Luật Giao dịch điện tử

Tham khảo và download 21 Luật Giao dịch điện tử chọn lọc sau:
 • Luật Giao dịch điện tử quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

  doc17p meomeo 10-05-2009 570 185   Download

 • Bài giảng Hợp đồng thương mại điện tử trình bày tổng quan về hợp đồng điện tử; một số hợp đồng điện tử phổ biến; áp dụng Chữ ký số vào hợp đồng điện tử và một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng thương mại điện tử.

  ppt59p giraffe_6390 29-09-2010 556 163   Download

 • Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

  pdf15p kieuoanh 16-09-2009 139 46   Download

 • Nghị định Số: 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Luật này do Chính phủ ban hành căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ.

  pdf31p kieuoanh 16-09-2009 156 40   Download

 • Giáo trình Thương mại điện tử căn bản có kết cấu gồm 6 chương. Nội dung giáo trình lần lượt trình bày tổng quan về thương mại điện tử, giao dịch điện tử, marketing điện tử, rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, luật điều chỉnh thương mại điện tử.

  doc609p acctailieu_1 25-09-2013 650 205   Download

 • Thông tư Số: 209/2010/TT-BTC Thông tư quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Thông tư ban hành căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

  pdf14p quadau_haudau 28-01-2011 111 32   Download

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2007 đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về môi trường vĩ mô cho thương mại điện tử cũng như tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Những cơ hội và thách thức đặt ra trong bối cảnh Việt Nam.

  pdf244p kieuoanh 15-09-2009 323 154   Download

 • Bài giảng Luật thương mại điện tử do ThS. Định Thị Thanh Nhàn thực hiện. Nội dung bài giảng trình bày về khái niệm thương mại điện tử, phân loại, lợi ích, các loại hình, thách thức, quản lý,...của thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt106p thachoem88 02-12-2010 573 172   Download

 • Nghị định Số: 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. Nghị định này do Chính phủ ban hành căn cứ vào Luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

  pdf10p trongthuy 18-08-2009 161 43   Download

 • Nghị định Số: 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005.

  doc8p trongthuy 18-08-2009 168 22   Download

 • Ebook Pháp luật về thương mại điện tử giới thiệu với bạn đọc các nội dung cơ bản sau: Pháp luật và Internet; xét sử và xung đột pháp luật; thừa nhận pháp lý đối với dữ liệu và chữ ký điện tử; sáng chế, bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ; tranh chấp về tên miền;...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p bttanh4084857 19-12-2010 329 138   Download

 • "Ebook Luật Giao dịch điện tử" trình bày về những quy định chung; thông điệp dữ liệu; chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử; giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong giao dịch điện tử; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong luật Giao dịch điện tử.

  pdf42p muaxuan102 26-02-2013 79 22   Download

 • Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử của thạc sĩ Trần Đoàn Hạnh, dành cho các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh đang học bộ môn kinh tế, nhằm giúp các bạn hiểu thêm về quy định pháp luật thương mại điện tử.

  pdf135p trentroicosao 06-03-2014 126 54   Download

 • Thông tư Số: 180/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành, căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005.

  pdf45p vienthieu 31-12-2010 72 7   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Hợp đồng thương mại điện tử của ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi trình bày những vấn đề chung về hợp đồng thương mại điện tử, phân loại hợp đồng thương mại điện tử và ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại điện tử.

  ppt121p alt_12 23-07-2013 205 67   Download

 • Nghị định Số: 018/2007/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Nghị định do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành, căn cứ Nghị định Số: 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại.

  pdf8p tieucuu 20-06-2013 60 2   Download

 • Thông tư Số: 23/2010/TT-NHNN Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Thông tư ban hành căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010.

  pdf54p chongxinhyeu 20-12-2010 128 23   Download

 • Thông tư Số: 08/2014-BTP trình bày các thông tin về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản,...

  pdf24p nguyenkhacgiang2312 02-06-2014 26 1   Download

 • Nghị định Số: 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Số: 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định Số: 106/2011/NĐ-CPngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Số: 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007.

  doc7p holoesinin 05-06-2014 33 3   Download

 • Thông tư Số: 78/2008/TT-BTC về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

  pdf19p baoliem 17-10-2009 80 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản