Luật số 37/2005/qh11

Xem 1-5 trên 5 kết quả Luật số 37/2005/qh11
 • Luật số 37/2005/QH11 về kiểm toán Nhà nước do Quốc hội ban hành

  pdf27p lawktkt2 25-10-2009 61 8   Download

 • Hoạt động kiểm toán nhà nước phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

  pdf31p truongbao 10-07-2009 1050 235   Download

 • Luật này qui định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan, hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

  doc24p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 290 123   Download

 • Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 37/2004/QH11 khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p truongvekien 10-10-2009 53 4   Download

 • THÔNG TƯ
  Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá 11; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư, như sau:

  pdf7p bachdiemmy 15-12-2009 148 24   Download

Đồng bộ tài khoản