» 

Luận Văn Tốt Nghiệp

Luận văn tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học thực hiện vào học kỳ cuối để tốt nghiệp ra trường. Làm thế nào để chọn đề tài luận văn hay và viết một luận văn tốt nghiệp được đánh giá cao là điều vô cùng quan trọng đối với các bạn sinh viên. Tham khảo các luận văn tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật, CNTT, KHTN, KHXH,.. từ các Trường Đai Học hàng đầu sau đây giúp bạn hoàn thành tốt luận văn ra trường.
  • Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao gồm quá trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ...) trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời cao nhất.

    tranthithanhquy 28-02-2013 4112 478

  • Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử,Bộ tài liệu này cung cấp các luận văn tốt nghiệp về luật chứng khoán cho các bạn tham khảo.

    conchokon 24-10-2013 486 10

  • + Xem thêm 28 BST Luận Văn Tốt Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản