Luật Đường sắt

Xem 1-20 trên 482 kết quả Luật Đường sắt
 • Tham khảo tài liệu 'luật đường sắt số 35/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p truongdoan 10-07-2009 429 70   Download

 • Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 do Quốc hội ban hành

  pdf47p lawgtvt4 26-11-2009 188 59   Download

 • "Luật đường sắt" quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông đường sắt, kinh doanh đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách "Luật đường sắt" để cùng nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf50p doinhugiobay_06 09-12-2015 23 3   Download

 • Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt

  doc48p catbui 27-05-2009 762 123   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật đường sắt", phần 2 giới thiệu tới người đọc các quy định về đường sắt đô thị; tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf49p doinhugiobay_06 09-12-2015 30 5   Download

 • Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt.

  doc5p catbui 01-06-2009 470 26   Download

 • Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt

  doc9p catbui 01-06-2009 210 24   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt về kết cấu hạ tầng đường sắt; đường sắt đô thị; kinh doanh đường sắt; quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư; miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội; danh mục hàng nguy hiểm và việc vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chín...

  doc12p catbui 01-06-2009 425 58   Download

 • Nghị định thư về Hội nghị đường sắt biên giới giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Đường sắt nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  pdf11p lawgtvt10 26-11-2009 108 18   Download

 • Câu 1 (5đ): Tổng công ty đường sắt Việt Nam muốn tổ chức thực hiện dự án đường sắt Lâm Đồng Bình Thuận bằng vốn tín dụng nước ngoài do nhà nước bảo lãnh với quy mô là 2 tỷ USD. Hãy cho biết: a) Dự án nêu trên thuộc nhóm dự án nào?

  doc2p caocaola 13-06-2013 39 10   Download

 • Công văn 1060/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký xếp công ty hạng I đối với công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 78 4   Download

 • Thông tư số: 62/2015/TT-BGTVT quy định về đường ngang; căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...

  pdf50p codon_05 15-12-2015 12 1   Download

 • Thông tư số: 24/2015/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - giá chuyển hướng toa xe - yêu cầu kỹ thuật; căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

  pdf21p codon_06 09-01-2016 6 1   Download

 • Thông tư số: 78/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia; căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;...

  pdf15p codon_02 27-11-2015 9 0   Download

 • Thông tư số: 83/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia; căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;...

  pdf27p codon_02 27-11-2015 18 0   Download

 • Thông tư số: 40/2015/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt; căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...

  pdf6p codon_05 15-12-2015 9 0   Download

 • Thông tư số: 63/2015/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; căn cứ Luật Đường sắt năm 2005; căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;...

  pdf22p codon_05 15-12-2015 10 0   Download

 • Thông tư số: 56/2013/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách; căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;...

  pdf3p codon_05 15-12-2015 26 0   Download

 • Nghị định số: 14/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường sắt; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;...

  pdf77p codon_06 09-01-2016 9 0   Download

 • Thông tư số: 05/2015/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị; căn cứ Luật đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường sắt;...

  pdf4p codon_06 09-01-2016 9 0   Download

Đồng bộ tài khoản