» 

Luật Thừa Kế

 • GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ VIỆT NAM

  Thừa kế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh sự truyền lại tài sản của người đã chết cho người khác theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật1. Trong điều kiện giao lưu và hợp tác quốc tế, một số quan hệ thừa kế vượt ra khỏi phạm vi điều chỉnh của hệ thống pháp luật một quốc gia, đó là những quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài2. Về quan hệ thừa kế,...

  doc 12p khoalaw 15-05-2010 1109 512

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay

  Trong bất kỳ chế độ xã hội có giai cấp nào, vấn đề thừa kế cũng có vị trí quan trọng trong các chế định pháp luật, là hình thức pháp lý chủ yếu để bảo vệ các quyền của công dân. Chính vì vậy, thừa kế đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được đối với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội. Mỗi nhà nước dù có các xu thế chính trị khác nhau,...

  pdf 106p vascaravietnam 16-08-2012 250 124

 • Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ

  Bài tập về thừa kế: * Một số v/đ cần lưu ý khi làm 1 bài tập về thừa kế: 1/ Khi người chết không để lại di chúc: - Về ngtắc khi người chết không để lại di chúc thì di sản thừa kế được chia theo PL. - Xác định di sản thừa kế: Di sản thừa kế bao gồm: + Tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng. Về nguyên tắc khi 1 bên chết trước thì tài sản được đem chia đôi. + Tài...

  doc 29p phuocanhvthg 26-05-2013 354 97

 • LUẬN VĂN: Thực tiễn áp dụng pháp luật và phương hướng hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam về diện và hàng thừa kế

  Lao động có ích của mỗi người là nguồn gốc tạo ra của cải xã hội. Song để biến lao động thành một hoạt động tự giác, phát huy được tính năng động, sáng tạo của người lao động thì xã hội phải quan tâm tới lợi ích của họ. Chính vì thế chế định quyền sở hữu nói chung và chế định quyền thừa kế nói riêng ra đời là một trong những phương thức pháp lý cần thiết để...

  pdf 118p vascaravietnam 21-08-2012 73 42

 • Đề tài: "Tìm 3 vụ án có thật liên quan đến tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất"

  LỜI NÓI ĐẦU Thừa kế là một chế định pháp lý quan trọng trong Bộ luật dân sự (BLDS) nước ta, là sự cụ thể hóa pháp luật mang tính đặc trưng theo Điều 58 Hiến Pháp năm 1992. “ Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân”. Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được nhà nước bảo hộ. Thừa kế quyền sử dụng đất nói chung...

  doc 18p tailieu060695 27-03-2013 68 32

 • Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển pháp luật thừa kế của Việt Nam

  1. I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển pháp luật thừa kế của Việt Nam 2. II. Các nguyên tắc của quyền thừa kế 3. 1. Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của cá nhân  Quyền hiến định và được cụ thể hóa trong BLDS 2005 (điều 631). Nội dung nguyên tắc: PL bảo đảm chuyển quyền định đoạt của cá nhân đối với tài sản sau khi cá nhân đó chết thông qua việc lập di...

  pdf 3p hoathietmoclan 17-09-2011 58 25

 • Tiểu luận: Kỹ năng của Luật sư trong vụ án thừa kế

  Việc Nhà nước ban hành Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật đất đai năm 2003, trong đó có nhiều qui định rất phù hợp với thực tiễn, đó là một thuận lợi rất lớn trong việc thực thi , áp dụng pháp luật nói chung và pháp luật thừa kế nói riêng. Tuy nhiên,để việc áp dụng pháp luật được chính xác thì các cơ quan chức năng cần ban hành văn bản kịp thời. Chuyên đề Kỹ năng của Luật sư...

  pdf 8p acc_12 03-04-2014 11 5

 • Bài tập về luật dân sự 2

  1/Hai vợ chồng A, B có 3 người con: C, D, K. Hai vợ chồng có tài sản là 600tr.đ.A chết để lại cho K toàn bộ di sản. Chia thừa kế cho mỗi người? Giải: Di sản của A: 600:2= 300 tr.đ -Theo di chúc thì di sản K nhận được là 300 tr.đ - Giả sử không có di chúc thì di sản của B=C=D=K= 300:4= 75 tr.đ / 1 suất Vì B là đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội

  doc 12p 123thedu 02-08-2012 641 210

 • XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỪA KẾ KHI GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP THỪA KẾ

  Theo quy định tại Điều 633, khoản 1 Bộ luật dân sự 2005 “thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

  doc 5p manhduc384 25-03-2011 199 75

 • LUẬT DÂN SỰ - PHẦN BÀI TẬP MẪU

  Chú ý: Khi làm bài tập nếu bài tập không có trong đề cương thì dựa theo bài tập mẫu để làm; lưu ý một số phân: * Những người lấy nhau trước ngày 13-1-1960 ( Miền Bắc) Những người lấy nhau trước ngày 25-3-1977 ( Miền Nam) Đều được pháp luật thừa nhận khi nhiều vợ, chồng ( vợ cả, vợ hai) - Những người cho đi làm con nuôi vẫn được hưởng thừa kế - Thừa kế thế vị chỉ có...

  doc 87p phuocanhvthg 26-05-2013 118 57

 • LUẬN VĂN: Áp dụng pháp luật về phân chia di sản thừa kế theo pháp luật của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ở Việt Nam

  Trong mục tiêu về cải cách tư pháp đến năm 2020, Đảng ta xác định xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử phải được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực. Hoạt động xét xử, một trong những...

  pdf 95p dellvietnam 23-08-2012 93 46

 • Biểu mẫu " Văn bản đề nghị nhận thừa kế"

  Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên. Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên. Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và điểm chỉ vào...

  pdf 5p bachdiemmy 15-12-2009 435 41

 • Người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

  Tham khảo luận văn - đề án 'người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 24p lqtien 22-08-2011 55 33

 • Báo cáo "Những bất cập về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong pháp luật dân sự hiện hành "

  Những bất cập về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong pháp luật dân sự hiện hành

  pdf 4p noel_noel 12-01-2013 74 26

 • Báo cáo " Di sản thừa kế và thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế "

  Di sản thừa kế và thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế

  pdf 4p noel_noel 12-01-2013 44 10

 • Bài giảng Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế - Quyền sở hữu

  Bài giảng Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế - Quyền sở hữu trình bày những nội dung chính như: khái niệm quyền sở hữu và quyền thừa kế... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf 138p five_12 19-03-2014 24 8

 • Tiểu luận: Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự

  Qua đề tài Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự, chúng tôi cũng muốn góp phần hoàn thiện kỹ năng luật sư trong việc hổ trợ khách hàng khởi kiện vụ án tranh chấp về thừa kế, nhằm sử dụng công cụ pháp luật một cách họp pháp để bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách tốt nhất.

  pdf 26p acc_12 03-04-2014 22 7

 • Tiểu luận: Kỹ năng của luật sư trong vụ án thừa kế - những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Với tiểu luận Kỹ năng của luật sư trong vụ án thừa kế - những vấn đề lý luận và thực tiễn, hy vọng có thể tóm tắt và cụ thể hoá được một số vấn đề chính trong việc áp dụng pháp luật và kĩ năng riêng của cá nhân để giải quyết các vụ án liên quan đến thừa kế.

  pdf 19p acc_12 03-04-2014 18 6

 • Báo cáo " Việc giải quyết di sản thừa kế trong trường hợp thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản để bảo đảm thực hiện Hợp đồng dân sự "

  Việc giải quyết di sản thừa kế trong trường hợp thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản để bảo đảm thực hiện Hợp đồng dân sự. Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Luật an ninh quốc gia năm 2004 quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24: “Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia có trách nhiệm… áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người cộng tác, người tố giác,...

  pdf 5p duongphuongtim 23-04-2013 12 6

 • Báo cáo " Điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất "

  Điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất Các quy phạm xác định người làm chứng không phải là người thuần tuý tham gia tố tụng theo nghĩa vụ, thể hiện trong quy định bổ sung nội dung mới, quan trọng vào nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân tại Điều 7 như sau

  pdf 3p duongphuongtim 23-04-2013 17 6

 • + Xem thêm 288 Luật Thừa Kế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản