Luật tổ chức Quốc hội

Xem 1-20 trên 1164 kết quả Luật tổ chức Quốc hội
 • Tham khảo tài liệu 'luật tổ chức quốc hội 2002', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc28p manhduc384 25-03-2011 200 78   Download

 • Bài giảng Tổ chức Quốc hội khóa XII trình bày về cơ cấu Quốc hội khóa XII; cơ cấu DBQH chuyên trách; cơ cấu ĐBQH kiêm nhiệm; cơ cấu uỷ ban thường vụ Quốc hội; cơ cấu UB pháp luật; cơ cấu UB tư pháp; cơ cấu uỷ ban kinh tế; cơ cấu UB tài chính - ngân sách;... Bài giảng hữu ích cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt28p cocacola_03 05-10-2015 27 8   Download

 • Điều 1 Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

  pdf28p truongan 10-07-2009 637 176   Download

 • Ebook 60 năm Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Phần 2 giới thiệu tới các bạn về Hiến pháp của Nhà nước ta, luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức Chính phủ, luật tổ chức Toàn án nhân dân, luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân và chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, các cơ quan lãnh đạo Nhà nước do Quốc hội bầu và đại biểu Quốc hội khóa I đến Quốc hội khóa XI.

  pdf346p thuytrang_1 12-01-2015 56 38   Download

 • CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HOÀ Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà: NAY CÔNG BỐ: Luật tổ chức Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá II, kỳ thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960. LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ vào chương IV của Hiến pháp nói về Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, luật này quy định về tổ...

  pdf10p abcdef_44 31-10-2011 51 5   Download

 •  Luật số: 57/2014/QH13 - Luật tổ chức Quốc hội quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;đại biểu Quốc hội; ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội; Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; tổng thư ký Quốc hội, văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và kinh phí hoạt động của Quốc hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc41p tsmttc_010 28-08-2015 16 2   Download

 • Nghị quyết số: 1170/2016/NQ-UBTVQH13 ban hành quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội; căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf21p codon_09 29-03-2016 11 0   Download

 • Nghị quyết số: 126/2016/QH13 miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch nước; căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;...

  pdf1p bienbuondiuem 13-05-2016 6 0   Download

 • Nghị quyết số: 127/2016/QH13 miễn nhiễm chức vụ Chánh án tòa án nhân dân tối cao; căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Luật tổ chức Toàn án nhân dân tối cao số 62/2014/QH13; căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;...

  pdf2p bienbuondiuem 13-05-2016 11 0   Download

 • Nghị quyết số: 128/2016/QH13 miễn nhiễm chức vụ Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13; căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;...

  pdf2p bienbuondiuem 13-05-2016 12 0   Download

 • Giáo trình Liên hợp quốc tổ chức và hoạt động - Phần 1 có nội dung được khái quát trong 5 chương đầu (từ chương 1 đến chương 5) trình bày về: Liên hợp quốc - một tổ chức quốc tế cấp chính phủ, các cơ quan của Liên hợp quốc, vai trò của Liên hợp quốc, Liên hợp quốc và sự phát triển luật quốc tế. Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi hướng dẫn học tập sẽ giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ thống nhất.

  pdf111p couple 16-06-2014 70 34   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa nhằm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời là cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội; Luật Tổ chức Quốc hội.

  pdf20p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 27 5   Download

 • Để bảo đảm hoạt động của các tổ chức tín dụng đợc lành mạnh, an toàn và có hiệu quả; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nước, theo định hớng xã hội chủ nghĩa; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;...

  pdf42p doxuan 08-07-2009 1104 391   Download

 • Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đợc Quốc hội nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993 đã đợc sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai đợc Quốc hội nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

  pdf7p lananh 07-07-2009 243 83   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

  pdf56p abcdef_45 30-10-2011 170 55   Download

 • Như chúng ta đã biết, ngày 16/6/2010, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua hai Luật ngân hàng (Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng). Hai Luật ngân hàng mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Luật TCTD mới đã được Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng trong suốt quá trình 04 năm, kể từ cuối năm 2006.

  ppt85p page_12 15-08-2013 69 16   Download

 • Căn cứ vào Chương VI Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng và các Uỷ ban của Quốc hội; về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu Quốc hội. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf20p abcdef_44 31-10-2011 46 10   Download

 • Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 34 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 7 về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức; Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng; QUYếT địNH: 1- Công bố Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức vào trung tuần ...

  pdf9p abcdef_44 31-10-2011 44 8   Download

 • Căn cứ vào Chương VI và Chương VII của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, về nhiệm vụ và quyền hạn của các đại biểu Quốc hội. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng Nhà nước, do Quốc hội bầu ra, là cơ quan cao...

  pdf18p abcdef_44 31-10-2011 28 7   Download

 • Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 34 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 7 về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức; Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng; QUYếT địNH: 1- Công bố Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức vào trung tuần ...

  pdf12p abcdef_44 31-10-2011 59 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản