Luật Hành chính

Tham khảo và download 16 Luật Hành chính chọn lọc sau:
 • Tổng hợp "Một số câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, dựa theo các dạng câu hỏi này sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn tập hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p yugouchi 08-12-2010 2501 736   Download

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - TS. Trần Minh Hương biên soạn gồm có 2 phần (phần 1 với 12 chương, phần 2 với 7 chương), nhằm để phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân ngành Luật học và ngành Luật Kinh doanh, là tài liệu tham khảo để giảng dạy các môn học cơ bản và chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf589p namde03 19-03-2013 1231 543   Download

 • Đề cương môn Luật hành chính Việt Nam gồm các câu hỏi ôn tập kèm theo đáp án giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức trọng tâm. Mời các bạn cùng tham khảo và ôn tập tốt.

  doc50p phuocanhvthg 16-05-2013 503 182   Download

 • Câu hỏi thảo luận Luật hành chính (3B) tập hợp các câu hỏi thảo luận trong 6 chương với các nội dung chính: quản lý hành chính và nguyên tắc quản lý nhà nước Việt Nam, ngành luật hành chính Việt Nam, khoa học luật hành chính, quy luật hành chính,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành tham khảo.

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 188 55   Download

 • Tóm tắt bài giảng Luật hành chính do ThS. Lê Minh Nhựt biên soạn có kết cấu nội dung gồm 8 chương, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước như: hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, các văn bản và thủ tục hành chính, qui chế pháp lý của cán bộ, công chức, quy định về khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện hành chính,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf132p paradise_12 03-01-2013 399 162   Download

 • Cùng tham khảo "Ngân hàng câu hỏi Luật hành chính có đáp án" dưới đây, sẽ giúp các bạn dễ dàng củng cố kiến thức về: khái niệm quản lý nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, hành vi pháp lý hành chính,...Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn.

  doc12p ha2006 05-04-2011 1504 585   Download

 • Giáo trình Luật hành chính có kết cấu nội dung cần tìm hiểu gồm 4 phần. Phần thứ nhất trình bày khái quát chung về luật hành chính Việt Nam. Phần 2 trình bày về chủ thể của luật hành chính Việt Nam. Phần 3 trình bày về cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính. Phần 4 trình bày nội dung kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc169p emelikov 27-03-2014 248 152   Download

 • Tổng hợp 15 Câu hỏi lý thuyết Luật hành chính có đáp án, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm kỹ những kiến thức về: luật hành chính, tại sao quản lý hành chính nhà nước cần chủ động sáng tạo, luật hành chính sử dụng phương pháp quyền uy phục tùng, vị trí pháp lý của chính phủ qua các bản hiếp pháp,...Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 540 232   Download

 • Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính tập hợp các câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính nhằm giúp sinh viên nắm chắc lý thuyết, hệ thống lại kiến thức được học để chuẩn bị cho các kỳ thi được tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thiuyen3 16-08-2011 395 114   Download

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - Phần 1: Những vấn đề chung của luật hành chính có nội dung trình bày khái quát chung về luật hành chính nhà nước, các nguyên tắc cơ bản trong luật hành chính, quy phạm trong quản lý nhà nước và nhiều nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu.

  pdf189p nuber_12 26-08-2013 268 123   Download

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - Phần 2: Phương cách quản lý nhà nước trình bày về nội dung hình thức phương pháp quản lý nhà nước, quyết định hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính, thủ tục hành chính và các biện pháp cải cách hành chính. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf113p nuber_12 26-08-2013 233 112   Download

 • Tài liệu tham khảo "Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính" gồm các nội dung chính như: quản lý nhà nước, quy phạm pháp luật hành chính, tranh chấp trong quan hệ pháp luật hành chính, vi phạm trong quan hệ pháp luật hành chính,...Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này.

  pdf5p butmaulam 29-10-2013 140 20   Download

 • Giáo trình môn học Luật hành chính, có kết cấu nội dung được trình bày qua 2 chương: chương 1 Khái quát chung về luật hành chính, chương 2 Chủ thể của luật hành chính Việt Nam. Thông qua giáo trình này các bạn sẽ nắm rõ hơn nội dung kiến thức về luật hành chính và vận dụng kiến thức phục vụ học tập, nghiên cứu thật tốt.

  doc72p emelikov 27-03-2014 92 40   Download

 • Cùng tham khảo Đề thi và đáp án môn Luật hành chính Việt Nam, giúp các bạn sinh viên học có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn luật hành chính.

  doc1p lenhungvn 20-03-2014 114 27   Download

 • Tổng hợp các câu hỏi lý thuyết môn luật hành chính có kèm theo đáp án, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức để ôn luyện môn học này thật tốt.

  doc10p emelikov 27-03-2014 238 99   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn do TS. Phan Trung Hiền biên soạn, trình bày các nội dung về quản lý Nhà nước và quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng đô thị, thực hiện quy hoạch xây dựng, trình tự thủ tụ thu hồi đất,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf131p 123968574 21-06-2012 299 118   Download

Đồng bộ tài khoản