Lrc

Xem 1-14 trên 14 kết quả Lrc
 • The Linguistics Research Center (LRC) at the University of Texas at Austin is currently developing METAL, a fully-automatlc high quality machine translation system, for market introduction in 1985. This paper will describe the current stat~s of METAL, e~phasizing the results of the most recent post-edltors' evaluation, and will briefly indicate some future directions for the system. A 6-page German original tex~ and a raw (unedIt~3d, but automatically reformatted) METAL translation of that text into English are included as appendices. ,...

  pdf8p buncha_1 08-05-2013 20 1   Download

 • Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống treo khí điện tử Chúng ta đã tìm hiểu về Hệ thống treo khí điện tử EMAS ở bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo và hoạt động của các bộ phận bên trong của nó Cấu Tạo Và Hoạt Động : 1. Điều khiển lực giảm chấn và độ cứng lò xo: a) Công tắc LRC Công tắc RLC được lắp ở hộp che dầm đỡ giữa và được điều khiển bởi nhười lái để lựa chọn lực giảm chấn và độ cứng của lò xo hệ thống treo. Công...

  pdf20p hoalan1357 08-08-2010 209 106   Download

 • StarGazer® is a comprehensive and scalable network management application for Digivance® LRCS. StarGazer supports many essential standard management functions, making it a rich and mature management application for your Digivance LRCS network. StarGazer’s highly intuitive graphical user interface (GUI) and multiple alarm-reporting choices make it the ideal management system in any operating environment.

  pdf2p mylinh 14-08-2009 45 3   Download

 • Licensed spectrum wireless service providers can experience difficulties deploying wireless service through traditional base stations for a variety of reasons. These include zoning restrictions, high cost of site acquisition, limited revenue-generating potential to justify deployment of a dedicated site, and technical reasons such as extended feeder cable runs.

  pdf2p halanh 14-08-2009 47 2   Download

 • Chúng ta đã tìm hiểu về Hệ thống treo khí điện tử EMAS ở bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo và hoạt động của các bộ phận bên trong của nó I. Vị Trí : II. Cấu Tạo Và Hoạt Động : 1. Điều khiển lực giảm chấn và độ cứng lò xo: a) Công tắc LRC Công tắc RLC được lắp ở hộp che dầm đỡ giữa và được điều khiển bởi nhười lái để lựa chọn lực giảm chấn và độ cứng của lò xo hệ thống treo. Công tắc này có thể chọn một...

  pdf22p gauhaman123 23-11-2011 259 135   Download

 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ----------------------------- LÊ THỊ VIỆT HOA KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP SONG SONG Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số : 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOÀN VĂN BAN THÁI NGUYÊN 2008 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn .LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.

  pdf86p cancer23 24-08-2012 197 122   Download

 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI LINH PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn .ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI LINH PHƯỢNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TRANG BỊ LỊCH SỬ TOÁN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG THPT Chuyên ngành: Phương pháp dạy học toán Mã Số: 60.14.

  pdf138p qsczaxewd 19-09-2012 259 107   Download

 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP --------------------------------------- Ngành : TỰ ĐỘNG HOÁ Mã số:23.04.3898 Học Viên: HOÀNG ĐỨC QUỲNH Người HD Khoa học : PGS.TS. NGUYỄN DOÃN PHƯỚC THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn .

  pdf132p orchid_1 05-09-2012 166 68   Download

 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ------------------------------------------ ĐỖ THANH CƢỜNG Chuyên ngành : QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS ĐẶNG THÀNH HƢNG THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn .

  pdf127p carol123 29-07-2012 129 63   Download

 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CHÍ KIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 1 http://www.lrc-tnu.edu.vn .

  pdf111p carol123 23-07-2012 76 27   Download

 • Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp từ lâu đã được các sử gia phong kiến nhà Nguyễn chú ý. Có thể ra các tác phẩm tiêu biểu có đề cập đến Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 vấn đề nông nghiệp và ruộng đất như: Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam nhất thống chí, Đồng Khánh dư địa chí...

  pdf107p matbuon_266 17-07-2012 108 20   Download

 • ADC, a leading solution provider for distributing and enhancing wireless capacity and coverage, offers the Digivance® Long-Range Coverage Solution (LRCS). The LRCS improves wireless networks by extending wireless coverage from existing cell sites to hard-to-reach areas or distributing capacity from centralized radio suites. The Digivance family offers flexible, scalable solutions to fit various applications from a single building to a campus to a dense urban center.

  pdf8p halanh 14-08-2009 55 2   Download

 • Data transmission can contain errors. – Single-bit. – Burst errors of length n. (n: distance between the first and last errors in data block) • How to detect errors. – If only data is transmitted, errors cannot be detected. Send more information with data that satisfies a special relationship. -Add redundancy

  ppt19p hoangchung_dtvt 10-12-2012 37 2   Download

 • This paper presents a pronoun resolution algorithm that adheres to the constraints and rules of Centering Theory (Grosz et al., 1995) and is an alternative to Brennan et al.'s 1987 algorithm. The advantages of this new model, the Left-Right Centering Algorithm (LRC), lie in its incremental processing of utterances and in its low computational overhead. The algorithm is compared with three other pronoun resolution methods: Hobbs' syntax-based algorithm, Strube's S-list approach, and the B F P Centering algorithm. ...

  pdf4p bunrieu_1 18-04-2013 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản