Louisiana

Xem 1-20 trên 53 kết quả Louisiana
 • Coastal Louisiana's built and natural environment faces risks from catastrophic tropical storms. Concurrently, the region is experiencing a dramatic conversion of coastal land and associated habitats to open water and a loss of important services provided by such ecosystems. Louisiana's Coastal Protection and Restoration Authority (CPRA) engaged in a detailed modeling, simulation, and analysis exercise, the results of which informed Louisiana's Comprehensive Master Plan for a Sustainable Coast.

  pdf0p xuancoem 04-02-2013 19 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Factors associated with mosquito pool positivity and the characterization of the West Nile viruses found within Louisiana during 2007

  pdf8p dauphong3 26-12-2011 27 3   Download

 • Louisiana has great success stories to tell—from its maturing status as the most prepared region in the country, to the burgeoning class of solution-minded innovators and social entrepreneurs, to the renaissance of civic participation that promises to stoke long-term improvements. The state has below-average unemployment rates, in part due to significant

  pdf98p mymi0809 24-01-2013 32 2   Download

 • BANG LOUISIANA VÀ NƯỚC ANH Một trong số những đạo luật của Jefferson đã nhân đôi diện tích nước Mỹ. Vào thời kỳ cuối của cuộc Chiến tranh Bảy năm, nước Pháp đã nhượng quyền cho Tây Ban Nha sở hữu vùng lãnh thổ phía Tây sông Mississippi. Việc tiếp cận cảng New Orleans gần cửa sông này có ý nghĩa sống còn đối với việc vận chuyển hàng hóa của Mỹ bằng tàu từ vùng thung lũng sông Ohio và Mississippi.

  pdf8p caott6 27-05-2011 25 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Transmission ratio distortion results in asymmetric introgression in Louisiana Iris

  pdf13p panasonic06 25-12-2011 22 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: The Center for Advanced Computer Studies, University of Louisiana at Lafayette

  pdf4p dauphong20 11-03-2012 15 2   Download

 • Hurricane Katrina was the most costly and devastating natural disaster in U.S. history. It and Hurricane Rita combined left the Gulf region with tremendous challenges for recovery and the need to rebuild infrastructure and reestablish services. This report focuses on the displacement of approximately 200,000 public school students

  pdf0p trinhosieupham 19-02-2013 15 1   Download

 • George Samuel Clason sinh ra ở Louisiana, Missouri. Ông vào học Đại học Nebraska và phục vụ trong quân đội Mỹ trong suốt cuộc chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ. Sau đó ông tham gia kinh doanh, thành lập công ty Clason Map Company và xuất bản tập bản đồ chỉ đường đầu tiên của Mỹ và Canada. Năm 1926, Samuel Clason xuất bản cuốn đầu tiên trong loạt sách nổi tiếng về tính tiết kiệm và thành công tài chính – bộ sách Babylonian Parables (Những câu chuyện về người Babylon).

  pdf0p theboy_ldv 12-06-2010 471 206   Download

 • Phương pháp làm giàu VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ George Samuel Clason sinh ra ở Louisiana, Missouri. Ông vào học Đại học Nebraska và phục vụ trong quân đội Mỹ trong suốt cuộc chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ. Sau đó ông tham gia kinh doanh, thành lập công ty Clason Map Company và xuất bản tập bản đồ chỉ đường đầu tiên của Mỹ và Canada.

  pdf0p meoheo6 14-04-2011 304 158   Download

 • Tex: Oh, Paw-Paw, you know I'm coming today. 'Let the good times roll', as they say in Louisiana! Do you know that nobody knows this expression in France?

  pdf3p xuankhuong 11-09-2009 143 59   Download

 • I began my training in the martial arts over fourteen years ago in the little town of Alexandria, Louisiana. From the first I was interested in weapons, but I had great difficulty in finding any but a handful of people who knew anything about weapons. For many years I was only able to acquire little bits of weapons training from various teachers here and there. I tried to learn all that I could from books, but found that the number of books on weapons is almost as short in supply as the number of instructors with a knowledge of weapons. I also found that most of...

  pdf32p fangfangfang 08-05-2012 156 48   Download

 • Chapter 9 Identifying Market Segments and Selecting Target Markets PowerPoint by Karen E. James Louisiana State University - Shreveport ©2003 Prentice Hall, Inc. To accompany A Framework for Slide 1 in .Objectives  Learn how companies

  ppt17p tuan_mit 10-05-2011 95 33   Download

 • Cách đây vài tháng có đợt quảng cáo gạo sản xuất từ Louisiana tại các chợ ở miền Nam California, nhưng có lẽ vì quảng cáo dở, thiếu chính xác hoặc giá cả chưa thật sự đủ sức cạnh tranh với gạo Thái Lan, nên không thấy gạo này nữa. Chúng tôi cũng không thấy gạo lứt Louisiana bày trong chợ Việt Nam.

  pdf5p pstrangsang 22-12-2010 74 14   Download

 • CHAPTER 3 2 PRODUCTION PLANNING Dennis B. Webster Thomas G. Ray Department of Industrial & Manufacturing Systems Engineering Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana 32.1 32.2 INTRODUCTION FORECASTING 32.2.1 General Concepts 32.2.2 Qualitative Forecasting 32.2.3 Quantitative Forecasting 32.2.4 Forecasting Error Analysis 32.2.5 Conclusions on Forecasting INVENTORY MODELS 32.3.1 General Discussion 32.3.2 Types of Inventory Models 32.3.3 The Modeling Approach 987 988 988 988 988 993 994 994 994 995 996 32.5 32.3 32.4.

  pdf20p hadalabo 29-09-2010 51 10   Download

 • Nhiện gié có tên khoa học Steneotarsonemus spinki Smiley, tên tiếng Anh Panicle rice mite. - Nhiện gié Steneotarsonemus spinki là dịch hại trên lúa được báo cáo trong thời gian gân đây ở Mỹ. Vào mùa hè năm 2007 nhện gây hại mạnh ở Arkansas, Louisiana, Texas và New York. Vào thập niên 1930 nhện từng gây hại nặng ở vùng trồng lúa ở Ấn Độ, Africa, Central American. Caribbean và Mehico.

  pdf12p trac2_123 16-04-2013 93 10   Download

 • CHAPTER 3 6 STATISTICAL QUALITY CONTROL Magd E. Zohdi Department of Industrial Engineering and Manufacturing Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana 36.1 36.2 36.3 36.4 MEASUREMENTS AND QUALITY CONTROL DIMENSION AND TOLERANCE 36.6 1 7 1 5 1 7 1 5 36.7 CONTROL CHARTS FOR ATTRIBUTES 1 8 1 0 36.6.1 The p and np Charts 1 182 36.6.2 The c and u Charts 1183 ACCEPTANCE SAMPLING 36.7. 1 Double Sampling 36.7.2 Multiple and Sequential Sampling 1 8 1 3 1 1 84 1184 QUALITY CONTROL 1 7 1 5 36.3.1 X, R, and ...

  pdf11p hadalabo 29-09-2010 36 9   Download

 • travel guides , travel book, Africa, Asia, Australia & New Zealand, Europe, North America , South America

  pdf37p tuanloc_muido 11-12-2012 38 8   Download

 • CHAPTER 3 3 PRODUCTION PROCESSES AND EQUIPMENT Magd E. Zohdi Industrial Engineering Department Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana William £. Biles Industrial Engineering Department University of Louisville Louisville, Kentucky Dennis B. Webster Industrial Engineering Department Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana 33.1 METAL-CUTTING PRINCIPLES 1 3 0 6 33.9 GEAR MANUFACTURING 1 6 0 3 33.9.1 Machining Methods 1 6 0 3 33.9.2 Gear Finishing 1 6 0 7 33.10 THREAD CUTTING AND FORMING 1 6 0 7 33.10.1 Internal Threads 1 6 0 7 33.10.2 Thread Rolling 1 6 0 8 33.

  pdf33p hadalabo 29-09-2010 46 8   Download

 • CHAPTER 3 4 METAL FORMING, SHAPING, AND CASTING Magd E. Zohdi Dennis B. Webster Industrial Engineering Department Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana William E. Biles Industrial Engineering Department University of Louisville Louisville, Kentucky 34.1 34.2 INTRODUCTION 1 0 1 1 HOT- WORKING PROCESSES 1102 34.2.1 Classification of Hot- Working Processes 1103 34.5 34.2.2 Rolling 1103 34.2.3 Forging 1105 34.2.4 Extrusion 1107 34.2.5 Drawing 1107 34.2.6 Spinning 1110 34.2.7 Pipe Welding 1111 34.2.8 Piercing 1111 COLD- WORKING PROCESSES 1112 34.3.

  pdf33p hadalabo 29-09-2010 56 9   Download

 • Cơn bão Katrina đã tràn qua bang Louisiana vào ngày 29 tháng 8, 2005 và sau đó cơn bão Rita cũng quét qua bang Louisiana vào ngày 24 tháng 9, 2005. Đó là cơn bão cấp 5 thứ 2 và thứ 3 của mùa mưa bão năm 2005.Những cơn bão này gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các cộng đồng dân cư trong khắp vùng vịnh

  pdf21p ngoclanh 10-06-2009 109 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản