» 

Luật La Mã

 • Giáo trình Luật La Mã - TS. Nguyễn Ngọc Điện

  Giáo trình Luật La Mã giúp sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản về dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng dân sự đã được tiếp thu và phát triển có chọn lọc từ Luật La Mã vào hệ thống pháp luật châu Âu lục địa sau này. Giáo trình là tài liệu học tập cho sinh viên ngành Luật và những ai quan tâm tìm hiểu về hình thành và phát triển luật La Mã.

  pdf 125p namde02 21-03-2013 181 99

 • Một số câu hỏi về luật La Mã cổ đại

  Nhóm 1: nhóm các chủ thể Câu 2: Năng lực pháp luật của cá nhân trong xã hội La Mã Năng lực pháp luật không phải là bản chất tự nhiên của mỗi con người, ng Lma hiểu khái niệm này như đặc tính của các chủ thể có khả năng thực hiện ng.vụ và là người có quyền năng nhất định.Khả năng này đương nhiên phụ thc vào thành phần chủng tộc, địa vị xh,giới tính,năng lực của từng cá...

  doc 0p thanhnam31785 03-03-2011 344 163

 • Bài thuyết trình đề tài "Luật La Mã"

  Nền chính trị La Mã Thành phố La Mã được hình thành vào thế kỉ thứ VIII TCN. Vua đầu tiên là Romulus xây dựng La mã theo chế độ quân chủ-chủ nô. Năm 509TCN các quý tộc

  ppt 63p thanhnam31785 03-03-2011 237 96

 • Luật La Mã

  Năm 550 TCN, sau 1 năm làm việc, ủy ban biên soạn PL gồm 5 quý tộc & 5 bình dân đã soạn xong bộ luật & đc ghi trên 12 bảng đồng đặt tại quảng trg' thành phố * Về dân sự: - ND chính của luật này là nhằm BV q' tư hữu tài sản của chủ nô giàu có. Theo bộ luật, kẻ nào xâm phạm đến tài sản của ng' khác, như đốt nhà, trộm cắp, phá hoại hoa màu đều bị xử tử. " Nếu như kẻ nào đương...

  doc 0p thanhnam31785 03-03-2011 277 101

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "QUYỀN THỪA KẾ TRONG LUẬT LA MÃ CỔ ĐẠI"

  Khái niệm luật La Mã rất rộng, được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ luật La Mã là truyền thống luật La Mã trong lịch sử pháp luật châu Âu, dựa trên Bộ Luật Justinian; luật La Mã còn được hiểu là luật thông dụng (Ius Commune) được áp dụng ở hầu hết các nước châu Âu ; luật La Mã còn là một trường phái luật pháp theo xu hướng bảo tồn những nguyên tắc của luật La Mã…

  pdf 15p phalinh20 25-08-2011 89 41

 • CORPUS JURIS CIVILIS: NGUỒN QUAN TRỌNG CỦA LUẬT LA MÃ

  Các nhà nghiên cứu lịch sử pháp luật châu Âu lục địa nói chung và lịch sử Luật La Mã nói riêng luôn coi Tập hợp các chế định luật dân sự - Corpus Juris Civilis là nguồn vô cùng quý giá để từ đó có thể hiểu được lịch sử và nội dung của Luật La Mã. Trong thời kỳ phục hưng của Luật La Mã bắt đầu từ thế kỷ XI, các khoa luật trong các trường đại học tổng hợp ở châu Âu đã...

  pdf 9p thiuyen12 14-09-2011 100 41

 • Luật pháp của La Mã cổ đại

  Trong các thế kỉ tiếp theo LaMã có khá nhiều nhà luật học trong đó Giulianút và GaiútSống ở thế kỉ II tương đối tiêu biểu . Giulianút đã soạn tập ‘các sắc lệnh chung’ theo lệnh hoàng đế Gaiút thì viết sách về luật pháp ‘bậc thang luật học’ -Luật La Mã thời trung đại và cận đại có ảnh hưởng rất lớn Đến Châu Âu.

  pdf 4p hoamynguyen1811 21-04-2013 83 30

 • Vị trí của án lệ trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law

  Dòng họ Civil Law chịu ảnh hưởng sâu sắc của luật La Mã cổ đại, có trình độ pháp điển hóa cao, đã đạt tới sự hoàn thiện và mẫu mực. Các nước thuộc dòng họ Civil Law rất coi trọng luật thành văn. Do vậy, án lệ trong giai đoạn trước đây không được coi trọng. Nhưng thời gian trở lại đây, với xu hướng hội tụ, án lệ đã và đang dần khẳng định được vị trí của mình trong...

  doc 4p hoangphong16041991 02-04-2011 205 63

 • Vật quyền, Nghĩa vụ và Hợp đồng trong Luật Dân Sư La Mã

  Tài sản hay vật (res) là những vật chất đáp ứng nhu cầu của con người và có ý nghĩa kinh tế - xã hội. - Quyền tài sản là quyền yêu cầu chứ không phải là tài sản. 2. Phân loại: a. Động sản và bất động sản. - Động sản (res mobiles) là những vật có thể bị di chuyển được trong không gian hoặc bản thân có thể tự di chuyển được mà không ảnh hưởng đến giá trị và suy chuyển đặc...

  pdf 7p anhhung9e 31-05-2013 69 15

 • Luật so sánh Civil Law

  Civil Law Bởi nền tảng chính của hệ thống pháp luật châu Âu lục địa là Luật La Mã (mà Luật này là sự biến tấu của Tập hợp các chế định luật dân sự - Corpus Juris Civilis và Civilis có nghĩa là dân sự) nên người Anh gọi hệ thống pháp luật này là hệ thống Civil Law. Civil Law được truyền bá ở khắp châu Âu, trừ nước Anh nên một số học giả gọi hệ thống này là hệ thống pháp...

  pdf 27p thiuyen12 14-09-2011 107 67

 • Thanh lý thế chấp trong luật dân sự Pháp theo quy định của Đạo luật ngày 23/3/2006

  Vấn đề bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không phải là vấn đề mới trong luật dân sự Pháp cũng như luật dân sự Việt Nam hay hầu hết các luật dân sự của các quốc gia khác trên thế giới. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ xuất hiện tương đối sớm trong hệ thống pháp luật La Mã cổ đại.

  pdf 16p dontetvui 20-01-2013 15 5

 • Đề cương Luật học so sánh (tham khảo)

  Luật công và luật tư được phân biệt thế nào ở họ pháp luật La Mã-Đức? Nguồn gốc của sự phân biệt? Tại sao họ pháp luật Anh-Mỹ lại không có sự phân biệt như vậy? Khuynh hướng hiện nay của họ pháp luật này?

  pdf 20p 123tien0o0 29-10-2013 23 4

 • Gíao trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật

  Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã hội là nhà nước và pháp luật.

  doc 149p khuongduy 15-10-2009 7110 2237

 • Lí luận về nhà nước và pháp luật

  Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội.Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm.

  doc 149p hero0784 25-09-2009 4063 1309

 • Pháp luật thuế việt nam

  Khái niệm: 1.1 Định nghĩa: Thuế là khoản đóng góp bằng tiền mà các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện phải nộp cho Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc không hoàn trả trên cơ sở pháp luật. 1.2 Đặc điểm của Thuế: - Thuế do Quốc hội lập ra dưới hình thức một đạo luật – là hình thức văn bản có tính pháp lý cao nhất do cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan lập pháp đặt ra. - Thuế...

  pdf 10p ntgioi120404 11-11-2009 1284 460

 • Giáo trình về LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM - Bài 6

  Bài 6: CHÍNH THỂ NƯỚC VIỆT NAM QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP 52. Từ khi công xã nguyên thuỷ tan rã, loài người bước vào XH có giai cấp thì lịch sử ra đời và phát triển của NN cũng bắt đầu. Các NN CHÂU á như Trung Quốc, An Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập … xuất hiện cách ngày nay cũng khoảng 5.000 năm. Các NN phương Tây như Hy Lạp, La Mã cũng xuất hiện cách ngày nay khoảng 3.000 năm. Và dù sớm hay muộn thì...

  pdf 16p hivu69 04-08-2011 313 178

 • Tài liệu về Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Vi phạm pháp luạt là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. II. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật 1. Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định của con người, tức là xử sự thực tế, cụ thể của cá nhân hoặc tổ chức nhất định, bởi vì pháp luật được ban hành để...

  pdf 14p thiuyen2 12-08-2011 455 153

 • Khái niệm về bất động sản

  Việc phân loại tài sản thành “bất động sản” và “động sản” có nguồn gốc từ Luật cổ La Mã, theo đó bất động sản không chỉ là đất đai, của cải trong lòng đất mà còn là tất cả những gì được tạo ra do sức lao động của con người trên mảnh đất. Bất động sản bao gồm các công trình xây dựng, mùa màng, cây trồng… và tất cả những gì liên quan đến đất đai hay gắn...

  pdf 9p xedapdo 29-04-2010 303 138

 • Tài liệu LUẬT SO SÁNH - Bài 4 & 5

  BÀI 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH 4.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH (chia làm 5 giai đoạn) 4.1.1 Thời kỳ Anglo – Sacxon (trước khi người Narmande xâm lược) - Anh đã từng là thuộc địa của La Mã kéo dài khoảng 4 thế kỷ nhưng dường như không có dấu vết ảnh hưởng quan trọng của Luaatj La Mã trong pháp luật Anh. - Sau khi khi đế quốc La Mã suy tàn, nước Anh chia ra nhiều...

  pdf 8p littleduck801 16-08-2011 174 106

 • Giáo án luật so sánh - Bài 6

  Lịch sử hình thành nhà nước và pháp luật Mỹ 1 Lịch sử hình thành nhà nước Mỹ 1.1 Qúa trình di dân từ châu Âu sang châu Mỹ Giai đoạn trước khi giành độc lập ( cuộc đại di dân thứ nhất của châu Âu : lúc La mã sụp đổ ) Qúa trình di dân từ châu Âu sang châu Mỹ bắt đầu từ khi Bồ đào nha tìm ra châu Mỹ, điển hình là Bồ đào nha,

  pdf 9p meoconlaoca 25-06-2011 154 96

 • + Xem thêm 1930 Luật La Mã khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản