Luật kiến trúc đô thị

Xem 1-20 trên 102 kết quả Luật kiến trúc đô thị
 • Giáo trình Luật và chính sách quản lý kiến trúc đô thị giúp sinh viên chuyên ngành nắm vững được ý nghĩa và tầm quan trọng của luật và chính sách quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị: Những khái niệm và kiến thức cơ bản về kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý Nhà nước về kiến trúc đô thị, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật,...

  pdf51p namdanquetoi 22-02-2010 530 291   Download

 • Nội dung tài liệu "Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Chương 7 - Quy định về kiến trúc đô thị" quy định những yêu cầu về kiến trúc đối với các công trình xây dựng trong đô thị.

  pdf1p kien098 24-01-2011 324 124   Download

 • Cùng tham khảo Danh mục tra cứu các văn bản QPPL có liên quan đến quy hoạch – kiến trúc – đô thị để nắm bắt tên các văn bản về luật, nghị định, thông tư Bộ Xây dựng, thông tư Bộ Tài Chính, quyết định Bộ Xây dựng, công văn Bộ Xây dựng.

  doc2p kebitmat 27-03-2010 206 46   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quy hoạch đô thị. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf35p abcdef_42 01-11-2011 127 43   Download

 • Cùng tham khảo thông tư Số 19/2010/TT-BXD về hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành. Mong rằng thông tư này giúp ích cho bạn.

  doc2p kaka_nuce 24-04-2011 148 33   Download

 • Công văn 462/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

  doc1p strips 07-08-2009 72 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'danh mục tra cứu các văn bản qppl có liên quan đến trật tự - thanh tra xây dựng', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p kebitmat 27-03-2010 158 16   Download

 • Chương II. Quản lý đô thị. Quản lý đô thị là gì? Các chủ thể QLĐT? Mục tiêu QLĐT? Công cụ để quản lý là gì? Các chính sách (giải pháp) để QLĐT? Các phương thức: Pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chương trình, dự án? Các chuẩn dùng để đánh giá kết quả ?

  ppt27p beembank123 20-06-2013 87 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

  pdf35p caythongxinh 20-12-2012 27 1   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p henchidaubung 29-08-2013 78 32   Download

 • Thông tư 08/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

  doc22p thienthan 19-08-2009 253 21   Download

 • Nghị định 29/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị

  doc11p thienthan 19-08-2009 166 12   Download

 • Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý kiến trúc đô thị và thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

  pdf10p lawttnh22 19-11-2009 70 10   Download

 • Quyết định số 181-CP về việc tách khoa kiến trúc-đô thị của Trường đại học xây dựng để thành lập Trường đại học kiến trúc do Hội đồng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd10 22-11-2009 34 4   Download

 • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị như sau: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf10p abcdef_42 02-11-2011 39 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Pháp luật đại cương" do ThS. Vũ Thế Hoài và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản của pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p doinhugiobay_06 07-12-2015 31 8   Download

 • Quyết định 3769/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc trong giải phóng mặt bằng Dự án: Khu dân cư Đông Nam Khu đô thị Đông Phát, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf3p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 20 1   Download

 • Quyết định 6398/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc Khu phố Cổ Hà Nội.

  pdf49p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 24 0   Download

 • Quyết định 13/2013/QĐ-UBND Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  pdf53p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 22 0   Download

 • Quyết định 1034/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

  pdf2p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản