Luật bảo hiể

Xem 1-20 trên 20 kết quả Luật bảo hiể
 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Thực trạng và giải pháp với mục đích xem xét một cách có hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện từ khi được thực thi; đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm về pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay.

  pdf24p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 42 20   Download

 • Hiệ n nay chúng ta đang trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiệ n đạ i hó a đất nƣớc. Giai đoạn này đòi hỏi rất cao năng lực sáng tạo của con ngƣời Việt Nam hơn bất kỳ giai đoạn nào khác. Để đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội, ngành Giáo dục đã có sự thay đổi về mọi mặt và đặc biệt là về phƣơng pháp dạy học.

  pdf129p qsczaxewd 19-09-2012 120 49   Download

 • Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ Luật này quy định về chế độ, chính sách và hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi....

  pdf12p leeyounsung 06-08-2012 165 52   Download

 • Theo Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường, công tác cải tạo mỏ và định hướng sử dụng mặt bằng sau khai thác phải được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi được cấp phép khai thác. Tuy nhiên trên thực tế vì nhiều lý do, đa số các mỏ đang khai thác chưa có định hướng sử dụng mặt bằng sau khai thác một cách hữu hiệu hoặc các mỏ đã ngưng khai thác vẫn chưa được cải tạo theo qui chế đóng cửa mỏ.

  pdf10p nhatro75 22-07-2012 91 32   Download

 • Bài dự thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong lực lượng công an Đồng Nai 2015" dưới đây giới thiệu đến các bạn 10 câu hỏi bài tập về luật về phòng cháy chữa cháy như: Luật phòng cháy và chữa cháy được quốc hội thong qua ngày, tháng, năm nào? Tại kỳ họp thứ mấy? Gồm mấy chương, bao nhiêu điều và được sửa đổi, bổ sung vào năm nào? Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Phòng cháy và chữ...

  doc6p napoleon9x 13-10-2015 446 106   Download

 • Sau khi cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời..

  pdf75p trinhnk 11-07-2010 222 104   Download

 • Khoản 1, Điều 12, luật Kinh doanh bảo hiểm quy định: HĐBH là sự thỏa thuận giữa người tham gia/mua BH và người BH, theo đó, người tham gia BH phải đóng phí, người BH phải trả tiền cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được BH khi xảy ra sự kiện BH.

  ppt85p lehoang_0104 01-09-2011 151 47   Download

 • Thông tư số 28/1999/TT-BLĐTBXH về quy định người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/09/1999 của Chính phủ quy định người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

  pdf30p lybangbang 10-10-2009 51 5   Download

 • Nghị định 79/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành

  pdf22p lybangbang 10-10-2009 50 5   Download

 • Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 và chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020.

  pdf15p nanghonghoang 27-03-2014 22 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, qua đó làm sáng tỏ các luận cứ khoa học về quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí. Trên cơ sở đó, xây dựng và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế bảo hộ đối với tác phẩm báo chí tại Việt Nam hiện nay.

  pdf45p truongtien_04 10-03-2018 0 0   Download

 • Khái niệm về nhãn hiệu: Theo hiệp hội Marketing Hoa Kỳ: Nhãn hiệu là một cái tên, từ ngữ, ký hiệu, biểu tượng hoặc hình vẽ, kiểu thiết kế... hoặc tập hợp các yếu tố trên nhằm xác định và phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một người bán hoặc nhóm người bán với hàng hoá và dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh.

  doc16p phuongbangh 24-03-2010 296 87   Download

 • Giới thiệu về Ban Giải Quyết Tranh Chấp của WorkCover (WorkCover WA Dispute Resolution Directorate) Ban Giải Quyết Tranh Chấp (Dispute Resolution Directorate - DRD) xét xử và giải quyết những tranh chấp xảy ra giữa các bên trong hệ thống bồi thường lao động.

  pdf12p neohindman 03-09-2012 78 30   Download

 • Triết học chính trị – quyền lực được xác lập dựa trên sự hiể Triết học chính trị – quyền lực được xác lập dựa trên sự hiểu biết bản chất con người Cách đặt vấn đề như thế thể hiện ước muốn của Hobbes xây dựng “khoa học về quyền lực” thực sự cần thiết, nhằm đảm bảo cho con người quyền thiêng liêng nhất là quyền được sống trong hòa bình.

  pdf20p thiuyen2 12-08-2011 76 22   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ các khái niệm trẻ em, quyền trẻ em và lao động trẻ em, đồng thời phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về lao động trẻ em và những vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định đó trong thực tiễn.

  pdf7p emvaolop1 07-03-2015 30 6   Download

 • Thông tư số 28/1999/TT-BTCCBCP về chế độ thôi việc đối với cán bộ công chức do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ công chức

  pdf8p ngankhanh 10-10-2009 86 2   Download

 • Quyết định 2112/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 755/QĐ-TTg.

  pdf8p nanghonghoang 28-03-2014 16 1   Download

 • Quyết định 2112/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 755/QĐ-TTg.

  pdf8p nanghonghoang 26-03-2014 16 0   Download

 • Hệ thống Quản lý Môi trường : là các biện pháp hành động nham thực hiện công tác quản lý môi ̣ trương củ a Nhà nước thông qua các công cụ quản lý, bao gồm: Các công cụ chính sách, pháp luật; Các công cụ kinh tế; Các công cụ khoa học & công nghệ; Các công cụ giáo dục, nâng cao nhận thức.

  pdf14p boy_them_yeu 04-07-2013 82 21   Download

 • Cuốn sách “Canh tác nương rẫy và phục hồi rừng sau nương rẫy ở Việt Nam” giới thiệu tới người đọc những quy luật và đặc điểm của canh tác nương rẫy và khả năng phục hồi rừng sau canh tác nương rẫy ở nước ta. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung phần “Canh tác nương rẫy” bao gồm: Những quan niệm và hiểu biết về canh tác nương rẫy truyền thống, canh tác nương rẫy ở Việt Nam.

  pdf126p tsmttc_005 21-06-2015 45 19   Download

Đồng bộ tài khoản