» 

Luật Giám định Tư Pháp

 • Một số kinh nghiệm pháp luật của Cộng hòa Pháp về giám định tư pháp

  Nhằm phục vụ cho việc xây dựng Luật Giám định tư pháp, ngày 26 và sáng 27 tháng 5 năm 2011, Nhà Pháp luật Việt-Pháp đã phối hợp với Vụ Bổ trợ Tư pháp tổ chức Tọa đàm về dự thảo Luật Giám định tư pháp với sự tham gia của bà Sylvie Menotti, Tổng Thư ký Chánh án Tòa án Tư pháp tối cao Cộng hòa Pháp. Dưới đây là tổng hợp một số nội dung chính được trao đổi tại Tọa đàm liên...

  pdf 9p dontetvui 20-01-2013 20 7

 • Pháp lệnh Giám định tư pháp

  Giám định tư pháp là việc sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ án) do người giám định tư pháp thực hiện theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nhằm phục vụ cho việc giải quyết...

  doc 15p meomeo 13-05-2009 812 65

 • Quyết định số 1549/QĐ-TTg

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf 11p oggianoel 09-01-2013 17 3

 • Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tỉnh Lâm Đồng

  Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong chỉ thị này.

  pdf 3p thanhdieutran 14-04-2014 3 0

 • Quyết định số 831/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 831/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong quản lý về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  pdf 11p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 3 0

 • Quyết định số 2945/QĐ-BTP

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2012 VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” VÀ LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf 4p mungtetmoi 21-01-2013 326 175

 • Quyết định số 15/QĐ-BCĐGĐTP

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

  pdf 10p meocontreocay 29-05-2011 27 4

 • Quyết định số 01/2004/QĐ-UB

  Quyết định số 01/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf 17p manhquynh 10-10-2009 41 3

 • Quyết định số 14/QĐ-BCĐGĐTP

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

  pdf 19p meocontreocay 29-05-2011 23 3

 • THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y

  Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐCP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp; Căn cứ...

  pdf 5p abcdef_42 02-11-2011 32 2

 • Thông tư số 04/2014/TT-BXD

  Thông tư số 04/2014/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho những ai đang hoạt động trong ngành Xây dựng.

  pdf 13p nguyenkhacgiang2312 05-06-2014 4 1

 • Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

  pdf 2p thanhdieutran 14-04-2014 3 0

 • Quyết định 56/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 56/2013/QĐ-UBND Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020”.

  pdf 19p nanghonghoang 27-03-2014 1 0

 • Quyết định 61/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 61/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf 5p thanhdieutran 14-04-2014 4 0

 • Quyết định 01/2014/QĐ-TTg

  Quyết định 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf 6p thanhdieutran 14-04-2014 2 0

 • Quyết định 24/2013/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

  Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf 6p nanghonghoang 27-03-2014 1 0

 • Quyết định 219/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 219/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  pdf 6p thanhpham11 12-03-2014 6 0

 • Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL

  Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành.

  pdf 6p buitubt 06-03-2014 2 0

 • Văn bản quyết định số 14/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf 14p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 0 0

 • Thông tư 24/2013/TT-BTTTT

  Thông tư 24/2013/TT-BTTTT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf 6p thanhdieutran 14-04-2014 5 0

 • + Xem thêm 388 Luật Giám định Tư Pháp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản