» 

Luật Hành Chính

 • Luật Hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt nam.Luật hành chính điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Có thể nói Luật Hành chính là ngành luật về quản lý hành chính nhà nước. Bộ sưu tập tổng hợp đề thi và bài tập môn luật hành chính giúp các bạn sinh viên ôn tập tốt môn học này.

  hoathuyvu 29-10-2013 765 41

 • Luật hành chính Việt Nam là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành luật hành chính; quản lí hành chính nhà nước; vi phạm hành chính, xử lí vi phạm hành chính và các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Bộ sưu tập tổng hợp các kiến thức này cần thiết cho sinh viên học tập môn luật hành chính.

  hoathuyvu 29-10-2013 810 56

 • + Xem thêm 5 BST Luật Hành Chính khác
 • 66 câu hỏi môn luật hành chính có đáp án

  Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước: Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính, Trình bầy các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ...

  doc 47p toilathedo126 06-12-2010 2979 1361

 • Một số đề thi và câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính để các bạn tham khảo

  Có nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ "hành chính" và "luật hành chính". Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn đi kèm và được giải thích thông qua khái niệm "quản lý" và "quản lý nhà nước".

  doc 2p yugouchi 08-12-2010 2171 675

 • Ngân hàng câu hỏi môn luật hành chính

  Câu1: Trình bày khái niệm quản lý nhà nước: Quản lý nhà nước là sự điều khiển chỉ đạo một hệ thống hay quá trình để nó vận động theo phương hướng đạt mục đích nhất định căn cứ vào các quy luật hành chính, luật nguyên tắc tương ứng.

  doc 12p ha2006 05-04-2011 1194 483

 • Giáo trình luật hành chính - Bài 3: QUY PHẠM VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

  QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH. 1. 2. 3. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính. Cấu thành của quan hệ pháp luật hành chính. Phân loại quan hệ pháp luật hành chính.

  pdf 15p meomayhamchoi 27-06-2011 906 347

 • GIÁO TRÌNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM - ĐH LUẬT HÀ NỘI

  Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt biên soạn để phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân ngành Luật học và ngành Luật Kinh doanh, là tài liệu tham khảo để giảng dạy các môn học cơ bản và chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Lý luận về Lịch sử nhà nước và pháp luật của Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình Luật Hành...

  pdf 589p namde03 19-03-2013 654 280

 • Quy phạm pháp luật hành chính

  Quy phạm pháp luật hành chính 1. Khái niệm và đặc điểm a). Khái niệm Trước hết, qui phạm được hiểu là điều qui định chặt chẽ phải tuân theo. Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn thường gặp những khái niệm như qui phạm đạo đức, qui phạm pháp luật.

  doc 4p lieu_9x 01-05-2011 819 250

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH

  Khái niệm và đặc điểm quản lý Có nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ "hành chính" và "luật hành chính". Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn đi kèm và được giải thích thông qua khái niệm "quản lý" và "quản lý nhà nước".

  pdf 33p thiuyen3 16-08-2011 429 199

 • GIÁO TRÌNH môn LUẬT HÀNH CHÍNH

  CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM VÀ KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM A. LUẬT HÀNH CHÍNH LÀ NGÀNH LUẬT VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC I. KHÁI NIỆM NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH (3 tiết) 1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 2. Nguồn của Luật Hành chính a. Khái niệm b. Đặc điểm c. Phân loại 3. Luật Hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam a. Vai trò...

  doc 7p nghoai76 22-03-2013 306 124

 • ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

  Câu 1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính Việt Nam? TRẢ LỜI: 1. Khái niệm: Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật nước ta, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong qua 1trình hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước,

  doc 50p phuocanhvthg 16-05-2013 251 89

 • Ôn tập luât hành chính có lời giải

  Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước. - Quản lý hành chính nhà nước là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt động chấp hành pháp luật, văn bản của cq NN cấp trên và điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức đời sống xã hội của các cq NN mà chủ yếu là các cq HCNN và những người được uỷ...

  doc 27p dinhvanthuhien 25-07-2013 130 47

 • Giáo trình Luật hành chính và tài phán hành chính Việt Nam

  Tham khảo sách 'giáo trình luật hành chính và tài phán hành chính việt nam', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 57p phuocanhvthg 16-05-2013 67 37

 • GIÁO TRÌNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM - Phần 1

  Tham khảo sách 'giáo trình luật hành chính việt nam - phần 1', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 190p phuocanhvthg 16-05-2013 81 30

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - Phần 1: Những vấn đề chung của luật hành chính - TS. Phan Trung Hiền

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - Phần 1: Những vấn đề chung của luật hành chính có nội dung trình bày khái quát chung về luật hành chính nhà nước, các nguyên tắc cơ bản trong luật hành chính, quy phạm trong quản lý nhà nước và nhiều nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu.

  pdf 189p nuber_12 26-08-2013 80 24

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 2 - Ts. Phan Trung Hiển

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 2 bố cục gồm 2 phần và 7 chương, trình bày nội dung hình thức và phương pháp quản lý nhà nước, các quyết định hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính, thủ tục hành chính, các biện pháp đảm bảo hiệu quả trong quản lý nhà nước: những biện pháp đảm bảo pháp chế XHCN và kỷ luật nhà nước trong quản lý nhà nước, tham nhũng và...

  pdf 120p nuber_12 26-08-2013 66 22

 • NGÂN HANG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

  Câu1: Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước: Câu 2. Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính Câu 3.Trình bầy các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Câu 4. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Câu 5: Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ . Câu 6: ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành...

  doc 22p dinhvanthuhien 25-07-2013 56 20

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - Phần 2: Phương cách quản lý nhà nước - TS. Phan Trung Hiền

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - Phần 2: Phương cách quản lý nhà nước trình bày về nội dung-hình thức-phương pháp quản lý nhà nước, quyết định hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính, thủ tục hành chính và các biện pháp cải cách hành chính. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 113p nuber_12 26-08-2013 63 20

 • Bài giảng về Luật hành chính

  Những vấn đề chung của Luật Hành chính - Nguyên tắc, hình thức, phương pháp QLHCNN - Quyết định, thủ tục hành chính. - Cơ quan hành chính nhà nước. - Xử lý vi phạm hành chính. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức; các tổ chức xã hội và cá nhân. Bảo đảm pháp chế trong QLHCNN

  ppt 20p esc_12 29-07-2013 70 19

 • Câu hỏi ôn tập môn luật hành chính 1 dùng cho hình thức thi vấn đáp

  Câu 1. Phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước? Câu 2. Tại sao luật hành chính lại sử dụng phương pháp điều chỉnh mệnh lệnh hành chính? Câu 3. So sánh luật Hành chính với luật Hiến pháp, luật Hình sự, luật Dân sự, luật Lao động.

  pdf 4p butmaulam 29-10-2013 68 17

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 - TS. Phan Trung Hiển

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 gồm 2 chương và được bố cục thành 7 bài, nội dung trình bày khái quát chung về luật hành chính, chủ thể của luật hành chính Việt Nam: cơ quan có thẩm quyền nhà nước, quy chế pháp lý hành chính của cán bộ; công chức, quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam, người nước ngoài, người...

  pdf 189p nuber_12 26-08-2013 92 16

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

  Có nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ "hành chính" và "luật hành chính". Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn đi kèm và được giải thích thông qua khái niệm "quản lý" và "quản lý nhà nước".Có nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ "hành chính" và "luật hành...

  pdf 189p 0949708005 26-06-2013 31 15

 • + Xem thêm 34269 Luật Hành Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản