Luật giám sát đầu tư

Xem 1-20 trên 196 kết quả Luật giám sát đầu tư
 • Bài giảng Vai trò của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, giám sát của Hội đồng nhân dân TPHCM theo Luật Tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 2003, một số kinh nghiệm.

  pdf16p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 16 2   Download

 • Luật này quy định về họa động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

  doc18p lawcao 21-09-2009 381 89   Download

 • Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

  doc16p uyenson 19-08-2009 415 55   Download

 • Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ban thường trực Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng

  pdf18p lawdt3 02-12-2009 246 34   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 5

  pdf15p hoamai_do 01-02-2013 27 3   Download

 • Thông tư số 13/2010/TT-BKH về việc quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, căn cứ Luật đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p dungkt77506 12-10-2015 11 0   Download

 • “LÀM ĐÚNG, LÀM TỐT NGAY TỪ ĐẦU” (ISO 9000) - CÁCH TRÌNH BÀY SẼ KẾT HỢP VĂN BẢN PHÁP QUY VÀ NHỮNG THỰC TIỄN VỀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỂ HIỂU VÀ RÚT KINH NGHIỆM. - 5 TIÊU CHÍ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (THEO LUẬT XÂY DỰNG) LÀ: TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, GIÁ THÀNH, AN TOÀN VÀ ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG. - 4 NỘI DUNG CỦA GS LÀ: KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO, ĐÁNH GIÁ - CHUYỂN TỪ CƠ CHẾ “THANH TRA” SANG CƠ CHẾ “GIÁM SÁT”...

  pdf40p vitconhamchoi 04-08-2011 742 359   Download

 • Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và giám sát xây dựng công trình

  doc1p catbui 01-06-2009 688 293   Download

 • Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và giám sát xây dựng công trình

  doc75p catbui 02-06-2009 682 262   Download

 • CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật xây dựng ngày 16 tháng 11 năm 2003. - Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004.

  pdf6p hoathietmoclan 09-10-2011 417 157   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ TẠI CỘNG ĐỒNG CẤP XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  pdf2p duongphuongtim 23-04-2013 332 103   Download

 • Quy chế này qui định nguyên tắc và nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán đối với các thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.

  pdf27p phananh 24-06-2009 269 93   Download

 • Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf16p lawdt4 02-12-2009 415 45   Download

 • Quyết định 731/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

  pdf86p trucsinh 19-08-2009 282 35   Download

 • Quy định của pháp luật về vai trò và trách nhiệm của Quốc hội đối với đầu tư công Giám sát đầu tư công bao gồm giám sát việc sử dụng các nguồn vốn của nhà nước đầu tư vào các công trình, dự án kinh tế - xã hội. Hàng năm, đầu tư công được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách chiếm tỷ lệ khoảng trên 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để tăng cường hoạt động giám sát nhằm quản lý, chống thất thoát và lãng phí...

  pdf4p manutd1907 17-09-2012 64 20   Download

 • Quyết định 1121/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp

  pdf25p trucsinh 19-08-2009 203 18   Download

 • Bài giảng Tổng quan về quản lý dự án và giám sát thi công cung cấp những nội dung chính sau: Khái niệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; phân loại dự án, hình thức quản lý dự án; điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng; văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án và giám sát thi công; trình tự quản lý dự án đầu tư xây dựng; các nội dung giám sát thi công xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf90p tangtuy08 19-04-2016 45 18   Download

 • Nội dung chuyên đề gồm có: 1.Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình; 2.Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám thi công xây dựng công trình; 3.Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công xây dựng công trình; chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; 4.Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công xây dựng công trình.

  doc61p anvuongbg 25-08-2015 40 16   Download

 • Quyết định 521/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

  doc1p thienthan 19-08-2009 121 13   Download

 • Quyết định 937/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

  pdf33p trucsinh 19-08-2009 91 11   Download

Đồng bộ tài khoản