Luật Dầu khí

Xem 1-20 trên 1248 kết quả Luật Dầu khí
 • Hoạt động dầu khí phải tuân thủ các quy định của Luật dầu khí và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật dầu khí và quy định khác của pháp luật Việt Nam về cùng một vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động dầu khí thì áp dụng theo quy định của Luật dầu khí. Trong trường hợp Luật dầu khí và các quy định khác của pháp luật Việt Nam chưa quy định về vấn đề cụ thể liên quan...

  pdf6p truongdoan 10-07-2009 274 83   Download

 • Tài liệu Luật Dầu khí này giúp bạn nắm bắt những quy định cũng như những kiến thức liên quan đến dầu khí. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

  doc18p nguyenhaohung1988 14-11-2010 147 43   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí số 10/2008/QH12 ngày 3 - 6 - 2008 của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.

  doc6p nguyenhaohung1988 14-11-2010 121 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 48/2000/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành luật dầu khí do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p lawdt9 02-12-2009 62 14   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992. Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

  pdf8p haidang 11-06-2009 311 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản quy phạm pháp luật33/2013/nđ-cpban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf70p tapuaxinhdep 19-05-2013 36 3   Download

 • Hướng dẫn luật đấu thầu, Nghị định hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng. Nguyên tắc: KHĐT phải được người có thẩm quyền phê duyệt sau khi có quyết định đầu tư.Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số.......

  pdf73p quanghai 17-03-2009 1066 470   Download

 • Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở Việt Nam được bắt đầu từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, nhưng hoạt động tìm kiếm thăm dò chỉ thực sự được triển khai mạnh mẽ từ khi thành lập Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam vào năm 1975. Sau 30 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Dầu khí Việt đã có những bước tiến vượt bậc, nhất là từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Nhà nước ban hành (29/12/1987), ...

  pdf24p nguyenkimluong 18-04-2011 346 157   Download

 • Bảo đảm đầu tư là một nội dung vô cùng quan trọng mang tính chất đãi ngộ tối huệ quốc được quy định cụ thể trong Luật đầu tư năm 2005. Đây là điều kiện mà các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu khi quyết định đầu tư. Nó giúp các nhà đầu tư yên tâm vì lợi ích được đảm bảo

  pdf6p meoconlaoca 25-06-2011 254 121   Download

 • Thông tư 32/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

  pdf30p strips 07-08-2009 393 66   Download

 • Giáo trình địa chất dầu khí do nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh phát hành. Cấu trúc của giáo trình được chia thành hai phần. Phần 2 gồm 3 chương còn lại với nội dung cụ thể như sau: Chương 6 trình bày về vấn đề phân loại các dạng tích dầu khí chính theo nguồn gốc. Chương 7 đề cập đến sự duy chuyển của hydrocacbon trong vỏ trái đất, sự hình thành và phá hủy các tích tụ dầu.

  pdf113p caucamtu 24-04-2014 132 73   Download

 • Nghị định 48/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí do Chính phủ ban hành

  pdf24p truongvu 10-10-2009 102 23   Download

 • Đề tài Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư Việt Nam năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO nhằm giới thiệu tổng quan về pháp luật đầu tư và luật đầu tư Việt Nam năm 2005. Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Những biện pháp nhằm tăng cường thực thi luật đầu tư năm 2005.

  pdf91p acc_12 03-04-2014 76 34   Download

 • Quy hoạch khí tổng thể (Gas Master Plan) đến năm 2010 Việt Nam bắt đầu khai thác khí từ năm 1981 (mỏ khí Tiền Hải C - Thái Bình) và khai thác dầu cùng với khí đồng hành từ năm 1986 (mỏ Bạch Hổ ở thềm lục địa phía Nam). Sau khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành vào năm 1987

  pdf78p beembank123 19-06-2013 89 23   Download

 • Chiến lược dầu khí của Liên bang Nga và triển vọng hợp tác Việt – Nga tới năm 2020. Tuy thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1975, nhưng phải đến những năm 1990, quan hệ hợp tác kinh tế và hoạt động thương mại giữa Việt Nam và CHLB Đức mới phát triển mạnh mẽ. Việt Nam và Đức đã ký kết nhiều hiệp định kinh tế thương mại quan trọng như:

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 55 15   Download

 • Thông tư 48/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

  doc49p tuuyen 17-08-2009 191 12   Download

 • Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

  doc3p anhphuong 17-08-2009 73 6   Download

 • Để bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí nhằm phát triển kinh tế quốc dân, mở rộng hợp tác với nước ngoài; Căn cứ vào các điều 17, 29 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong phạm vi l•nh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều...

  pdf10p abcdef_44 31-10-2011 38 4   Download

 • Nghị định số: 95/2015/ND-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008. Mời các bạn tham khảo.

  pdf46p nhansinhaoanh_03 22-10-2015 16 1   Download

 • Công văn về việc không thu thuế đối với tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí nhập khẩu

  doc1p anhphuong 17-08-2009 81 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản