Luật giáo dục về dạy nghề

Xem 1-20 trên 233 kết quả Luật giáo dục về dạy nghề
 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 02/2001/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành bộ luật lao động và luật giáo dục về dạy nghề do chính phủ ban hành', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p lawtm8 29-10-2009 241 23   Download

 • Nghị định 02/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề do Chính phủ ban hành

  pdf19p truongvu 10-10-2009 147 20   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung về cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; công chức ngành giáo dục và đào tạo; văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội; khoa học công nghệ và môi trường; mục tiêu, quan điểm phát triển giáo...

  pdf168p tichtutite 18-06-2014 206 97   Download

 • Mục tiêu của nền giáo dục nước ta được xác định rất rõ trong Luật giáo dục.Tại điều 2 Luật giáo dục năm 2005 đã nêu “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”...

  doc26p boy_npt_9x 06-01-2011 2019 334   Download

 • Yêu cầu về chuyên môn: Có hiểu biết chung, sâu, rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực sau: Khoa học kỹ thuật công nghệ. Chính trị, xã hội. Văn học nghệ thuật. Thể dục thể thao. Những tiến bộ, thông tin mới trong nước và quốc tế. Không ngừng học tập lý luận và tìm ra cách thức ứng dụng vào thực tiễn, đặc biệt là ứng dụng lý luận sư phạm vào công tác giảng dạy và giáo dục nói chung, công tác chủ nhiệm lớp nói riêng....

  ppt17p thanhnienxom 21-01-2011 505 120   Download

 • Nghị định 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề

  doc13p dangngoclan 19-08-2009 285 68   Download

 • Nghị định 02/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề do Chính phủ ban hành

  pdf18p lawvhxh15 19-11-2009 45 3   Download

 • Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề; Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010...

  pdf4p abcdef_42 02-11-2011 59 2   Download

 • Trừng phạt thân thể trẻ em là các hành vi, thái độ, lời nói do người lớn hoặc người có quyền gây ra nhằm giáo dục trẻ nhưng làm tổn thương các em về thể xác hoặc tinh thần.Hoạt động nhóm: - Mỗi người hãy kể lại 1 trường hợp TPTTTE trong thực tiễn mà mình đã trải qua khi còn nhỏ hoặc đã đọc, đã nghe hay đã chứng kiến - Mỗi nhóm chọn 1 trường hợp điển hình nhất để chia sẻ trước lớp.

  ppt20p nguyenngoc71 17-01-2013 128 55   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, đất nƣớc đang đòi hỏ i phải có những đổi mới, nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo.

  pdf107p muathi2013 18-05-2013 76 28   Download

 • Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm học phần Giáo dục nghề nghiệp sau đây bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm về hiểu biết tổng quan về nhà trường; hiểu biết về quy định, quy chế đào tạo của trường; hiểu biết về chương trình đào tạo; hiểu biết về công tác học sinh, sinh viên, công tác xã hội, pháp luật,

  pdf21p nhunghongnhung0909 03-10-2014 131 38   Download

 • Thông tư liên tịch 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hệ chính quy năm học 2008 - 2009

  pdf4p nguyendung 13-08-2009 124 11   Download

 • Ngày nay, thế giới đang bước vào một kỉ nguyên phát triển sôi động đòi hỏi bất kì một quốc gia nào nếu không muốn rơi vào tình trạng lạc hậu, trì trệ đều phải dốc sức trang bị cho mình về mọi mặt. Trong đó, đầu tư phát triển giáo dục là một trong những biện pháp tích cực và thông minh nhất. Chính vì vậy giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân” (theo Luật Giáo dục).

  pdf104p hinhanh83 03-08-2013 49 14   Download

 • Thông tư số 02/2002/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf6p lawgd6 04-11-2009 80 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 11/TTLB về việc hướng dẫn việc gíáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hoá, dạy nghề; chế độ sinh hoạt giải trí cho phạm nhân do Bộ Nội vụ-Bộ Quốc phòng-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và đạo tạo-Bộ Lao động ,thương binh và xã hội ban hành

  pdf3p lawgd9 22-11-2009 35 5   Download

 • Cuốn sách Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực giáo dục, y tế là sự tập hợp đầy đủ những quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong lĩnh vực quản lý giáo dục và y tế ở địa phương. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf86p lalala7 07-12-2015 11 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực giáo dục, y tế" qua phần 2 sau đây. Cuốn sách do Minh Thu biên soạn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm, cụ thể hơn về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong quản lý giáo dục và y tế.

  pdf62p lalala7 07-12-2015 16 2   Download

 • Môn học Giáo dục nghề nghiệp và công tác xã hội cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trường của đảng, pháp luật của nhà nước với công tác giáo dục chính trị tư tưởng,.... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về môn học này, mời các bạn cùng tham khảo đề cương môn học "Giáo dục nghề nghiệp và công tác xã hội" dưới đây.

  pdf8p buiminhaongprovip 11-01-2016 18 1   Download

 • Chỉ thị 22/2013/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 tỉnh Nghệ An. Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2012-2013, căn cứ vào tình hình thực tế phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị ngành Giáo dục - Đào tạo Nghệ An cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, năm học 2013 - 2014.

  pdf6p nanghonghoang 24-03-2014 29 0   Download

 • Nghị quyết số: 04/2015NQ-HĐND về Kế hoạch dạy nghề giai đoạn 2016-2020 tỉnh Sóc Trăng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản