» 

Luật Môi Trường Việt Nam

 • Báo cáo: Một số vụ vi phạm hành chính luật bảo vệ môi trường VIệt Nam

  Báo cáo: Một số vụ vi phạm hành chính luật bảo vệ môi trường Việt Nam thuộc môn Thanh tra và kiểm toán môi trường nội dung bài này chủ yếu đề cập tới một số ví dụ điển hình như: Vi phạm môi trường của nhà máy bia Hà Nội, Công ty cổ phần mía đường La Ngà và Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam và các vụ vi phạm môi trường nghiêm trọng tại Hà Nội.

  ppt 34p heohong654 03-04-2014 23 2

 • Báo cáo "Pháp luật môi trường Việt Nam trong việc thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu "

  Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề mang tầm quốc gia và quốc tế. Ảnh hưởng của BĐKH đến các mặt của đời sống kinh tế, xã hội đã được nhiều lĩnh vực khoa học nghiên cứu như khoa học môi trường, khoa học thuỷ văn và khí tượng, khoa học quản lí và kiểm soát các thảm họa từ thiên nhiên... Để có thể giảm thiểu tác động xấu của BĐKH đối với môi trường và cuộc sống...

  pdf 9p dontetvui 23-01-2013 44 14

 • Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật Môi trường

  1. Phân tích khái niệm môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 2. Khái quát hiện trạng môi trường Việt Nam và thế giới. 3. Quan điểm phát triển và vấn đề bảo vệ môi trường? Quan điểm của Việt Nam về phát triển?

  pdf 4p butmaulam 29-10-2013 52 4

 • Chuyên đề: Luật và chính sách môi trường - TS Nguyễn Chí Hiếu

  Luật và chính sách môi trường của TS Nguyễn Chí Hiếu giúp sinh viên ngành đào tạo quản lý môi trường hiểu về kiến thức luật bảo vệ môi trường Việt Nam. Hiện trạng về công tác quản lý môi trường đang có nhiều vấn đề bất cập từ nhận thức đến hệ thống tổ chức, chiến lược, quy hoạch, luật pháp...

  doc 17p ngoccuongbeo 07-01-2014 42 17

 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”

  I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cá nhân tham gia phát triển ngành công nghiệp môi trường. 2. Phát triển ngành công nghiệp môi trường phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng phát triển của thế giới. 3. Phát triển ngành công nghiệp môi trường trên cơ sở hoàn thiện có văn bản quy...

  doc 6p valu147 25-01-2013 25 8

 • Bài thảo luật Luật môi trường: Thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, phân tích mối liên hệ giữa qui định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế xã hội

  Bài thảo luật Luật môi trường với đề tài "Thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, phân tích mối liên hệ giữa qui định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế xã hội". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm thêm kiến thức hữu ích và vận dung học tốt môn Luật môi trường.

  pdf 23p nickluvik123 04-07-2014 11 4

 • Bài thảo luận Luật môi trường: Thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, phân tích mối quan hệ giữa quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế - xã hội.

  Bài thảo luận Luật môi trường: Thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, phân tích mối quan hệ giữa quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế - xã hội trình bày tổng quan về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam và mối quan hệ giữa quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng...

  pdf 23p beconbonmat91 09-07-2014 7 3

 • Quyền khởi kiện bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường ở Việt Nam

  Tài liệu tổng quan cơ sở pháp lý hiện hành Điều kiện pháp lý cần thiết để tiến hành khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại Thực tiễn áp dụng quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 58p depthat 13-03-2014 5 2

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 23 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 23 các vấn đề tội phạm về môi trường nhằm cung cấp cho học viên công cụ để nhận diện các tội phạm về môi trường, từ đó áp dụng để giải quyết các tình huống cụ thể.

  ppt 29p hoa_dai91 25-06-2014 6 1

 • Bài giảng môn luật môi trường_Chương 4

  Nội dung bài giảng chương 4 môn Luật môi trường trình bày về Luật và chính sách Bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

  pdf 0p tutu1989 09-01-2011 378 216

 • Đề cương ôn tập môn pháp luật bảo vệ môi trường

  ôn tập thi môn pháp luât bảo vệ môi trường trường ĐH tài nguyên và môi trường HN...

  doc 16p tronghieu1812 10-06-2011 521 183

 • Bài giảng môn luật môi trường_Chương 3

  Nội dung bài giảng chương 3 môn Luật môi trường trình bày về Định hướng chiến lược bảo vệ môi trường và ở Việt Nam. 2 Các biện pháp bảo vệ môi trường và vai trò của pháp luật Biện pháp chính trị Là biện pháp cơ bản, biểu hiện dưới nhiều góc độ : các hội nghị quốc tế cam kết, các đảng phái ( đảng Xanh ở Đức ), các chính trị gia, cuộc biểu tình ( dân Pháp yêu cầu xây...

  pdf 0p tutu1989 09-01-2011 257 168

 • CÁC VẤN ĐỀ VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

  Ô nhiễm môi trường (environmental pollution) là sự thay đổi thành phần và tính chất của môi trường, có hại cho các hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật. Thông thường sự an toàn của môi trường được qui định bởi các ngưỡng hay các giá trị giới hạn trong tiêu chuẩn môi trường, nên có thể nói "ô nhiễm môi trường là sự làm giảm tính chất môi trường, vi phạm tiêu...

  pdf 19p trongminh123 17-10-2012 401 168

 • Môi trường trong xây dựng

  Luật bảo vệ môi trường Việt Nam 2005, định nghĩa môi trường như sau: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.” Ngoài ra còn có những định nghĩa khác về môi trường: Môi trường theo nghĩa rộng nhất là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh...

  pdf 120p 326159487 22-05-2012 299 139

 • Môi trường trong xây dựng - Chương 1

  Tổng quan về Môi trường 1.1. Khái niệm chung về Môi trường 1.1.1 Định nghĩa Luật bảo vệ môi trường Việt Nam 2005, định nghĩa môi trường như sau: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.” Ngoài ra còn có những định nghĩa khác về môi trường: Môi...

  pdf 29p hoa_layon 22-08-2011 125 67

 • Bộ LUậT DâN Sự CủA NướC CộNG HOà XÃ HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

  LờI NóI đầU Pháp luật dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - x• hội của đất nước. Kế thừa và phát triển pháp luật dân sự Việt Nam từ trước đến nay, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992, Bộ luật dân sự có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật nước nhà, tạo cơ sở pháp lý nhằm tiếp tục giải phóng...

  pdf 171p abcdef_44 31-10-2011 110 54

 • Tìm hiểu Bộ luật hàng hải Việt Nam part 5

  Các quy định về vận chuyển hàng hoá, hành khách và hành lý, cầm giữ, bắt giữ hàng hải, giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ tầu không áp dụng đối với các tầu biển chuyên dùng để thực hiện các hoạt động bảo đảm hàng hải; khí tượng - thuỷ văn; thông tin - liên lạc; thanh tra; hải quan; phòng dịch; chữa cháy; hoa tiêu; huấn luyện; bảo vệ môi trường hoặc chuyên dùng để tìm...

  pdf 27p artemis08 16-09-2011 71 27

 • Bài giảng Môi trường và phát triển

  “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.” (Luật BVMT Việt Nam 2005). “Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố m

  pdf 111p la_la123 04-04-2013 78 22

 • Tiểu luận: Đánh giá sơ lược tác động của thuế bảo vệ môi trường đối với Việt Nam

  Tiểu luận: Đánh giá sơ lược tác động của thuế bảo vệ môi trường đối với Việt Nam nhằm đánh giá sơ lược tác động của luật thuế bảo vệ môi trường đối với Việt Nam. Từ đó sẽ có được cái nhìn khái quát về Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam, mặt tích cực cũng như mặt hạn chế của Luật Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị, giải...

  pdf 16p green_12 14-05-2014 19 8

 • Luật kinh tế Việt Nam

  Việc bảo vệ quyền lợi của thành viên/ cổ đông thể hiện trong Luật Doanh nghiệp 2005 như thế nào? Những biện pháp chế tài do vi phạm PL về cạnh tranh trong lĩnh vực SHCN ở VN. Bình luận về hiệu quả của các quy định này trong việc bảo vệ môi trường kinh doanh ở VN hiện nay. Phân tích những nội dung cơ bản của quyền tự do KD theo quy định của pháp luật. Bình luận về sự thực hiện...

  ppt 159p nuber_12 26-08-2013 52 5

 • + Xem thêm 1148 Luật Môi Trường Việt Nam khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản