Luật số 50/2005/qh11

Xem 1-13 trên 13 kết quả Luật số 50/2005/qh11
 • Luật số 50/2005/QH11 về Sở hữu trí tuệ do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

  doc74p truongvekien 10-10-2009 83 13   Download

 • Tài liệu tham khảo Luật sở hữu trí tuệ , luật số 50/2005/QH11

  doc74p bichauctvn 07-11-2010 112 40   Download

 • Luật sở hữu trí tuệ

  doc107p tp_tk2708 16-10-2009 122 25   Download

 • Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  pdf93p trannhu 07-07-2009 368 120   Download

 • LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 50/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc83p becon_bs_900 17-10-2009 115 32   Download

 • LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

  doc107p dangduongntu 15-01-2011 118 26   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ: 1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 1.

  pdf24p abcdef_42 01-11-2011 40 7   Download

 • Luật sở hữu trí tuệ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  doc90p lawcao 22-09-2009 44 3   Download

 • Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “mác mác đơn dương”; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf9p ngochuyen2345 23-10-2015 18 0   Download

 • Quyết định số: 56/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Sầu riêng Đạ Huoai"; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf17p ngochuyen1234567 23-10-2015 2 0   Download

 • Quyết định số: 73/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "tơ lụa Bảo Lộc" căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;...

  pdf15p codon_09 29-03-2016 21 0   Download

 • Thông tư số: 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; căn cứ Luật hải quan số 54/2014/QH-13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm ...

  pdf22p codon_02 27-11-2015 10 0   Download

 • Mẫu 01-SHTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom - Happiness -------------…, ngày/date… tháng/month … năm/year 200... ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (APPLICATION OF REQUEST FOR CONTROL ON IMPORT – EXPORT GOODS RELATING TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT) Kính gửi/To: ………………………………………………..

  pdf6p longxanh39 28-06-2011 116 18   Download

Đồng bộ tài khoản