Xem 1-20 trên 28 kết quả Lựa chọn gene
 • Thuốc trừ sâu hóa học đƣợc sử dụng trong sản xuất nông nghiệp đem lại cho chúng ta năng suất cao và nhiều lợi ích kinh tế, tuy nhiên chúng cũng đem đến những vấn đề nhƣ ô nhiễm môi trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khỏe của con ngƣời. Do đó, nhu cầu ngày càng cao trong nông nghiệp là tìm ra phƣơng pháp bảo vệ cây trồng hòa hợp với hệ sinh thái tự nhiên. Kiểm soát sinh học là một sự lựa chọn thay thế có nhiều tiềm năng trong việc ngăn cản sự tàn phá do...

  pdf63p canhchuon_1 19-06-2013 46 15   Download

 • Để góp phần nhằm xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người nông dân huyện Sóc Sơn đã được Hà Nội quan tâm tạo điều kiện, trong đó có đầu tư khoa học kỹ thuật tập trung vào vùng có điều kiện chăn nuôi song khoa học kỹ thuật còn hạn chế.

  pdf6p muakhuya 15-07-2012 38 6   Download

 • Vai trò của nguồn gen trong cải tiến giống cây trồng đã được khẳng định, tuy nhiên thu thập, bảo tồn và sử dụng nguồn gen ở các nước đang phát triển vẫn còn hạn chế. Nguồn gen có thể sử dụng có hiệu quả cần có những thông tin đầy đủ và chính xác, giúp các nhà chọn giống có thể lựa chọn, sử dụng trong các chương trình tạo giống. Đánh giá nguồn gen được thực hiện trong tất cả các giai đoạn thu thập và bảo tồn nguồn gen thực vật.

  pdf194p 326159487 21-05-2012 279 88   Download

 • Vì môi trường biến động nên sự tương tác đó có thể âm hoặc dương. Nói chung, mô hình di truyền có thể được định nghĩa một cách chính xác hơn bằng cách phân chia trị số kiểu gene ra hai thành phần như sau: Gi = Ai + Di trong đó Ai và Di là các thành phần cộng gộp (additive) và trội (dominant). Nếu như thể dị hợp đúng là trung gian giữa các thành phần đồng hợp (như ở ví dụ về sự di truyền màu sắc hạt lúa mỳ nói trên), thì sự đóng góp của...

  pdf21p poseidon02 16-07-2011 122 61   Download

 • ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN GEN Vai trò của nguồn gen trong cải tiến giống cây trồng đã được khẳng định, tuy nhiên thu thập, bảo tồn và sử dụng nguồn gen ở các nước đang phát triển vẫn còn hạn chế. Nguồn gen có thể sử dụng có hiệu quả cần có những thông tin đầy đủ và chính xác, giúp các nhà chọn giống có thể lựa chọn, sử dụng trong các chương trình tạo giống.

  pdf32p hoa_maudo 27-08-2011 97 44   Download

 • Là vaccine tiểu phần protein được sản xuất dựa trên hệ thống thực vật để thu protein làm kháng nguyên mong muốn. •Vaccine này tác động vào thể dịch, kích thích cả hệ thống miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào

  ppt22p banda180490 19-05-2011 95 37   Download

 • Các nhà khoa học tại trường ĐH Nebraska ở Lincoln vừa phát triển một thế hệ cây chuyển gene mới sử dụng gene kháng thuốc diệt cỏ từ vi khuẩn. Bộ đôi thuốc diệt cỏ-gene kháng nhiều ưu điểm này giúp người nông dân có nhiều lựa chọn hơn trong tình hình cỏ kháng thuốc thế hệ cũ ngày càng nhiều.

  pdf3p phuongthanh2 30-10-2009 83 23   Download

 • Genome virus cúm gồm 8 đoạn. Một đoạn trong số đó mã hoá cho kháng nguyên hemagglutinin bề mặt (HA) và một đoạn khác mã hoá cho kháng nguyên neuraminidase bề mặt (NA). Mỗi năm, các nhà nghiên cứu dự đoán chủng cúm nào sẽ phổ biến nhất và trên cơ sở đó họ lựa chọn 2 đến 3 chủng cúm A và 1 chủng cúm B để sản xuất vaccine dùng cho năm đó.

  pdf6p heoxinhkute3 18-09-2010 75 22   Download

 • Phương pháp phân lớp sử dụng máy vec-tơ hỗ trợ SVM (support vector machine) là một phương pháp nổi tiếng dựa trên việc cực đại hóa dải biên phân lớp (max margin classification) và việc lựa chọn các hàm nhân (kernel) phù hợp. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi để giải quyết nhiều bài toán của tin sinh học do tính hiệu quả, độ chính xác cao, và khả năng xử lý đối với các bộ dữ liệu lớn.

  pdf11p nhokheo10 04-05-2013 53 21   Download

 • Cây lúa (Oryza sativa L.) là một trong ba cây lương thực chủ yếu trên thế giới(lúa mì,lúa gạo,ngô),có tầm quan trọng sống còn với hơn nửa dân số thế giới.Hiện nay với sự gia tăng dân số nhanh và sự giảm dần diện tích đất nông nghiệp đặc biệt là đất canh tác lúa mỗi năm thì vấn đề đảm bảo an ninh lương thực là yêu cầu cấp thiết cần quan tâm trước mắt cũng như lâu dài.

  ppt0p thanhthao567 20-12-2011 67 14   Download

 • Single-bước gen knock-outs trong men. Việc chuyển đổi men với một đoạn DNA tuyến tính có chứa một gen có thể lựa chọn (URA3 hình thức một phần của con đường sinh tổng hợp uracil) hai bên kết quả trình tự DNA chèn của nó tại khu vực tương đồng của bộ gen (được chỉ định bởi các đường đứt nét).

  pdf50p banhbeo3 07-11-2011 45 9   Download

 • Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện thêm một gien giúp giải thích phần nào sự nhạy cảm khác nhau của mọi người đối với HIV. Phát hiện này có thể giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với cấu trúc gien của bệnh nhân.Giới khoa học biết rằng một số người có khả năng đề kháng tự nhiên đối với HIV.

  pdf7p heoxinhkute4 28-09-2010 42 6   Download

 • Bổ sung khoáng đa lượng, vi lượng vào khẩu phần (KP) của gia súc bằng tảng đá liếm để chúng liếm tự do, tự lựa chọn, tự cân đối khoáng trong lúc thiếu cũng như lúc thừa đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng đem lại kết quả tốt và rất thuận tiện trong chăn nuôi gia súc nhai lại. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tảng khoáng liếm đến năng suất sữa và một số chỉ tiêu sinh sản bò sữa nuôi trong điều kiện trang trại...

  pdf8p muakhuya 15-07-2012 36 6   Download

 • Cân nhắc trong việc lựa chọn BỆNH mục tiêu cho liệu pháp gen Một loạt các phương pháp đã được sử dụng cho việc giới thiệu của các axit nucleic (chủ yếu là DNA) vào trong tế bào. Chúng bao gồm việc sử dụng các phương pháp giao gen của virus và nonviral. Modified retrovirus, adenovirus, virus adenoassociated (AAV), và vir

  pdf34p meomap1 25-11-2011 32 5   Download

 • Trâu nội thích ứng và phát triển tốt trong điều kiện sinh thái nước ta. Chúng có nhược điểm là tầm vóc nhỏ, sinh trưởng chậm, thành thục muộn, khoảng cách lứa đẻ dài, khả năng cho thịt thấp. Những năm qua công tác giống trâu của ta làm chưa tốt, nên trên thực tế đàn trâu đang có hiện tượng bị chọn lọc ngược.

  pdf8p muakhuya 15-07-2012 30 4   Download

 • Phân tích gen Pi – ta kháng bệnh đạo ôn ở một số giống lúa (Oryza sativa L.)

  pdf6p banhnamdua 25-07-2013 26 3   Download

 • Nuôi cây bao phấn tạo dòng thuần ở giống lúa nếp đặc sản Tú Lệ

  pdf6p banhnamdua 25-07-2013 39 3   Download

 • Ảnh hưởng của Stress Naci lên sự ổn định của cấu trúc Genome tế bào lúa Oryza sativa nuôi cấy dài hạn In Vitro

  pdf6p banhnamdua 25-07-2013 20 3   Download

 • Quan hệ di truyền giữa các chủng virus gây bệnh vàng lùn ở lúa tại các tỉnh nam trung bộ

  pdf9p banhnamdua 25-07-2013 16 2   Download

 • Đặc điểm các microsatellite của gen tổng hợp tinh bột ở một số giống lúa Việt Nam

  pdf10p banhnamdua 25-07-2013 18 2   Download

Đồng bộ tài khoản