Luật giáo dục số 38/2005

Xem 1-4 trên 4 kết quả Luật giáo dục số 38/2005
 • "Luật Giáo dục"của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 bao gồm 9 chương, với tổng cộng 120 điều. Trong đó, có các nội dung quy định về: những quy định chung; hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường và cơ sở giáo dục khác; nhà giáo; người học; nhà trường, gia đình và xã hội; quản lý nhà nước về giáo dục; khen thưởng, xử lý và vi phạm; điều khoản thi hành.

  pdf38p haidang 11-06-2009 690 117   Download

 • Luật giáo dục số 38/ 2005/ QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.trong khoảng 2 điều 5 chương 1 có nêu “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng sai mê học tập và ý chí vươn lên.

  pdf11p kimku11 06-10-2011 133 43   Download

 • Luật số 38/2005/QH11 Luật giáo dục. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p 0914706384 20-10-2014 50 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, HỘI THI VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính,...

  pdf24p minhtri2205 29-05-2013 23 2   Download

Đồng bộ tài khoản