» 

Luật đất đai

 • Bài giảng môn Luật Đất đai: Bài 5, 6&7 - TS. Đặng Anh Quân

  Bài giảng môn Luật Đất đai: Bài 5, 6&7 có nội dung trình bày về quyền của người sử dụng đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất, đảm bảo thi hành pháp luật đất đai, câu hỏi và bài tập ôn tập và một số nội dung liên quan khác.

  ppt 50p connhangheo91 30-06-2014 15 4

 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển

  Luận án Tiến sĩ Luật học: Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển làm rõ thực trạng hiện nay của hệ thống đăng ký đất đai Việt Nam thông qua việc phân tích các quy định pháp luật điều chỉnh hệ thống và thực tế áp dụng các quy định này trong hoạt động đăng lý đất đai và đề xuất giải pháp.

  pdf 315p luanan014 17-07-2014 10 4

 • Bài giảng Luật đất đai - Bài 7

  Bài 7 Thanh tra đất đai, xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo về đất đai thuộc bài giảng luật đất đai nhằm trình bày về thanh tra đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính về đất đai.

  pdf 10p good_12 30-06-2014 11 4

 • Bài giảng Luật Đất đai: Bài 4 - TS. Đặng Anh Quân

  Bài giảng Luật Đất đai: Bài 4 - Điều phối đất đai có nội dung trình bày về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển hình thức sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  ppt 40p connhangheo91 30-06-2014 26 3

 • Báo cáo "Mối quan hệ giữa các quy định về chủ quyền sử dụng đất trong bộ luật dân sự với các quy định của pháp luật đất đai "

  Hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự. Đối với các quy định về chuyển quyền sử dụng đất được ghi nhận tại phần V của Bộ luật dân sự, có tác giả đề nghị huỷ toàn bộ các chương này chuyển giao nó cho luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan đến đất đai.(1) Mặt...

  pdf 8p bravetocxu 26-04-2013 17 2

 • Bài giảng Luật đất đai - Bài 5: Quyền của người sử dụng đất

  Bài giảng Luật đất đai Bài 5: Quyền của người sử dụng đất nhằm trình bày về quyền chung của người sử dụng đất, quyền giao dịch quyền sử dụng đất của người sử dụng đất, quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, quyền được giao khoán đất của các nông lâm trường quốc doanh.

  pdf 76p good_12 30-06-2014 4 2

 • Bài giảng Luật đất đai - Bài 6: Nghĩa vụ của người sử dụng đất

  Nội dung trình bày trong bài 6 Nghĩa vụ của người sử dụng đất thuộc bài giảng luật đất đai nhằm trình bày về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đât, căn cứ để tính sử dụng đất.

  pdf 90p good_12 30-06-2014 2 2

 • Luật đất đai số 45/2013/QH13

  Luật đất đai số 45/2013/QH13 trình bày những quy định chung, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính và điều tra cơ bản về luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,...

  pdf 123p nguyenkhacgiang2312 05-06-2014 16 2

 • Báo cáo " Các nội dung chủ yếu của luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001 "

  Các nội dung chủ yếu của luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001. Theo quy định của pháp luật hiện hành,(2) trách nhiệm của doanh nghiệp gồm ba nhóm: trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; trách nhiệm bảo đảm sức khoẻ cho người lao động và trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  pdf 7p bravetocxu 26-04-2013 10 1

 • Giáo trình pháp luật đất đai

  Đất đai là một trong những yếu tố cấu thành nên lãnh thổ quốc gia. Vì vậy việc xâm phạm đất đai là xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, để bảo vệ chủ quyền đó Nhà nước phải luôn luôn thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ đất đai để khỏi có sự xâm phạm từ bên ngoài.

  pdf 101p phuocql31 18-12-2009 3546 1862

 • Tổng hợp một số bài tập tình huống luật đất đai

  Hiện nay, bố mẹ tôi đi làm thuê ở trong miền nam, để đất đai cho chúng tôi quản lý, sử dụng hàng năm chúng tôi vẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và thủy lợi phí. Nhưng tháng 01/2005, hội nghị thôn đã ra quyết định thu hồi đất của bố mẹ tôi.

  doc 7p nghiemvanhaicg 06-12-2009 1371 464

 • Luật đất đai 2003

  Đất đai là đối tượng phân chia và giữ vai trò quan tọng trong việc quyết định sự phân bố va định hướng phát triển của tất cả các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường vùng đô thị . Để quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả,

  doc 95p l0veng0c 30-10-2009 1504 371

 • LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI

  1. Việc quản lý và sử dụng đất đai phải tuân theo quy định của Luật này. Trường hợp Luật này không quy định thì áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

  pdf 74p lananh 07-07-2009 598 228

 • Đổi mới hệ thống tài chính đất đai là trọng tâm của đổi mới trong luật đất đai 2003

  Nhu cầu hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về đất đai, ..... đất, tư vấn giá đất phục vụ nhu cầu của quản lý nhà nước và nhu cầu của người sử .Chức năng của môi trường tự nhiên trên trái đất là tạo cân bằng sinh thái nhằm duy trì sự sống và hoạt động bình thường của con người cũng như sinh vật.

  pdf 8p hongle 24-06-2009 443 154

 • Dự thảo sửa đổi ,bổ sung một số điều của luật đất đai năm 2003

  Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

  pdf 29p phuocql31 07-11-2009 268 111

 • Đề thi có đáp án môn Luật Đất đai năm 2013

  Câu 1: Nhận định sau đây đúng hay sai? a) Chủ sở hữu Đất đai có quyền định đoạt đất bằng cách bán, tặng cho đất.b) Người đang sử dụng đất nếu có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

  doc 3p caocaola 14-06-2013 391 97

 • Luật về Đất đai do QH ban hành

  Luật Đất đai

  doc 17p chanhson 19-08-2009 710 70

 • Luận văn: Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  Những yếu kém trong công tác quản lý và sử dụng đất nói chung cũng như những yếu kém trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai nói riêng có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng từ sự hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật đất đai và việc áp dụng pháp luật

  pdf 129p dellvietnam 23-08-2012 126 66

 • Luật Đất đai số 24-L/CTN ngày 14/07/1993

  Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là bộ phận hợp thành của môi trường sống, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là địa bàn phân bố dân cư và tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội.

  pdf 24p lawbds8 22-11-2009 141 52

 • Tiếp cận đất đai: Nhà đầu tư sẽ “dễ thở” hơn?

  Hiện tại, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn quy định rằng nhà đầu tư phải tự thỏa thuận với người sử dụng đất khi muốn triển khai dự án đầu tư; nhà nước chỉ quyết định thu hồi đối với một số dự án đầu tư quan trọng. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản tới đây có thể sẽ cảm thấy “dễ thở” hơn với các quy định mới về tiếp cận đất đai,...

  pdf 3p bibocumi20 13-12-2012 63 28

 • + Xem thêm 2484 Luật đất đai khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản