Lớp trừu tượng

Xem 1-20 trên 185 kết quả Lớp trừu tượng
 • Mời các bạn tham khảo Bài giảng Bài 5: Lớp trừu tượng sau đây để bổ sung thêm kiến thức về lớp trừu tượng, so sánh giao diện và lớp trừu tượng, sử dụng lớp trừu tượng. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành CNTT và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf15p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 3 1   Download

 • Nội dung trình bày trong chương này gồm: Phương thức trừu tượng, lớp cơ sở trừu tượng (abstract base class), interface (giao diện), multiple interface, explicit interface, interface inheritance, tại sao lại dùng interface, so sánh abstract base class và interface.

  ppt13p hihihaha5 27-12-2016 6 3   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 3 Kế thừa đa hình nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về kế thừa, tính đa hình, lớp trừu tượng, lớp niêm phong, lớp trong lớp và giao diện.

  ppt53p xuanlan_12 26-04-2014 96 19   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 5: lớp trừu tượng', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt17p can_loc 25-07-2012 25 5   Download

 • Chương 5 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng giới thiệu về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng. Nội dung chính trong chương này trình bày khái niệm về tính đa hình và thiết kế lớp trừu tượng. Ngoài ra trong bài giảng còn cung cấp một số ví dụ minh họa để người học có thể nắm bắt dễ dàng các kiến thức chủ yếu trong bài học.

  ppt12p namthangtinhlang_02 04-11-2015 13 4   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 6 giới thiệu về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng với những nội dung cơ bản như sau: Giới thiệu đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng, và một số bài tập ví dụ.

  ppt40p namthangtinhlang_02 04-11-2015 25 4   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Thừa kế và đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Thừa kế, lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng, đa thừa kế (multiple inheritance), giao diện, đa hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p doinhugiobay_14 16-02-2016 15 3   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Tính đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng, bài tập ví dụ về tính đa hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt40p thangnamvoiva20 17-09-2016 6 2   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 6: Một số kỹ thuật trong kế thừa" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa lại, lớp trừu tượng, đơn kế thừa và đa kế thừa, giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_04 27-11-2015 6 1   Download

 • Chương này trang bị cho người học những kiến thức về thừa kế và đa hình. Thống qua chương này người học có thể biết được: Thừa kế là gì? Cài đặt thừa kế, đa hình là gì? Tạo phương thức đa hình, lớp trừu tượng, giới hạn của lớp trừu tượng. Mời tham khảo.

  ppt22p tangtuy19 22-07-2016 8 1   Download

 • Chương 4 gồm có những nội dung chính sau đây: Kế thừa đơn (Single Inheritance), kế thừa kép (Multi-Inheritance), các lớp trừu tượng (Abtract Classes), interface, đa hình (Polymorphism), case study (Object Oriented Programs), một số lớp bản trong Java.

  ppt42p nhanmotchut_5 01-11-2016 9 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Bài 7: Các kỹ thuật kế thừa gồm có ba nội dung chính đó là ghi đè, lớp trừu tượng, giao diện. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

  pdf41p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 7 1   Download

 • Bài giảng Nền tảng lập trình C# trình bày các nội dung chính: tính thừa kế, lớp trừu tượng, lớp niêm phong, tính đa hình của lớp. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Lập trình.

  pdf42p hondacodon2006 16-04-2014 152 50   Download

 • Nội dung chương 6: Cấu trúc dữ liệu trừu tượng thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ trình bày cấu trúc - struct, cách truy nhập các thành viên của struct, cài đặt kiểu dữ liệu người dùng Time bằng struct, cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng Time bằng một lớp - class, phạm vi lớp và truy nhập các thành viên của lớp, tách giao diện ra khỏi cài đặt, quản lý quyền truy nhập thành viên, các hàm truy nhập và các hàm tiện ích, khởi tạo các đối tượng: Constructor, s...

  pdf82p lehanhtuyet 15-07-2014 70 26   Download

 • Tổng quát hóa: các lớp đối tượng có những thuộc tính. phương thức chung được tổng quát thành các lớp cha. Cá thể hóa: cà

  pdf0p xuanhoancntt 16-11-2011 53 10   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 6: Một số kỹ thuật trong kế thừa" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể trình bày nguyên lý định nghĩa lại trong kế thừa, đơn kế thừa và đa kế thừa, giao diện và lớp trừ tượng, sử dụng các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 33 4   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 5 trình bày những nội dung chủ yếu như: Kế thừa trong C#, Overriding method, tính đa hình - Polymorphism, lớp trừu tượng – Abstract Class, giao diện – Interface,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf20p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 16 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 5 do Hồ Hoàn Kiếm biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về kế thừa trong C#; Overriding Method; tính đa hình - Polymorphism; lớp trừu tượng – Abstract Class; giao diện – Interface.

  ppt20p cocacola_09 27-11-2015 8 1   Download

 • Bài 5 trình bày kiến thức về trừu tượng và đa hình trong Java. Những nội dung chính trong chương này gồm: Lớp trừu tượng (abstract class), giao diện (interface), upcasting và downcasting, chồng phương thức và ghi đè phương thức, lập trình tổng quát.

  pdf20p whocare_b 05-09-2016 1 1   Download

 • Chương 5 – Lớp trừu tượng. Chương này giới thiệu một thành phần cơ bản: Đối tượng object, lớp trừu tượng, gói, giao diện; giải thích được lớp trừu tượng là gì, gói, giao diện là gì? sử dụng các thành phần này, viết một chương trình đơn giản. Mời tham khảo.

  pdf7p nhanmotchut_4 01-11-2016 5 1   Download

Đồng bộ tài khoản