» 

Lựa Chọn Chiến Lược

 • Bài dịch: Lựa chọn chiến lược để thay đổi

  Bài dịch: Lựa chọn chiến lược để thay đổi nêu cần phải nhận biết rằng việc thực hiện sự thay đổi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nó là một sự thành công không chắc chắn, và việc thực thi nó sẽ đối mặt với rất nhiều nguy cơ, đó là khi bắt đầu một trật tự mới.

  pdf 16p red_12 19-05-2014 5 3

 • Tiểu luận: Lựa chọn chiến lược để thay đổi

  Tiểu luận: Lựa chọn chiến lược để thay đổi nêu cần phải nhận biết rằng việc thực hiện sự thay đổi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nó là một sự thành công không chắc chắn, và việc thực thi nó sẽ đối mặt với rất nhiều nguy cơ, đó là khi bắt đầu một trật tự mới.

  pdf 14p red_12 19-05-2014 13 2

 • Phương pháp lựa chọn chiến lược phân phối hiệu quả

  Việc lựa chọn chiến lược phân phối rất quan trọng. Người bán hàng nào cũng phải cố gắng làm sao cho hàng hóa của mình luôn có sẵn trên thị trường mục tiêu. Có hai cách lựa chọn là bán hàng hoặc bán hàng thông qua những người trung gian.

  pdf 5p anhdao_1 28-11-2012 88 34

 • Luận văn: Thực trạng hoạch định và lựa chọn chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng hoạch định và lựa chọn chiến lược cạnh tranh cho công ty bánh kẹo hải hà', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 37p kennybibo 14-07-2012 35 11

 • Lựa chọn chiến lược phân phối hiệu quả

  Việc lựa chọn chiến lược phân phối rất quan trọng. Người bán hàng nào cũng phải cố gắng làm sao cho hàng hóa của mình .luôn có sẵn trên thị trường mục tiêu. Có hai cách lựa chọn là bán hàng hoặc bán hàng thông qua những người trung gian. Trong bất cứ ngành hãng nào cũng có thể nhận thấy hai cách phân phối này

  pdf 10p sieunhantraicay 20-09-2012 31 10

 • CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA CÁC NÔNG HỘ TẠI VÙNG CÁT VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  Trên cơ sở tiếp cận khung phân tích chiến lược sinh kế với việc sử dụng kết hợp cả phương pháp thống kê mô tả và mô hình logit đa thức, nghiên cứu này cung cấp các thông tin liên quan đến chiến lược sinh kế và các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược sinh kế của các nông hộ tại vùng cát ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng dựa vào...

  pdf 10p sunshine_9 24-07-2013 16 7

 • Bài giảng Quản trị chiến lược (ThS.Lê Thị Bích Ngọc) - Chương 7: Lựa chọn và thực hiện chiến lược

  Chương 7 lựa chọn và thực hiện chiến lược, giúp các bạn lựa chọn chiến lược, nắm vững những yêu cầu cả lựa chọn chiến lược, quy trình lựa chọn chiến lược, nhận biết chiến lược thực tại,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt 75p trentroicosao 10-03-2014 5 2

 • Tiểu luận: Sự thích nghi, sự lựa chọn chiến lược và sự thay đổi

  Tiểu luận: Sự thích nghi, sự lựa chọn chiến lược và sự thay đổi nhằm xem xét các tác động của các lý thuyết khác nhau về thích ứng và lựa chọn cho chiến lược và thay đổi. Đặc biệt, xem xét lại các lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm rằng thông báo việc thích ứng cấp tổ chức như là một kết quả trực tiếp của quản trị chiến lược và thay đổi tổ chức hoặc có ý nghĩa cho...

  pdf 86p red_12 19-05-2014 5 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - MBA. Vũ Văn Hải

  Mục tiêu của chương 8 Phân tích lựa chọn chiến lược trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm nắm được quy trình để xây dựng chiến lược, sử dụng các công cụ ma trận, lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

  pdf 60p wave_12 07-04-2014 22 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Nguyễn Đình Hòa

