» 

Luận Văn Nghiên Cứu Khoa Học

 • Luận văn nghiên cứu khoa học Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 2020

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn nghiên cứu khoa học hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước về thương mại của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đến 2020', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 215p therain_nl 12-07-2012 85 18

 • Luận văn nghiên cứu khoa học: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn nghiên cứu khoa học: phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của việt nam trong thời kỳ đổi mới', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 225p therain_nl 12-07-2012 112 41

 • Luận văn: NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN THUỘC CHI STREPTOMYCES SINH CHẤT KHÁNG SINH CHỐNG NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY CHÈ Ở THÁI NGUYÊN

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu xạ khuẩn thuộc chi streptomyces sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh trên cây chè ở thái nguyên', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 77p carol123 20-07-2012 70 28

 • Giáo trình môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong những ngành khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về kiến thức, về bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới có giá trị cao. Thực tế cho thấy, sinh viên khi bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp và ngay cả những người mới ra trường...

  doc 49p vuhaquocoai 20-05-2013 65 21

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền

  Mô tả môn học: Giới thiệu các khái niệm và bản chất logic của nghiên cứu khoa học – Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, thu thập xử lý thông tin, trình tự thực hiện đề tài – Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ.

  pdf 90p minhquanmq 01-11-2013 57 17

 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 1

  KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN. 1. Khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển. Trong quá trình phát triển xã hội, đặc biệt là trong thời đại ngày nay nghiên cứu khoa học luôn là một vấn đề rất phổ biến và cần thiết.

  pdf 13p yeutrasua 29-11-2010 171 91

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS Phương Kỳ Sơn

  Cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu khoa học" do TS Phương Kỳ Sơn biên soạn nhằm cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học. Ngoài những vấn đề trên, tác giả còn giới thiệu các bước chuẩn bị, quy trình, quy định cũng như những thao tác cụ thể cho một luận văn, luận án khoa học.

  pdf 173p 326159487 18-05-2012 1810 833

 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 5

  CHƯƠNG V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. I. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu kho 1. Khái niệm và đặc điểm Phương pháp là phạm trù trung tâm của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, phương pháp không chỉ là vấn đề lý luận mà còn là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn to lớn, bởi vì chính phương pháp góp phần quyết định thành công của mọi quá trình nghiên cứu khoa học

  pdf 12p yeutrasua 29-11-2010 1486 533

 • Đề tài “Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p bongbongcam 12-08-2010 1290 390

 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 2

  Chương II NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. I. KHÁI NIỆM Nghiên cứu khoa học là sự tìm hiểu khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tượng, phát hiện được quy luật vận động của chúng, đồng thời vận dụng những quy luật ấy để sáng tạo các giải pháp cải tạo thế giới khách quan

  pdf 17p yeutrasua 29-11-2010 558 375

 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 4

  Chương IV NỘI DUNG CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. Dù nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nào (khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn,v.v…), thì suy cho cùng trong nghiên cứu khoa học cũng đều phải thực hiện một trình tự thao tác sau

  pdf 15p yeutrasua 29-11-2010 511 339

 • Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 1

  Tài liệu " Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học " cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học. Ngoài ra, tài liệu còn giới thiệu các bước chuẩn bị, quy trình, quy định, cũng như thao tác cụ thể cho luận văn, luận án khoa học

  pdf 18p dibovaodoi02 13-10-2011 707 301

 • Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 2', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p dibovaodoi02 13-10-2011 406 192

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1

  Tham khảo tài liệu 'phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p hvanthuc 02-04-2010 516 187

 • Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 3', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p dibovaodoi02 13-10-2011 323 171

 • Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học và Luận văn tốt nghiệp - Hoàng Văn Hải

  Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học và Luận văn tốt nghiệp - Hoàng Văn Hải giúp sinh viên hiểu rõ thế nào là một đề tài nghiên cứu khoa học, phân loại đề tài nghiên cứu, các vấn đề nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, mục đích, mục tiêu nghiên cứu, cách thành lập tên đề tài, các phương pháp nghiên cứu, hướng dẫn viết luận văn, bố cục luận văn, nội dung trình bày trong...

  ppt 26p nguyenthao1669 25-10-2011 300 161

 • Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 4', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p dibovaodoi02 13-10-2011 275 154

 • Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 5', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p dibovaodoi02 13-10-2011 250 147

 • Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học " Sấm sét "

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học " sấm sét "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p tieulaubau 21-06-2011 409 144

 • Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học part 6', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p dibovaodoi02 13-10-2011 233 136

 • + Xem thêm 4605 Luận Văn Nghiên Cứu Khoa Học khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản