Luật Đê điều

Xem 1-20 trên 4398 kết quả Luật Đê điều
 • Tài liệu tham khảo Luật đê điều của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

  doc22p huuhongtl 28-08-2010 138 30   Download

 • "Luật đê điều" quy định về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf16p doinhugiobay_00 05-11-2015 22 3   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật đê điều", phần 2 trình bày các nội dung: Quy hoạch, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều; quy hoạch đê điều; Bảo vệ và sử dụng đê điều, hệ đê, lực lượng trực tiếp quản lý đê điều, trách nhiệm của nhà nước về đê điều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p doinhugiobay_00 05-11-2015 15 3   Download

 • Luật này quy định về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều

  doc20p meomeo 10-05-2009 267 78   Download

 • 11.

  pdf16p truongdoan 10-07-2009 465 57   Download

 • LUẬT ĐÊ ĐIỀU CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 79/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về đê điều. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH

  pdf20p xingau4 12-08-2011 129 8   Download

 • Đê điều là công trình quan trọng được nhân dân ta xây dựng, giữ gìn, tu bổ qua nhiều thế hệ nhằm ngăn nước lũ, nước biển, bảo vệ tính mạng của nhân dân, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tập thể và cá nhân.

  pdf0p hoangly 24-06-2009 363 64   Download

 • Luật đê điều

  doc20p anvietcanh 15-10-2009 60 5   Download

 • Ebook Pháp lệnh đê điều và văn bản có liên quan được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của đông đảo bạn đọc về lĩnh vực này. Sách được chia làm 2 phần. Sau đây là phần 1 ebook.

  pdf47p talata_5 12-01-2015 36 4   Download

 • Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 "Pháp lệnh đê điều và văn bản có liên quan" nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của đông đảo bạn đọc về lĩnh vực này. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf47p talata_5 12-01-2015 22 4   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về đê điều.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf23p abcdef_42 01-11-2011 41 3   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ; Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định...

  pdf5p abcdef_42 02-11-2011 33 2   Download

 • Luật số: 79/2006/QH 11 về đê điều; căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về đê điều;...

  pdf15p dangvanhuy2509 14-05-2016 7 0   Download

 • Nghị định số: 113/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;...

  doc14p dangvanhuy2509 14-05-2016 23 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận có liên quan đến thủ tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung của toàn án; phân tích, nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật để trả hồ sơ điều tra bổ sung của tòa án; đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và thủ tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án.

  pdf0p nguyetdong1 13-04-2017 1 0   Download

 • Động cơ một chiều được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thực tiễn, vì vậy có rất nhiều đề tài thiết kế bộ điều khiển cho động cơ một chiều và được đề cập rất nhiều trên các sách báo, tạp trí và internet. Việc ứng dụng động cơ DC vào sản xuất cũn

  pdf94p chieuwindows23 01-06-2013 262 152   Download

 • Như chúng ta biết, trong hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, Nhà nước Việt Nam đã ban hành một khối lượng rất lớn các văn bản quy phạm pháp luật để điều hành và quản lý xã hội, quản lý Nhà nước. Quản lý Nhà nước bằng pháp luật là một nguyên tắc rất quan trọng của Hiến pháp Việt Nam - đạo luật cơ bản của Nhà nước và đã được thực thi trong thực tế.

  doc20p missvn_huonganh 03-10-2010 371 143   Download

 • Khái niệm Trước hết, qui phạm được hiểu là điều qui định chặt chẽ phải tuân theo. Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn thường gặp những khái niệm như qui phạm đạo đức, qui phạm pháp luật. Tuy nhiên, khác với qui phạm đạo đức, qui phạm pháp luật được ban hành bởi nhà nước và mang tính cưỡng chế nhà nước.

  pdf28p thiuyen3 16-08-2011 225 88   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn "Sổ tay pháp luật của Điều tra viên" của tác giả Nguyễn Ngọc Anh sau đây. Các thuật ngữ trong cuốn sách được làm rõ từ khái niệm, căn cứ pháp luật và có ví dụ minh hoạ, tạo cho nội dung cuốn sách có sự sống động, gần gũi với thực tiễn, dễ hiểu.

  pdf149p lalala7 07-12-2015 64 36   Download

 • Con người tồn tại được là nhờ lao động sản xuất. Để lao động sản xuất được, con người phải liên kết với nhau thành tập thể, thành xã hội. Gắn với xã hội vừa vì lợi ích của bản thân vừa vì lợi ích của xã hội. Tuy nhiên, mỗi cá nhân do môi trường hoàn cảnh sinh sống mà có những nhân cách khác nhau. Nhân cách đó có thể phù hợp hoặc đi người lại lợi ích của tập thể, của xã hội.

  doc9p mtngocquy 22-10-2011 131 33   Download

Đồng bộ tài khoản