  Mục tiêu của chương 6 Hình thành và lựa chọn chiến lược nằm trong bài giảng quản trị chiến lược nhằm giúp học viên nắm được qui trình để xây dựng chiến lược, hiểu và biết cách sử dụng các công cụ ma trận hình thành chiến lược và biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

  pdf 40p orange_12 03-06-2014 9 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 5 Phân tích và lựa chọn chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Tìm hiểu các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được qui trình phân tích và cách thức lựa chọn chiến lược kinh doanh.

  pdf 31p vanthanhthiennu22 22-05-2014 5 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - GS.TS Bùi Xuân Phong

  Chương 5 Lựa chọn và thực hiện chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: yêu cầu của lựa chọn chiến lược, nguyên tắc lựa chọn chiến lược, các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược, tiêu chuẩn lựa chọn chiến lược,...

  pdf 52p holoesinin 13-06-2014 7 2

 • Thuyết trình: Chọn chiến lược để thay đổi

  Đề tài Chọn chiến lược để thay đổi trình bày về hiểu rõ về các kháng lực trong thay đổi tổ chức. Nắm vững các phương pháp đối phó với kháng lực. Vận dụng các phương pháp để lựa chọn chiến lược thay đổi.

  ppt 15p top_12 21-04-2014 4 1

 • LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH- BÀI TOÁN CHO MỌI NHÀ QUẢN LÝ

  Chiến lược quyết định tương lai của doanh nghiệp hoặc là nó sẽ mất đi vị trí trên thị trường vào tay các đối thủ cạnh tranh. Nhưng trước khi lựa chọn hay xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp của mình, việc bạn phải làm trước tiên là phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức hay còn gọi là phân tích SWOT. Vậy SWOT là gì? Các yếu tố của môi trường bên...

  pdf 4p teamwork2010 21-12-2010 370 189

 • Tiểu luận:CÁC MA TRẬN PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC

  Mục tiêu của chúng tôi qua đề tài này là muốn cho mọi ngƣời hiểu rõ thêm về các công cụ trong quản trị chiến lƣợc, mà ví dụ thực tế của chúng tôi là ngân hàng Eximbank. Báo này còn giúp chúng tôi hoàn thiện kỹ năng viết báo cáo theo tiêu chuẩn ISO 5966 và làm việc nhóm của mình. Chúng tôi đã sử dụng các nguồn thông tin đăng trên các website, báo điện tử, sự hỗ trợ của bạn bè và...

  pdf 35p sony_12 25-06-2013 56 20

 • Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

  Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp gồm 7 chương, trình bày tổng quan về quản lý chiến lược xác định chức năng nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, phân tích môi truờng kinh doanh, công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược, chiến lược cấp doanh nghiệp và cấp bộ phận chức năng, tổ chức thực hiện chiến lược.

  pdf 100p hthanh90 07-10-2010 1727 1122

 • BÀI KIỂM TRA MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  Câu 1: Hiểu thế nào là chiến lược kinh doanh và quản tri chiến lược kinh doanh? Vì sao các doanh nghiệp thực hiện quản trị chiến lược kinh doanh lại thành công hơn so với các doanh nghiệp không thực hiện? Câu 2: Tại sao hiện nay các doanh nghiệp lại thường lựa chọn chiến lược kết hợp giữa chi phí thấp và khác biệt hóa sản phẩm?

  doc 2p bebap_t3n 01-10-2010 1068 695

 • SWOT công cụ quan trọng trong hoạch định chiến lược

  Bản phân tích SWOT cung cấp những thông tin hữu ích cho việc kết nối các nguồn lực và khả năng của công ty với môi trường cạnh tranh mà công ty đó hoạt động. Đây là công cụ trong việc hình thành và lựa chọn chiến lược. Mô hình sau đây cho chúng ta thấy việc phân tích SWOT liên quan như thế nào đến việc nghiên cứu môi trường trong và ngoài doanh nghiệp.

  doc 0p honeyoop 03-03-2009 1014 335

 • Luận văn “Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà”

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn “hoạch định chiến lược cạnh tranh cho công ty bánh kẹo hải hà”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 36p ukct1212 11-11-2010 575 303

 • Chiến lược kinh doanh và chiến lược cạnh tranh của SBU

  Tài liệu tham khảo Chiến lược kinh doanh và chiến lược cạnh tranh của SBU

  doc 2p k44a7_vcu_edu 31-10-2010 502 275

 • + Xem thêm 898 Lựa Chọn Chiến Lược khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản