Luật sửa dổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy

Xem 1-14 trên 14 kết quả Luật sửa dổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy
 • 1. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân được tiến hành một số hoạt động sau đây: a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý; b) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý; c) Trưng cầu giám định mẫu vật, mẫu phẩm sinh học cần thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý; ...

  pdf18p doxuan 07-07-2009 1526 251   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý: 1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 13 1.

  pdf9p abcdef_42 01-11-2011 64 12   Download

 • Lệnh số 11/2008/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh3 16-11-2009 62 7   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 94/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VỀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

  pdf8p cachepchienxu 20-07-2010 43 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số...

  pdf10p luatsuminhtri 19-06-2013 15 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008;

  pdf9p luatsuminhtri 25-06-2013 24 1   Download

 • Nghị định 94/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy do Chính phủ ban hành

  pdf22p lawttnh1 11-11-2009 193 43   Download

 • Nghị định 94/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy do Chính phủ ban hành

  pdf23p lawvhxh1 16-11-2009 567 33   Download

 • Luật số 16/2008/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy do Quốc hội ban hành

  pdf8p lawvhxh3 16-11-2009 71 8   Download

 • TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Về lĩnh vực cai nghiện phục hồi)

  doc7p quochuybd 07-10-2009 1656 158   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2009/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VỀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

  pdf16p chubebandiem 17-12-2010 118 20   Download

 • Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý

  pdf6p tapuaxinhdep 19-05-2013 24 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

  pdf8p tapuaxinhdep 19-05-2013 31 1   Download

 • Quyết định số: 07/2016/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;...

  pdf3p codon_09 29-03-2016 19 0   Download

Đồng bộ tài khoản