Luật kinh tế

Tham khảo và download 22 Luật kinh tế chọn lọc sau:
 • Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội.

  pdf167p ntliem1011 06-07-2011 1151 501   Download

 • Giáo trình về Luật kinh tế gồm 3 chương, trong đó chương 1 trình bày đại cương về luật kinh tế: một số vấn đề lý luận về luật kinh tế; vai trò của luật kinh tế; chủ thể kinh doanh và những vấn đề chung về doanh nghiệp, chương 2 trình bày pháp luật về các loại hình doanh nghiệp cụ thể, và nội dung cuối cùng trình bày về pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc43p cuulongvhit 03-10-2010 3769 2226   Download

 • Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế XHCN hoặc giữa các tổ chức xã hội chủ nghĩa với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của nhà nước giao.

  doc96p nguyenhaohung1988 06-09-2009 8991 4033   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng kinh tế : những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở việt nam', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc104p phuongtn249 05-04-2011 441 232   Download

 • Tài liệu về đề thi trắc nghiệm luật kinh tế trường đại hcoj kinh tế thành phố Hồ Chí Minh...

  pdf2p yy8891 15-04-2011 3539 1592   Download

 • Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế được biên soạn rất công phu và chi tiết, đi từ cơ bản đến nâng cao, nội dung được chắt lọc kỹ càng sát với thực tế của chương trình học giúp cho các học viên dễ dàng làm bài tốt trong các kì thi...

  pdf95p concanhcam 13-05-2010 1576 1091   Download

 • Tài liệu ôn thi Luật kinh tế gồm các câu hỏi thường gặp trong đề thi môn này

  doc1p giodaiduong_221091 26-05-2011 1013 469   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đáp án đề thi học phần môn luật kinh tế 2....

  doc19p nanaleu 16-06-2011 2234 1019   Download

 • Tài liệu tham khảo Đề thi môn luật kinh tế

  doc4p nanaleu 16-06-2011 1588 499   Download

 • Tham khảo sách 'hệ thống văn bản dành cho môn học luật kinh tế', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc280p nguyencuong2687 18-09-2011 366 189   Download

 • Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?.. a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi.. b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết X.. c.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức.. d.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại

  pdf131p nguyenthao1669 26-10-2011 306 106   Download

 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa các nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, gồm: Mua bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ,phân phối,đại diện,đại lý,ký gởi,thuê,cho thuê,thuê mua,xây dựng,tư vấn....

  pdf41p ntgioi120404 09-11-2009 1349 508   Download

 • Tài liệu tham khảo ôn tập môn Luật Kinh tế _ Phần " Công ty", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế, luật,...Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,thống kê

  doc141p minhtuanlaw_88 17-12-2009 1556 1115   Download

 • Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng CSVN lần thứ 6 vạch ra đường lối đổi mới về kinh tế được tiến hành năm: A. 1976 B. 1986. C. 1996 D. 2006 Câu 2: Bộ luật kinh tế được QH nước CHXHCN VIệt Nam thông qua năm: A. 1956 B. 1976 C. 1992 D. Chưa được xây dựng. Câu 3: Có hai phương pháp điều chỉnh trong luật kinh tế: A. Phương pháp quyền uy và phương pháp phục tùng B.

  pdf15p littleduck801 10-05-2011 768 355   Download

 • Câu 1:(5 điểm) Phân tích nội dung và quy định của các quy định pháp luật về kiện cơ bản và thủ tục chung để thành lập 1 doanh nghiệp được thể hiện trong Luât doanh nghiệp năm 2005.

  doc2p giodaiduong_221091 29-05-2011 799 254   Download

 • Câu 1: Phân tích nội dung của quyền tự do kinh doanh trong Hiến Pháp 1992. Theo.anh, chị các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh trong Luật Cạnh tranh có mâu...

  doc1p nanaleu 16-06-2011 375 102   Download

 • Hay phan tich nhung bien phap che tai do vi pham phap luat ve canh tranh trong linh vuc so huu tri.tue o VN. Binh luan ve hieu qua cua cac quy dinh nay trong viec bao ve quyen so huu tri tue theo nhung.cam ket WTO...

  doc3p nanaleu 16-06-2011 371 135   Download

 • Tài liệu tham khảo về đề thi luật kinh tế và thương mại...

  doc6p nanaleu 16-06-2011 782 349   Download

 • Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty X d. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN 2.Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do? a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết X c.

  pdf55p muaythai7 26-10-2011 260 109   Download

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại.

  pdf416p namde02 21-03-2013 337 175   Download

Đồng bộ tài khoản