» 

Luận Văn Thạc Sỹ

  • Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật - hàng hóa. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ.

    haiduong_1 08-04-2013 2506 535

  • Tổng hợp 9 luận văn thạc sỹ y học về các chuyên đề nghiên cứu, đánh giá, điều trị bệnh trong y học. Các luận văn y của các trường y nổi tiếng, giúp học viên ngành y tham khảo và hoàn thành và bảo vệ luận văn thạc sỹ y của mình thành công.

    buitubt 31-12-2013 286 10

  • + Xem thêm 5 BST Luận Văn Thạc Sỹ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản