Xem 1-20 trên 180 kết quả Lớp trừu tượng
 • Nội dung cơ bản của chương 3 Kế thừa đa hình nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về kế thừa, tính đa hình, lớp trừu tượng, lớp niêm phong, lớp trong lớp và giao diện.

  ppt53p xuanlan_12 26-04-2014 69 16   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 5: lớp trừu tượng', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt17p can_loc 25-07-2012 21 5   Download

 • Chương 5 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng giới thiệu về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng. Nội dung chính trong chương này trình bày khái niệm về tính đa hình và thiết kế lớp trừu tượng. Ngoài ra trong bài giảng còn cung cấp một số ví dụ minh họa để người học có thể nắm bắt dễ dàng các kiến thức chủ yếu trong bài học.

  ppt12p namthangtinhlang_02 04-11-2015 7 3   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 6 giới thiệu về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng với những nội dung cơ bản như sau: Giới thiệu đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng, và một số bài tập ví dụ.

  ppt40p namthangtinhlang_02 04-11-2015 16 3   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Thừa kế và đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Thừa kế, lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng, đa thừa kế (multiple inheritance), giao diện, đa hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p doinhugiobay_14 16-02-2016 10 2   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 6: Một số kỹ thuật trong kế thừa" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa lại, lớp trừu tượng, đơn kế thừa và đa kế thừa, giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_04 27-11-2015 2 1   Download

 • Chương này trang bị cho người học những kiến thức về thừa kế và đa hình. Thống qua chương này người học có thể biết được: Thừa kế là gì? Cài đặt thừa kế, đa hình là gì? Tạo phương thức đa hình, lớp trừu tượng, giới hạn của lớp trừu tượng. Mời tham khảo.

  ppt22p tangtuy19 22-07-2016 4 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Tính đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng, bài tập ví dụ về tính đa hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt40p thangnamvoiva20 17-09-2016 3 1   Download

 • Chương 4 gồm có những nội dung chính sau đây: Kế thừa đơn (Single Inheritance), kế thừa kép (Multi-Inheritance), các lớp trừu tượng (Abtract Classes), interface, đa hình (Polymorphism), case study (Object Oriented Programs), một số lớp bản trong Java.

  ppt42p nhanmotchut_5 01-11-2016 2 0   Download

 • Bài giảng Nền tảng lập trình C# trình bày các nội dung chính: tính thừa kế, lớp trừu tượng, lớp niêm phong, tính đa hình của lớp. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Lập trình.

  pdf42p hondacodon2006 16-04-2014 122 37   Download

 • Nội dung chương 6: Cấu trúc dữ liệu trừu tượng thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ trình bày cấu trúc - struct, cách truy nhập các thành viên của struct, cài đặt kiểu dữ liệu người dùng Time bằng struct, cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng Time bằng một lớp - class, phạm vi lớp và truy nhập các thành viên của lớp, tách giao diện ra khỏi cài đặt, quản lý quyền truy nhập thành viên, các hàm truy nhập và các hàm tiện ích, khởi tạo các đối tượng: Constructor, s...

  pdf82p lehanhtuyet 15-07-2014 56 22   Download

 • Tổng quát hóa: các lớp đối tượng có những thuộc tính. phương thức chung được tổng quát thành các lớp cha. Cá thể hóa: cà

  pdf0p xuanhoancntt 16-11-2011 50 10   Download

 • Bài 7 Lớp trừu tượng và giao diện thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phương thức trừu tượng, lớp cơ sở trừu tượng(abstract base class), interface(giao diện), multiple interface, explicit interface,...

  ppt13p minhmuimui 28-10-2014 19 5   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 6: Một số kỹ thuật trong kế thừa" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể trình bày nguyên lý định nghĩa lại trong kế thừa, đơn kế thừa và đa kế thừa, giao diện và lớp trừ tượng, sử dụng các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 22 3   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 5 trình bày những nội dung chủ yếu như: Kế thừa trong C#, Overriding method, tính đa hình - Polymorphism, lớp trừu tượng – Abstract Class, giao diện – Interface,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf20p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 10 2   Download

 • Dưới đây là bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 5 do Hồ Hoàn Kiếm biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về kế thừa trong C#; Overriding Method; tính đa hình - Polymorphism; lớp trừu tượng – Abstract Class; giao diện – Interface.

  ppt20p cocacola_09 27-11-2015 7 1   Download

 • Bài 5 trình bày kiến thức về trừu tượng và đa hình trong Java. Những nội dung chính trong chương này gồm: Lớp trừu tượng (abstract class), giao diện (interface), upcasting và downcasting, chồng phương thức và ghi đè phương thức, lập trình tổng quát.

  pdf20p whocare_b 05-09-2016 0 0   Download

 • Chương 5 – Lớp trừu tượng. Chương này giới thiệu một thành phần cơ bản: Đối tượng object, lớp trừu tượng, gói, giao diện; giải thích được lớp trừu tượng là gì, gói, giao diện là gì? sử dụng các thành phần này, viết một chương trình đơn giản. Mời tham khảo.

  pdf7p nhanmotchut_4 01-11-2016 0 0   Download

 • Nhớ lại các đặc trưng cơ bản của LTHĐT Sự trừu tượng Đóng bao – Che giấu thông tin Thừa kế Đa hình Trừu tượng Quan tâm đến các đặc điểm chính bỏ qua các chi tiết không cần thiết Trừu tượng hóa dữ liệu Quan tâm đến các tác vụ (hành vi) trên dữ liệu mà bỏ qua các cài đặc các tác vụ Kiểu dữ liệu trừu tượng Sự trừu tượng mức cao (quản lý độ phức tạp thông qua trừu tượng)...

  ppt125p kimthach1991 31-12-2010 139 81   Download

 • Mục đích của chương này là trình bày khái niệm lớp và các thành phần của lớp trong C + +. Sự trình bày sẽ không đi vào chi tiết, mà chỉ đề cập tới các vấn đề quan trọng liên quan tới các thành phần của lớp giúp cho bạn đọc dễ dàng hơn trong việc thiết kế các lớp khi cài đặt các KDLTT. Chương này cũng trình bày khái niệm lớp khuôn, lớp khuôn được sử dụng để cài đặt các lớp côngtơnơ....

  doc44p daodangson01041991 20-09-2010 127 41   Download

Đồng bộ tài khoản