» 

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội

  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội

  pdf 9p peternguyen 13-08-2009 573 301

 • ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Nguyễn ...

  Chúng tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau nhằm góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 1. Các khoản chi cho hoạt động từ thiện nhân đạo chỉ được miễn thuế thu nhập nếu nó được chuyển cho một tổ chức từ thiện hoặc nhân đạo có tư cách pháp nhân trong nước. Điều này nhằm hạn chế việc trốn thuế của các doanh nghiệp núp dưới...

  pdf 5p minhthao 24-06-2009 382 111

 • Khóa luận tốt nghiệp: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trình bày tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghiên cứu về thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Từ đó đề ra thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam và bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ.

  pdf 117p pink_12 26-05-2014 19 11

 • LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf 7p hoangly 24-06-2009 737 343

 • Bài giảng Tổng quan về thuế - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Nội dung của chương 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng tổng quan về thuế nhằm giới thiệu về luật thuế thu nhập doanh nghiệp, khái niệm, tác dụng, mục tiêu của thuế thuế thu nhập doanh nghiệp, nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kê khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  ppt 57p yellow_12 02-06-2014 20 6

 • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Kế toán trưởng cần hướng dẫn các nhân viên kế toán về những khái niệm cơ bản được trình bày trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; vận dụng các nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận phù hợp với đặc điểm cụ thể của đơn vị. Trong phạm vi tài liệu này chỉ nghiên cứu những nội dung cơ bản có liên quan đến công tác kế toán thuế thu nhập....

  pdf 5p thanh_trieu 25-12-2009 2103 1382

 • Văn bản Luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều 2. Người nộp thuế 1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi...

  doc 8p langdungochung 06-12-2009 638 409

 • VĂN BẢN LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001...

  doc 12p khuongduy 15-10-2009 173 91

 • LUẬT SỐ 09/2003/QH11 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao theo quy định của Chính phủ.

  pdf 15p thanhnga 10-06-2009 337 83

 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội

  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội

  doc 14p thanhuyen 19-08-2009 226 49

 • Tài liệu về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Ngày 19-6-2013.Tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13.Quốc hội đã thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung * Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13. “ luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 01-07-2013 ”

  pdf 28p tab_12 27-07-2013 57 14

 • Thuyết trình: Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thuyết trình: Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm trình bày các nội dung và cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp, thực trạng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Giải pháp hoàn thiện luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

  ppt 29p green_12 14-05-2014 17 7

 • MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ TRÌNH BÀY CHÊNH LỆCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  Tương tự như phần lớn các quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam hiện nay, tồn tại sự khác biệt về phương pháp xác định doanh thu, thu nhập và chi phí giữa thuế và kế toán. Điều này dẫn đến lợi nhuận chịu thuế (được xác định dựa trên những quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) và lợi nhuận kế toán (được xác định dựa trên những quy định của kế toán) có sự khác...

  pdf 5p badaohatgao 26-06-2013 30 6

 • Bài giảng Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

  Theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ở Việt Nam, đối tượng chịu thuế TNCN gồm 10 khoản thu nhập sau đây: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Thu nhập từ trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền;

  pdf 10p idol_12 05-05-2014 7 3

 • Bài giảng Tổng quan thuế - Chương 6: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Nội dung của chương 6 Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng tổng quan thuế nhằm trình bày về các nội dung chính: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, các căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf 37p good_12 28-06-2014 12 2

 • Luật thuế về thu nhập doanh nghiệp

  Để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách Nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định thuế thu nhập doanh nghiệp.

  doc 10p mi_coi 14-09-2010 206 130

 • BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN ĐỐI VỚI TIỀN HOA HỒNG ĐẠI LÝ "

  Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý Áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế giao đại lý cho tổ chức không được thành lập theo Luật doanh nghiệp và đại lý là cá nhân bán đúng giá, hưởng hoa hồng theo Mẫu số: 05/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 2p lananh 17-07-2009 637 119

 • Công văn 3915/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  Công văn 3915/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf 1p hangbaby 14-08-2009 280 68

 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 3

  Tham khảo tài liệu 'luật thuế thu nhập doanh nghiệp - phần 3', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 50p vanquan772003 20-10-2010 84 57

 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 2

  Tham khảo tài liệu 'luật thuế thu nhập doanh nghiệp - phần 2', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 50p vanquan772003 20-10-2010 84 57

 • + Xem thêm 728 Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản