-11-2011 121 30

 • Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

  Cuộc sống càng ngày càng hiện đại kéo theo đó là cả một hệ lụy, con người cũng phải hiện đại theo. Hiện đại về phong cách và lối sống để theo kịp với cuộc sống thời @ của những người trẻ tuổi hiện nay. Tình yêu là thứ tình cảm tốt đẹp, thiêng liêng của lứa đôi nhưng ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự hiện đại của phong cách và lối sống, sự du...

  doc 13p dungba89 01-06-2010 1222 535

 • Tiểu luận triết học - Dùng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của SVVN hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - dùng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của svvn hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 11p lamvulinh 21-12-2009 412 150

 • Đề tài " dùng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của SVVN hiện nay "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " dùng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của svvn hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p kungfu_gautruc 20-07-2010 81 35

 • Sổ tay sinh viên khoa quan hệ

  Để hoàn thành tốt việc học tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên, cố vấn học tập, các phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi sinh viên phải tự trang bị cho mình những kiến thức hết sức cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên; biết khai thác thông tin liên quan đến việc tổ chức...

  doc 72p nonebay 11-10-2010 91 29

 • Báo cáo " Tính tích cực học tập của sinh viên trường Đại học KHXH và nhân văn"

  Tính tích cực học tập của sinh viên trường Đại học KHXH và nhân văn Bài viết này là một phần kết quả nghiên cứu được trích từ đề tài nghiên cứu. Đối với sinh viên, hoạt động học tập của họ là hoạt động chủ đạo, có ý nghĩa cơ bản đối với sự chuyển biến, hình thành nhân cách và lối sống của họ trong thời gian ở trường Đại học. Do vậy chúng tôi đã lựa chọn cách...

  pdf 5p butmauluc 31-08-2013 22 4

 • Tiểu luận “Dùng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của SVVN hiện nay”

  Hiện nay, Việt Nam chúng ta đã và đang tiến hành xây dựng đất nước theo công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là một quá trình khó khăn, đầy thử thách mặc dù trong những năm vừa qua chúng ta đã đạt được một số thành tựu khả quan: Tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2003 đạt mức cao nhất so với các năm trước - 7,24%, nạn thất nghiệp giảm bớt, đời sống của nhân dân...

  pdf 13p thainhatquynh 10-07-2009 4885 935

 • Tiểu luận "Vấn đề sống thử trong sinh viên"

  Vấn đề sống thử trong giới trẻ đặc biệt ở trong sinh viên đang trở thành vấn đề nóng cần được quan tâm và nhắc tới vì nó không chỉ là một hiện tượng mà dường như đã trở thành một lối sống của các bạn trẻ. Có rất nhiều ý kiến quan điểm trái chiều được đưa ra đối với vấn đề này. Bài tiểu luận của nhóm chúng tôi được thực hiên trên các quan điểm, các thông kê...

  doc 24p tuan_depzai 10-11-2010 3549 898

 • Tiểu luận: Vấn đề sống thử trong sinh viên

  Vấn đề sống thử trong giới trẻ đặc biệt ở trong sinh viên đang trở thành vấn đề nóng cần được quan tâm và nhắc tới vì nó không chỉ là một hiện tượng mà dường như đã trở thành một lối sống của các bạn trẻ. Có rất nhiều ý kiến quan điểm trái chiều được đưa ra đối với vấn đề này. Sống thử không còn là một vấn đề mới mẻ trong sinh viên, các mặt lợi và hại của...

  doc 28p traitimla 06-04-2011 1052 482

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá và xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên hiện nay"

  Tham khảo bài viết 'tư tưởng hồ chí minh về vai trò của văn hoá và xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên hiện nay"', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p manhtuat 27-09-2010 719 267

 • Đè tài: Thực trạng đạo đức học sinh, sinh viên hiện nay

  tắc, chuẩn mực xã hội, nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được thực hiện với niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội, Với tư cách là một người sinh viên tôi xin được đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong vấn đề lớn đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên Việt Nam...

  doc 11p hoquocvi1409 25-12-2012 514 162

 • LUẬN VĂN: Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối Sống mới cho sinh viên Việt nam hiện nay

  Sinh viên là một lực lượng xã hội đặc thù, có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Họ cũng là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ của nước nhà, là lớp người đang trong quá trình hoàn thiện, khẳng định nhân cách và tài năng của mình. Vị trí, vai trò của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hiện nay đang là vấn đề thu hút sự quan tâm, chú...

  pdf 92p dellvietnam 24-08-2012 187 118

 • ĐỀ TÀI : KHẢO SÁT VỀ SỰ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN

  Tự tin đã không còn là một vấn đề xa lạ với chúng ta và đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay. Cuộc sống luôn cần phải có tự tin và đây là một trong những nhân tố taọ nên thành công cho mỗi người. Tự tin trong công việc, tự tin trong học tập, tự tin trong ứng xử....nhưng có một điều ít thấy được đề cập đến.

  doc 9p ducngoc1991 19-05-2011 127 47

 • + Xem thêm 298 Lối Sống Của Sinh Viên khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản