Tham khảo và download 18 Luận văn Toán học chọn lọc sau:
 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số vấn đề về phân thức liên tục nhằm giới thiệu một cách tương đối hệ thống về phân thức liên tục và một số ứng dụng phân thức liên tục. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf69p 19971998 23-04-2013 244 74   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học: Các bài toán hình học tổ hợp gồm có 4 chương, đề cập đến các phương pháp chính để giải các bài toán về hình học tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của luận văn.

  pdf60p greengrass304 11-09-2012 350 141   Download

 • Luận văn: Một số ứng dụng của phương pháp tọa độ trong việc giải toán ở trường THPT trình bày về các kiến thức chuẩn bị, một số bài toán giải bằng phương pháp tọa độ, như: các bài toán tính toán, các bài toán giải phương trình, hệ phương trình,...và một số bài toán vận dụng.

  pdf52p narrow_12 21-07-2014 94 38   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương pháp dồn và giảm biến trong bất đẳng thức nhằm trình bày một cách tổng quan và hệ thống các kiến thức cơ sở về một số bất đẳng thức cơ bản liên quan đến giá trị trung bình, bất đẳng thức Cauchy liên quan đến tam thức bậc hai,...

  pdf53p 19971998 23-04-2013 441 180   Download

 • Luận văn: Về bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính nhằm hệ thống lại một cách chi tiết các vấn đế lý thuyết về bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính, xây dựng hệ thống bài tập vận dụng, để từ đó thấy được tầm quan trọng và tính thiết thực của lý thuyết bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính.

  pdf75p narrow_12 21-07-2014 124 55   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình elliptic á tuyến tính cấp hai với hai biến độc lập nhằm trình bày lý thuyết phương trình elliptic á tuyến tính cấp hai với hai biến độc lập. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf41p 19971998 23-04-2013 139 44   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học: Nguyên lí Dirichlet và ứng dụng giải toán sơ cấp gồm có 4 chương, trình bày về các kiến thức cơ bản, ứng dụng nguyên lý Dirichlet vào bài toán hình học tổ hợp, ứng dụng nguyên lí Dirichlet vào số học,...

  pdf56p qsczaxewd 19-09-2012 369 165   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bài toán ổn định các hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ gồm phần mở đầu, phần kết luận và 2 chương. Cụ thể chương 1 trình bày về cơ sở toán học, chương 2 trình bày về bài toán ổn định hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ.

  pdf41p 19971998 23-04-2013 103 32   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: "Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và một số ứng dụng" trình bày một số phương pháp tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất một biểu thức. Qua đó, luận văn đưa ra việc vận dụng các kết quả đạt được để giải quyết một số bài toán liên quan.

  pdf83p 19971998 23-04-2013 345 134   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Dãy Fibonacci, dãy Lucas và các ứng dụng nhằm giới thiệu dãy fibonacci, dãy lucas và các tính chất cơ bản, các tính chất số học cũng như các tính chất liên hệ giữa chúng.

  pdf84p 19971998 23-04-2013 260 136   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số dạng phương trình nghiệm nguyên nhằm nêu ra được mốt số dạng phương trình nghiệm nguyên và phương pháp giải của từng dạng. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf61p 19971998 23-04-2013 275 157   Download

 • Luận văn: Ứng dụng của phần mềm Geospace trong dạy và học một số bài toán hình học không gian nhằm giới thiệu về phần mềm Geospace, ứng dụng của nó trong dạy và học môn hình học không gian, đề tài là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo dạy toán, các sinh viên ngành toán và học sinh THPT tiếp cận và nghiên cứu hình học không gian.

  pdf79p narrow_12 21-07-2014 125 57   Download

 • Luận văn: Một số nội dung của lý thuyết xác suất trong chương trình Toán THPT nhằm hệ thống hóa một số nội dung của lý thuyết xác suất trong chương trình Toán THPT, xây dựng, chọn lọc và tìm hiểu mối liên hệ giữa nội dung xác suất thống kê trong chương trình Toán đại học với chương trình toán THPT.

  pdf57p narrow_12 21-07-2014 89 34   Download

 • Luận văn: Một số dạng phương trình tích phân tuyến tính nhằm mục tiêu làm quen với công việc nghiên cứu khoa học, tìm hiểu sâu hơn về giải tích hàm đặc biệt và phương trình tích phân tuyến tuyến tính trên không gian Hillnert,...

  pdf85p narrow_12 21-07-2014 74 27   Download

 • Luận văn: Hàm và chuỗi Hilbert nhằm hệ thống hóa và minh họa chi tiết các tính chất cơ bản của hàm và chuỗi Hilbert của modulue, ngoài ra khóa luận còn trình bày về một số kiến thức về hàm đa thức, đa thức số học và có liên hệ với một số bài toán THPT.

  pdf49p narrow_12 21-07-2014 41 10   Download

 • Luận văn: Ứng dụng của đạo hàm để tìm cực trị của hàm số nhằm nghiên cứu tài liệu, giáo trình liên quan đến đạo hàm và cực trị của hàm số để rút ra phương pháp giải cho một số dạng toán và ứng dụng của đạo hàm và tìm cực trị của hàm số.

  pdf75p narrow_12 21-07-2014 175 77   Download

 • Luận văn: Căn và đế của Module nhằm hệ thống hóa các khái niệm về modulue, căn và đế của modulue kèm theo các ví dụ minh họa, nghiên cứu tính chất cơ bản của căn và đế, đi sâu nghiên cứu căn và đế của một số lớp vành, modulue, ngoài ra, khóa luận còn đưa ra hệ thống bài tập nhằm vận dụng và củng cố lý thuyết.

  pdf70p narrow_12 21-07-2014 43 13   Download

Đồng bộ tài khoản