» 

Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất

 • Biện pháp chống tham nhũng của ông Võ Văn Kiệt

  Biện pháp chống tham nhũng của ông Võ Văn Kiệt Thời gian qua, có rất nhiều ý kiến đóng góp vào hai dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Dưới đây là bài viết góp ý về biện pháp chống tham nhũng của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Chọn hình thức pháp lý cao nhất là một đạo luật cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là điều rất...

  pdf 7p caott2 17-05-2011 150 51

 • Báo cáo khoa học “Tội phạm tham nhũng - một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống”

  Bước vào thế kỷ thứ 21, tất cả thế giới đang vận hanh theo xu hướng mới: hoà bình, đối thoại, hội nhập và cùng phát triển. Các ranh giới ngăn cách về kinh tế, chính trị, tôn giáo, sắc tộc sẽ dần được xoá bỏ. Việt Nam cũng ở trong xu hướng chung đó. Là một bước đang phát triển, Việt Nam gặp phải nhiều vấn đề thách thức trong quá trình hội nhập nhất là về kinh tế, khoa học -...

  pdf 24p huyhoang 03-08-2009 835 287

 • Quyết định 2946/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 2946/QĐ-BGDĐT năm 2013 thành lập tổ công tác thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành .

  pdf 4p nanghonghoang 24-03-2014 5 2

 • Báo cáo " Tư cách pháp lí của các chủ thể tham gia hoạt động trong công ti đối vốn ở nước ta"

  Tư cách pháp lí của các chủ thể tham gia hoạt động trong công ti đối vốn ở nước ta Tương tự như vậy, các luật khác tuy không quy định trực tiếp việc phòng, chống nhóm hành vi nhất định nhưng cũng đều có điều luật quy định cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực luật điều chỉnh trong những trường hợp nhất định. Ví dụ: Luật bảo hiểm xã hội (năm...

  pdf 5p duongphuongtim 23-04-2013 8 1

 • Luật môi trường ở việt nam

  Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một thủ tục và hình thức nhất định, có chứa đựng những nguyên tắc xử sự chung, nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định và được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống Nhà nước lựa chọn những quy tắc (đã tồn tại trong xã hội) phù hợp với lợi ích của họ để đưa vào pháp luật...

  ppt 47p peheo_1 13-08-2012 111 48

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản