Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Xem 1-20 trên 92 kết quả Luật khuyến khích đầu tư trong nước
 • Luật Khuyến khích đầu tư trong nước số 35-L/CTN của Quốc hội

  doc7p quynhson 19-08-2009 145 18   Download

 • Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

  doc14p quynhson 19-08-2009 189 20   Download

 • 3. "Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao" (BOT) là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nớc có thẩm quyền và nhà đầu t để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định do hai bên thỏa thuận; hết thời hạn, nhà đầu t chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nớc. 4. "Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh" (BTO) là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nớc có thẩm quyền và nhà đầu t để xây...

  pdf16p lananh 07-07-2009 293 66   Download

 • 3. "Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao" (BOT) là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định do hai bên thỏa thuận; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước.

  pdf12p truongbao 10-07-2009 138 38   Download

 • Công văn về việc ưu đãi thuế theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước

  doc1p hoangyen 17-08-2009 79 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 51/1999/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/qh10 do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p lawdt11 02-12-2009 99 6   Download

 • Thông tư 146/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

  doc9p tuuyen 17-08-2009 74 4   Download

 • Nghị định số 51/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 47 4   Download

 • Công văn 95/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

  pdf2p lambinh 16-08-2009 45 6   Download

 • Để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn, tài nguyên, lao động và các tiềm năng khác của đất nước nhằm góp phần phát triển kinh tế - x• hội, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, x• hội công bằng, văn minh; Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về khuyến khích đầu tư trong nước.

  pdf6p abcdef_44 31-10-2011 44 6   Download

 • Công văn 4053/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền thuê đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước đối với Công ty cổ phần Diêm Thống nhất

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 44 2   Download

 • Công văn 1323/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi theo luật khuyến khích đầu tư trong nước

  pdf1p hueman 16-08-2009 38 2   Download

 • Thông tư 09/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

  doc5p anhphuong 17-08-2009 68 4   Download

 • Công văn 2828/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng NK theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

  pdf1p hueman 16-08-2009 37 3   Download

 • Công văn 4724/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xư lý thuế NK hàng khuyến khích đầu tư trong nước

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 44 1   Download

 • Đầu tư được coi là động lực phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho nền kinh tế đi lên, nâng cao tổng sản phẩm xã hội, từng bước đưa nền kinh tế Việt Nam theo kịp các nước trên thế giới. Kể từ sau khi có luật đầu tư nước ngoài và gần đây là luật khuyến khích đầu tư trong nước, hoạt động đầu tư ở nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ và có những đóng góp rất to lớn đối với sự phát triển của đất nước...

  pdf89p tangtocmuathi 25-05-2013 40 21   Download

 • Quyết định 844/2005/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (phần thuộc quyền của Bộ KH&ĐT) cho các dự án đầu tư vào Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo

  doc2p uyenson 19-08-2009 266 2   Download

 • Pháp luật về đầu tư của Việt Nam a) Trước năm 2006 Trước 1986 Ktế tập trung, NN không khuyến khích TC, cá nhân Đ.tư phát triển SX. Từ 1986 hai chính sách đầu tư. * Đầu tư trong nước Luật khuyến khích Đ.tư trong nước 22/6/1994 (sửa đổi 20/5/1998) bảo hộ, khuyến khích, tạo Đ.kiện thuận lợi cho các T.chức, cá nhân Đ.tư, khơi dậy nguồn lực tài chính.

  ppt18p iuem90 31-03-2010 202 81   Download

 • Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH về Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 136 27   Download

 • Hiện nay, việc thu hút đầu tư đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều nước nhằm hỗ trợ và phát huy lợi thế mỗi quốc gia trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Tính hấp dẫn của một quốc gia về lĩnh vực đầu tư trước hết thể hiện ở luật pháp. Đối với mọi quốc gia, Luật Đầu tư là một bằng chứng cụ thể của sự mở cửa và là cái mà tất cả nhà đầu tư quan tâm. Nhà nước với vai trò thiết kế và quản lý mọi mặt đời...

  pdf124p intel1212 05-12-2012 52 11   Download

Đồng bộ tài khoản