» 

Luật đất đai 2013

 • Luật Đất Đai 2013

  Tài liệu Luật Đất đai mang số hiệu 13/2003/QH11 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

  doc 95p tegieng010101 02-06-2014 50 7

 • Luật số 45/2013/QH13

  Luật số 45/2013/QH13 Luật đất đai 2013. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong luật này.

  doc 111p bumbumkin 24-06-2014 14 4

 • Luật đất đai số 45/2013/QH13

  Luật đất đai số 45/2013/QH13 trình bày những quy định chung, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính và điều tra cơ bản về luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,...

  pdf 123p nguyenkhacgiang2312 05-06-2014 16 2

 • Đề thi có đáp án môn Luật Đất đai năm 2013

  Câu 1: Nhận định sau đây đúng hay sai? a) Chủ sở hữu Đất đai có quyền định đoạt đất bằng cách bán, tặng cho đất.b) Người đang sử dụng đất nếu có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

  doc 3p caocaola 14-06-2013 387 96

 • Văn bản quy phạm pháp luật 04/2013/TT-BTNMT Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  Thông tư này quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường , cán bộ địa chính, xã

  pdf 27p tapuaxinhdep 17-05-2013 243 105

 • Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 Vĩnh Long

  Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  doc 4p bumbumkin 24-06-2014 3 0

 • Quyết định 16/2013/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

  Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Quy định tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc 7p bumbumkin 24-06-2014 4 0

 • Quyết định 2174/QĐ-TTg năm 2013

  Quyết định 2174/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án "Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc 8p bumbumkin 24-06-2014 2 0

 • Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị thay thế lĩnh vực Đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

  pdf 86p tanhthanhthanh23 17-04-2014 2 0

 • Quyết định 79/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 79/2013/QĐ-UBND về Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai tại các xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  doc 46p bumbumkin 24-06-2014 2 0

 • Kế hoạch số 1530/KH-UBND 2013

  Kế hoạch số 1530/KH-UBND 2013 thực hiện chương trình hành động đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

  pdf 18p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 5 0

 • Quyết định 43/2013/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định 43/2013/QĐ-UBND về việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  doc 7p bumbumkin 24-06-2014 2 0

 • Quyết định 28/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung bảng giá các loại đất năm 2013.

  pdf 7p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 3 0

 • Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

  Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong chỉ thị này.

  pdf 4p buitubt 05-03-2014 4 0

 • Quyết định số 221/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 221/2013/QĐ-UBND qui định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  pdf 18p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 3 0

 • Kế hoạch số 40/KH-UBND 2013

  Kế hoạch số 40/KH-UBND về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

  pdf 32p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 3 0

 • Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

  pdf 18p tanhthanhthanh23 17-04-2014 1 0

 • Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục kê khai đăng ký, xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo dự án Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 2483/QĐ-UBND.

  doc 3p bumbumkin 24-06-2014 3 0

 • Quyết định số 1241/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 1241/QĐ-UBND 2013 ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về đất đai của ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

  pdf 17p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 4 0

 • Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

  pdf 4p hoamai_do 01-02-2013 321 142

 • + Xem thêm 293 Luật đất đai 2013 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản