Luật bảo hểm

Xem 1-20 trên 125 kết quả Luật bảo hểm
 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức Bảo hiểm Xã hội hiện nay ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống lao động- Thương binh và Xã hội và Tổng...

  pdf10p xingau5 20-08-2011 309 121   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan về bảo hiểm xã hội - phần 2', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 20-08-2011 230 95   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan về bảo hiểm xã hội - phần 3', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 20-08-2011 230 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan về bảo hiểm xã hội - phần 4', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 20-08-2011 210 80   Download

 • Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp...

  doc21p luuduchoa 10-10-2009 96 37   Download

 • Nghị định số 152/2006/NĐ-CP về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Chính phủ ban hành

  pdf29p luuduchoa 10-10-2009 190 29   Download

 • Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc...

  pdf15p luuduchoa 10-10-2009 198 30   Download

 • Nghị định số 62/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế do Chính phủ ban hành

  pdf11p luuduchoa 10-10-2009 342 29   Download

 • Luật số 25/2008/QH12 về việc bảo hiểm y tế do Quốc hội ban hành

  pdf24p luuduchoa 10-10-2009 127 24   Download

 • Luật số 71/2006/QH11 về bảo hiểm xã hội do Quốc hội ban hành

  pdf46p luuduchoa 10-10-2009 156 21   Download

 • Nghị định số 1 90/2007/NĐ-CP về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Chính phủ ban hành

  pdf18p luuduchoa 10-10-2009 138 18   Download

 • Nghị định số 68/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã bội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Chính phủ ban hành

  pdf28p luuduchoa 10-10-2009 169 11   Download

 • Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH về việc bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  pdf16p luuduchoa 10-10-2009 98 11   Download

 • Lệnh số 23/2008/L-CTN về việc công bố Luật bảo hiểm y tế do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p luuduchoa 10-10-2009 72 9   Download

 • Quyết định số 501/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý, tổ chức thực hiện Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  pdf4p luuduchoa 10-10-2009 48 7   Download

 • Thông báo số 54/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p luuduchoa 10-10-2009 77 6   Download

 • Thông báo số 195/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp về khắc phục hậu quả sự cố sập nhịp dẫn cầu cần thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

  pdf2p luuduchoa 10-10-2009 65 6   Download

 • Công điện 1801/CĐ-TTg về thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ điện

  pdf3p luuduchoa 10-10-2009 82 6   Download

 • Lệnh số 13/2006/L-CTN về việc công bố Luật bảo hiểm xã hội do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p luuduchoa 10-10-2009 52 5   Download

 • Thông báo số 128/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về quản lý quỹ Bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p luuduchoa 10-10-2009 68 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản