Luật Đất đai 2013

Xem 1-20 trên 297 kết quả Luật Đất đai 2013
 • Tài liệu Luật Đất đai mang số hiệu 13/2003/QH11 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

  doc95p tegieng010101 02-06-2014 84 19   Download

 • Bài giảng chuyên đề: Một số nội dung cơ bản Luật đất đai năm 2013 gồm 3 phần. Nội dung trình bày sự cần thiết ban hành và bố cục luật đất đai, một số nội dung cơ bản của luật đất đai và tổ chức thực hiện luật đất đai.

  ppt39p trungkienhaidoi4 16-12-2014 54 35   Download

 • Luật đất đai số 45/2013/QH13 trình bày những quy định chung, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính và điều tra cơ bản về luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,...

  pdf123p nguyenkhacgiang2312 05-06-2014 33 7   Download

 • Luật số 45/2013/QH13 Luật đất đai 2013. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong luật này.

  doc111p bumbumkin 24-06-2014 19 6   Download

 • Chuyên đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm làm rõ về một số vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai 2013. Tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những vấn đề trên.

  doc19p hobannguyendinh 11-04-2015 14 6   Download

 • Câu 1: Nhận định sau đây đúng hay sai? a) Chủ sở hữu Đất đai có quyền định đoạt đất bằng cách bán, tặng cho đất.b) Người đang sử dụng đất nếu có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

  doc3p caocaola 14-06-2013 546 142   Download

 • Thông tư này quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường , cán bộ địa chính, xã

  pdf27p tapuaxinhdep 17-05-2013 254 110   Download

 • Luật 45/2013/QH13 Luật đất đai. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai.

  pdf124p kubin0hoangtu 21-09-2014 20 6   Download

 • Quyết định 2174/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án "Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc8p bumbumkin 24-06-2014 8 2   Download

 • Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong chỉ thị này.

  pdf4p buitubt 05-03-2014 9 1   Download

 • Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung bảng giá các loại đất năm 2013.

  pdf7p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 6 1   Download

 • Quyết định số 1241/QĐ-UBND 2013 ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về đất đai của ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

  pdf17p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 8 1   Download

 • Quyết định 79/2013/QĐ-UBND về Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai tại các xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  doc46p bumbumkin 24-06-2014 8 1   Download

 • Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Quy định tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc7p bumbumkin 24-06-2014 10 1   Download

 • Nghị định Số: 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  doc15p cancer_em 20-11-2014 7 1   Download

 • Kế hoạch số 40/KH-UBND về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

  pdf32p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 6 0   Download

 • Quyết định số 221/2013/QĐ-UBND qui định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  pdf18p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 5 0   Download

 • Kế hoạch số 1530/KH-UBND 2013 thực hiện chương trình hành động đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

  pdf18p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 13 0   Download

 • Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị thay thế lĩnh vực Đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

  pdf86p tanhthanhthanh23 17-04-2014 2 0   Download

 • Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

  pdf18p tanhthanhthanh23 17-04-2014 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản